نشانی دفتر فصلنامه: تهران - خیابان ولیعصر(ع)،خیابان نظامی گنجوی،نبش کوچه هفت پیکر،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه ششم

تلفن:  09197731877    پنج شنبه ساعت 9 - 12

نمابر: 88704883

پست الکترونیکی: info@jiera.ir

وبگاه: www.jiera.ir