تأثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش ‏آموزان دختر

حوریه حاجی رستملو؛ علی محمد امیرتاش؛ علی محمد صفانیا

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 9-25

چکیده
  در فضای پیوسته در حال تغییر‏، نظام‏های آموزشی و تربیتی عهده‏دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، یکی از مواردی که توجهات زیادی را در آموزش به خود جلب کرده سلامتی و داشتن مهارت‏های بنیادی در دانش‏آموزان هستند. این مطالعه با هدف کاربردی در آموزش‏وپرورش، بر اساس روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل به ...  بیشتر

استنتاج اهداف، مبانی واصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی

مریم براتعلی؛ فاطمه صفاری؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ سیدهاشم گلستانی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 27-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر استنتاج اهداف، مبانی و اصول عدالت در ‏‏‏روش‏های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‏های اسلامی بود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کیفی با به‏کارگیری الگوی بازسازی‏شده استنتاجی فرانکنا استفاده شده است. تحلیل داده‏های پژوهش با استفاده از دسته‏بندی و کدگذاری موضوعی و تفسیر صورت گرفته است و جهت اطمینان ...  بیشتر

طراحی مدل توانمندسازی سازمانی بر مبنای حکمرانی خوب: رویکرد کیفی

سعید صادقیان قراقیه؛ رضا رسولی؛ غلامعلی طبرسا؛ علی قربانی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 37-52

چکیده
  حکمرانی خوب به‏عنوان یک نظریه جدید در جهان مطرح است، این پژوهش به توانمندسازی به‏عنوان ابزاری، جهت ارتقاء و افزایش اثربخشی سازمانی نگریسته، چراکه هر سازمانی جهت کسب موفقیت به آن نیازمند بوده است، بنابراین در چارچوب حکمرانی خوب مدل جدیدی برای توانمندسازی ارائه شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بوده که طی دوره ...  بیشتر

طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک درتوسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان (مورد: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منتخب)

سارا عقیلی؛ ندا نفری؛ عباسعلی قیومی؛ رحیم قربانی قلجلو

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 53-68

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان و در شرکت های دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات تهران انجام شده‌‌است. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکتهای دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‏ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای سند تحول بنیادین

محمدرضا فتحی؛ زهره سعادتمند؛ علیرضا یوسفی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 69-81

چکیده
  این پژوهش درصدد شناسایی مؤلفه‏ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای سند تحول بنیادین (مطالعه موردی برنامه درسی پایه پنجم) در سال تحصیلی 1398-1397 بوده است. روش پژوهش ترکیبی (آمیخته) بوده که در دو فاز کیفی از نوع تحلیل محتوا با نظام مقوله‏بندی استقرایی و در فاز کمی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از مدل شانون انجام ...  بیشتر

بازنمایی تجارب زیسته اساتید در انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان

آزاده باواخانی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی آرای

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 83-94

چکیده
  این پژوهش باهدف تبیین انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس تجارب زیسته اساتید انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی، از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. شرکت‏کنندگان در این پژوهش نه نفر از اساتید با سابقه مدیر گروهی یا مشارکت در طرح‏های بازنگری بودند که به‏صورت نمونه‏گیری هدفمند از نوع موارد استثنایی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش ‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی

طاهره ابوئی؛ سامره شجاعی؛ فریدون ازما؛ حسنعلی اقاجانی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 95-110

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص‏های آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی بوده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و توسعه‏ای بود و از حیث روش اجرا از نوع پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی بود و جزء پژوهش‏های کیفی محسوب می‏شد. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، خبرگان ...  بیشتر

بررسی قابلیت‏های موردنیاز معلمان و شاگردان به ‏منظور پرورش هوش هیجانی در دوره پیش ‏دبستان

