شماره زمستان نشریه (55) با موضوع کرونا منتشر شد.
با توجه به ضرورت بحث نظام های آموزشی و تاثیر دوران پاندمی کرونا بر کم و کیف محورهای اصلی نشریه، شماره زمستان نشریه (55) با موضوع ویژه به بیماری کووید 19 اختصاص یافت. در این فرآیند موضوعات مختلف در محورهای نشریه با تاثیر کووید 19 دریافت و توسط دبیر تخصصی بررسی شد و با تایید ایشان در مسیر بررسی قرار گرفت. مقالات مورد تایید در شماره زمستان نشریه 55 به چاپ رسید. 

مطالعه بیشتر

چاپ مقالات برگزیده ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه توسط انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران به تاریخ 12,13/07/99 برگزار می‌گردد.علاقه‌مندان به شرکت در ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه می‌توانند جهت ثبت‌نام و ارسال چکیده مقاله با ورود به سایت همایش به آدرس http://sp.iepaconf.ir/fa  و مطالعه دقیق مراحل ثبت‌نام و دستورالعمل‌ها نسبت به بارگذاری و ارسال چکیده مقاله اقدام فرمایند.

مطالعه بیشتر