روند بررسی

روند بررسی مقالات برای تمامی انتشارات علمی دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از اعتبار تلاش های علمی محافظت کرده آن را بهبود بخشد. روند بررسی نشریه شامل داوری همسان و دوسو نابینا است به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

مقاله ارسالی ابتدا توسط تیم سردبیری نشریه بررسی و در صورت رعایت ضوابط نشریه برای حداقل 2 داور مستقل ارسال می گردد. لازم بذکر است پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، مقاله برای جلوگیری از سرقت علمی بررسی و در صورت اثبات سرقت علمی مراتب به محل خدمت نویسنده(گان) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می شود.

سردبیر نشریه نظارت دارد که روند بررسی همسان بصورت کاملا محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران اطلاعی از محتوای اثر ارائه شده تا زمان نشر در نشریه حاصل نکند. تصمیم نهایی در مورد مقاله به عهده داوران است و هیچ گونه عامل خارجی در این تصمیم تاثیری ندارد. در صورت بروز اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می شود.

برای حمایت از این روند لطفا در ارسال مقاله خود به نکات زیر توجه فرمایید:

  • فایل اول شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، وابستگی آنان و اطلاعات تماس به همراه ایمیل، شماره تلفن و آدرس کامل منزل؛
  • فایل دوم شامل چکیده، مقاله و منابع بصورت کامل و بدون اطلاعات هویتی نویسندگان؛
  • فایل سوم شامل چکیده انگلیسی با مشخصات کامل نویسندگان؛
  • فایل چهارم شامل فرم تعهد نویسندگان؛
  • فایل پنجم شامل فرم تعارض منافع؛
  • فایل ششم شامل گزارش سامانه همانندجو.

پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم گیری بصورت یکی از گزینه های زیر انجام می شود:

  • قبول،
  • قبول مشروط ( نیاز به بازبینی و اصلاح)،
  • رد.