سمیه ابن رومی؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 111-124

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی معلمان و شاگردان برای پرورش هوش هیجانی در دوره پیش‏دبستان انجام شد. روش پژوهش، سنتزپژوهی بود. جامعه آماری پژوهش اسنادی کلیه اسناد شامل مقاله، کتاب علمی، رساله‏ها، منابع علمی و پایگاه‏های اطلاعات علمی مرتبط با مؤلفه‏های تعیین ویژگی‏های موردنیاز مربیان و شاگردان به‏منظور پرورش هیجانی در دوره ...  بیشتر

تبیین تجربیات زنده دانش‏ آموزان از عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی

مرضیه پیری کامرانی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 125-135

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین تجربیات زنده دانش‏آموزان پایه دوازدهم مدارس متوسطه‏ی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-98 از انگیزش تحصیلی بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد و ابزار جمع‏آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‏آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی مدارس متوسطه‏ی شهر کرمانشاه در سال ...  بیشتر

ارائه الگو برای رهبری اصیل در استادان با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی

مهشید دارابیگی؛ پریسا ایران نژاد؛ رمضان جهانیان؛ مژگان عبدالهی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 137-158

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو رهبری اصیل استادان با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی در سال تحصیلی 99-1398، انجام پذیرفت. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی؛ ازنظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها، توصیفی-پیمایشی و ازنظر نوع داده‏ها، ترکیبی از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و مسئولین دانشگاهی ...  بیشتر

تبیین رویکردهای ارزشیابی برنامه‌ های آموزشی ضمن خدمت نیروهای انسانی در سازمان های مدرن

فروغ پیمان فرد؛ علیرضا عصاره؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 159-178

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین رویکردهای ارزشیابی برنامه‏های آموزش‏های ضمن خدمت نیروهای انسانی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گرداوری داده‏ها نیز توصیفی از نوع پیمایشی بود و ازلحاظ روش، پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل کلیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی خوزستان در سال تحصیلی 97-98 بود که ...  بیشتر

تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه استان کهگیلویه وبویراحمد

حجت الله سمیع زاده؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معین کیا؛ علی خالق خواه

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 179-192

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 99-1398 انجام گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس متوسطه اول استان‌ کهگیلویه و بویراحمد تشکیل داده‏اند. 900 نفر به شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) وکاربردهای آن درآموزش عالی مطالعه دانشگاههای منتخب ایران

محسن کمالی؛ پرویز ساکتی؛ محمد حسین پور؛ مقصود فراستخواه

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 193-205

چکیده
  هدف کلی از این مقاله ارزشیابی سیستم اطلاعات مدیریت در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. با کاربرد این روش سیستم اطلاعات مدیریت چهار دانشگاه منتخب (اصفهان، تهران، شیراز و اهواز) با یکدیگر مقایسه شدند. جامعه آماری موردمطالعه با روش نمونه‌گیری خوشه‏ای 1511 نفر دانشجو، 1038 نفر استاد، 518 نفر مدیر و 1158 نفر از کارمندان ...  بیشتر

تدوین و اعتباریابی الگوی یادگیری سیّار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش عالی ایران

نیلوفر اکبرزاده؛ کامران محمدخانی؛ محمود ابوالقاسمی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 207-224

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی الگویی برای یادگیری سیّار مبتنی بر شبکه‏های اجتماعی در آموزش عالی ایران در سال تحصیلی 99-1398 بود. روش پژوهش در این مقاله از نوع آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابتدا بر اساس روش کیفی و مشخصاً بر مبنای انجام مصاحبه با خبرگان موضوع، به استخراج ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‌های مفهوم یادگیری سیّار پرداخته‌شده ...  بیشتر

رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی (به منظور ارائه مدل)

سید محمد اندرامی؛ فرشیده ضامنی؛ ترانه عنایتی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 225-238

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی کارکنان دانشگاه فرهنگیان به‌منظور ارائه مدل بود روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی ازنظر گرداوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر روش در زمره پژوهش‏های کمی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان منطقه ٨ کشور استان‏های ...  بیشتر

ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

عنایت الله مومنی؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 239-254

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی به‌منظور ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی در سال 1398 انجام پذیرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر برحسب نوع داده آمیخته (اکتشافی)، برحسب هدف، کاربردی-بنیادی، ازنظر زمان گرداوری داده مقطعی و ازنظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شعب بانک ملی ایران ...  بیشتر

ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز درآموزش و پرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد

مجتبی ابراهیمی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 255-269

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز در آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی 1397-98 انجام پذیرفت. این پژوهش ازنظر روش گرداوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود و ازنظر روش رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه 18 آموزش‌وپرورش شهر تهران بودند که ازاین‌بین 23 نفر ...  بیشتر

تبیین مبانی تربیت سیاسی واجتماعی در اندیشه های دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی برای آموزش و پرورش

ابراهیم صحرانشین؛ سیداحمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ مختار رنجبر

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 271-291

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی در اندیشه‏های جان دیویی و مطهری به‌منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی بود. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده‏ها، روش آمیخته اکتشافی بود. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت بود که از بین آن‌ها تعداد 17 نفر با استفاده ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT

احمدرضا عزیزی؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 293-310

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان لرستان در سال 1398 بود. روش پژوهش، توصیفی– پیمایشی است که داده‏های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‏آوری گردید. جامعه آماری پژوهش 500 نفر از متولیان تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت‌بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین ...  بیشتر

طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش

زیبا زمانی فرد؛ مهری دارایی؛ سعید فرح بخش

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 311-321

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت استعداد آموزگاران در سالِ تحصیلی 97-1396 انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل خبرگان یعنی افراد دارای سابقه تدریس در حوزه مدیریت استعداد، افراد دارای کتب و مقالات مرتبط، افراد دارای سابقه کار در وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی مؤلفه‌های دانشگاه مستقل در ایران با کشورهای انگلستان، استرالیا، چین

محسن خسروی؛ محبوبه السادات فدوی؛ فریبا کریمی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 323-349

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مؤلفه های دانشگاه مستقل در کشورهای منتخب در ایران و سه کشور موفق جهان صورت گرفته است. در این پژوهش مؤلفه های دانشگاه مستقل با استفاده از روش های کیفی از نوع داده بنیاد و شیوه ی تطبیقی به ویژه روش چهار مرحله ای برودی، کدگذاری، تجزیه و تحلیل، تفسیر اطلاعات، خلاصه بندی و مقوله بندی آن ها و با کمک از نرم افزار ...  بیشتر

مقایسه آموزش برنامه مداخله ای روان درمانی پویشی کوتاه مدت، آموزش تن آگاهی و تلفیق این دو بر افزایش نمره هوش

نفیسه صریحی؛ داوود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 351-367

چکیده
  هدف: این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه مداخله ایISTDP ،آموزش تن آگاهی وتلفیق این دو برافزایش نمره هوش انجام شد . روش:طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل بود که از مقیاس وکسلر برای سنجش هوش استفاده شداین مقیاس شش خرده مقیاس،استدلال ادراکی، حافظه ی فعال، سرعت پردازش،فهم کلامی،توانایی عمومی وچیرگی شناختی ...  بیشتر

ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت اموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران

مریم صوری؛ فریبا حنیفی؛ فتاح ناظم

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 369-382

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی واز نظر تحلیل داده ها جزءتحقیقات آمیخته اکتشافی تحلیلی بود.وازحیث روش، توصیفی وازنوع پیمایشی بودجامعه آماریدر بخش کمی شامل مدیران مدارس ابتدایی شهرتهران شامل 907 نفربودکه ازاین تعداد 269 نفربه روش خوشه ای و طبقه ...  بیشتر

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه

پروین ابوالفضلی؛ نجف طهماسبی پور؛ صادق نصری

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 383-397

چکیده
  هدف پژوهش تعیین اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان در سال تحصیلی 97-96 بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم منطقه بام و صفی آباد از توابع اسفراین بود. نمونه هم شامل کلیه ...  بیشتر

شناسایی و الویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذاربر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر

عیسی دهانی؛ عبدالمحمد طاهری؛ علیرضا قاسمی زاد

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 399-417

چکیده
  درجامعه امروزی،گرایش کارآفرینان وراهبردهای کارآفرینی می‌توانددرخلاقیت وادراک توانمندی‌های دانش‌آموختگان وهنرجویان جامعه تأثیرگذار باشد.به‌طورکلی،این پژوهش ازمحدودمطالعاتی است که برروی تأثیرگذاری راهبردهای کارآفرینی سازمانی برخلاقیت وhدراک توانمندی‌ها ]صورت گرفته است هدف پژوهش حاضر ]شناسایی واولویت‌بندی راهبردهای کارآفرینی ...  بیشتر

«بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر الگوی مصرف معلمان شهر تهران »

محمد علی جواهری کاشانی؛ غلامرضا حسنی در میان؛ محسن نوغانی؛ علی اکبر مجدی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 419-437

چکیده
  چکیدهمعلمان بنا به نظر اندیشمندان علوم اجتماعی، و مطابق با اسناد تعلیم و تربیت نقش مهمی در بازتولید الگویی دارند. در تحقیق حاضر، واکاوی الگوهای مصرفی در بین معلمان به جهت تاثیر بازتولید فرهنگی و انتقال نسلی تدارک دیده شد. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری داده ها کمی و از نظر نوع هدف کاربردی ونیز، شیوه اجرایی آن از نوع کمی-پیمایشی است. ...  بیشتر

رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار ( مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان)

مهران نظری؛ سعید صیادی؛ مسعود پورکیانی؛ محمد جلال کمالی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 439-460

چکیده
  پژوهش با هدف تبیین رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان شامل 15 واحد دانشگاهی و به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری 2428 نفر از کارکنان واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی بوده که تعداد332 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد ...  بیشتر

تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده برسکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه های ازاد استان مازندران

رضا نیاستی؛ وحید فلاح؛ فاطمه طاهری

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 461-482

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. پژوهش حاضر در سال 98-1397انجام شده است. ‌این پژوهش با توجه به هدف کاربردی وبه لحاظ نوع داده هاجز پژوهش های تلفیقی یا ترکیبی می باشد.نمونۀ آماری در مرحله کیفی15 نفراز نخبگان علمی مرتبط با موضوع و همچنین ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی

رضا آذریان؛ حسین مهدیان؛ محمود جاجرمی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 483-494

چکیده
  هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه یازدهم ناحیه سه شهر مشهد در سال تحصیلی 98-1397 بودند. از میان آنان 60 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی دردانشگاه های علمی کاربردی استان تهران

عقیل منصوری لطفعلی؛ محمد تقی ایمانی؛ اصغر شریفی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 495-507

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی در واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران بود.روش پژوهش حاضر کاربردی؛ آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی، و توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری بخش کیفی 10 نفر از صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کیفی نیز از میان جامعه آماری 3950 ...  بیشتر

ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی)

راضیه منصورنیا؛ محمود صفری؛ معصومه اولادیان

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 509-524

چکیده
  این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر برچابکی سازمانی به‌منظورارائه مدل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شده وروش اصلی پژوهش حاضر،روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه وتحلیل آن به کمک نرم‌افزار SPSS , LISREL وآماره‌های مختلف صورت گرفته است.شامل کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی براساس آمار سازمان مدیریت ...  بیشتر

تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت وارائه الگوی مطلوب

مریم نیکونژاد؛ محمدهاشم رضایی؛ محمد سیفی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 525-546

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت، ارائه الگوی مطلوب و اعتبار سنجی آن است. جامعه‌ی پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت، در دانشگاه‌های استان خوزستان، و کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان به تعداد 440 نفر بودند و با توجه به استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه، به تعداد 210 نفر تعیین گردید. در این ...  بیشتر

شناسایی عوامل و شاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهرتهران براساس آموزه های دینی

مهدی رضالو؛ سیف الله فضل الهی؛ ابولفضل بختیاری

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 547-565

چکیده
  هدف پژوهش شناسایی عوامل وشاخص‌های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهر تهران براساس آموزه های دینی بوده و روش پژوهش بصورت آمیخته و با توجه به مصاحبه با خبرگان بوده است. نمونه پژوهش شامل16 نفر از خبرگان بوده که با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و از ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار استفاده شده است. در ...  بیشتر

جایگاه و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان: ابعاد، راهبردها و پیامدها

محمدرضا محمدی میرعزیزی؛ نقی کمالی؛ رسول داودی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 567-584

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد، راهبردهای تحقق و پیامدهای ناشی از اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در سال 1398 انجام شده است. روش ﭘﮋوﻫﺶﻛﻴﻔﻲ مبتنی بر رویکرد ﻧﻈﺮﻳﺔ داده ﺑﻨﻴﺎد بوده است. در اﻳﻦ پژوهش جامعه آماری شامل صاحب نظران و اساتید حوزه مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان کشور بودند که از طریق روش ...  بیشتر

ارائه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران (مطالعه موردی: آموزش وپرورش استان مازندران)

فاطمه مصدقی نیک؛ جواد سلیمان پور؛ مهناز جلالوند

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 585-609

چکیده
  هدف کلی تحقیق، ارایه الگوی تربیت اخلاقی دانش‌آموزان دوره متوسطه است، بر این اساس روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری شامل معلمان و مدیران دوره متوسطه آموزش‌و پرورش استان مازندران به تعداد 15156 و متخصصان رشته علوم‌تربیتی دانشگاه‌های این استان به تعداد 75 نفر می‌باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع طبقه‌ای نسبی است ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه ها با استفاده از تکنینک های تصمیم گیری چند معیاره

بدری عباسی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 609-636

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی معیارهای های ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است. مطالعه حاضر توصیفی بوده و جامعه تحقیق را 15 نفر از مطلعین حوزه آموزش عالی و سیاست گذاری علم و فناوری تشکیل می دهند. روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 6 ...  بیشتر

بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی

عزت خبازی؛ پریناز بنیسی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 637-665

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها ترکیبی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه تعلیم و تربیت بودند که در این پژوهش تعداد 9 نفر تا سطح اشباع نظری در پژوهش مشارکت داشتند؛ در بخش کمی نیز معلمان علوم ...  بیشتر

شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه متناسب بامسیر شغلی آنها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

داوود قرونه

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 667-683

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی و در بخش کمی روش توصیفی-تحلیلی بوده است. در بخش کیفی پژوهش، با تحلیل محتوای اسناد مصوب دانشگاه (از جمله کتابچه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل دانشگاه و نیز سند راهبردی دانشگاه)، ...  بیشتر

مقایسه اثر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیر کلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی

ملاحت شعبانی مینااباد

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 685-701

چکیده
  یکی از عوامل ایجاد شکاف بین نسل‏ها، به ارتباط بین نسل‏ها مربوط می‏شود. زبان یکی از ابزارهای ارتباط بین اعضای یک خانواده و افراد یک جامعه است. این مطالعه بر اساس نظریه مانهایم (1952) و مید (1978)، با بررسی عوامل شکاف نسلی، سعی در بررسی تأثیر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیرکلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی ...  بیشتر

ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان

حسن شهریاری؛ عالمه کیخا؛ حسن خلیلی حسین ابادی؛ ابراهیم حدادی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، صفحه 703-719

چکیده
  ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه زابل بود. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ کارکنان دانشگاه زابل به تعداد 500 نفر بودند، برای تعیین ﺣﺠﻢ نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد 217 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش نمونه ...  بیشتر