دوره 15 (1400)
دوره 14 (1399)
دوره 13 (1398)
دوره 12 (1397)
دوره 11 (1396)
دوره 10 (1395)
دوره 9 (1394)
دوره 8 (1393)
دوره 7 (1392)
دوره 6 (1391)
دوره 5 (1390)
دوره 4 (1389)
دوره 3 (1388)
دوره 2 (1387)
دوره 1 (1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 662
تعداد نویسندگان 1,519
تعداد مشاهده مقاله 445,932
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 527,214
نسبت مشاهده بر مقاله 673.61
نسبت دریافت فایل بر مقاله 796.4
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,989
تعداد مقالات رد شده 1,414
تعداد مقالات پذیرفته شده 281
درصد پذیرش 14
زمان پذیرش (روز) 162
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 159

 

 

 

فصلنامه علمی " پژوهش در نظام ‏های آموزشی" با هدف ارائه آخرین و تازه ترین نظریات و یافته‌های آموزشی و به منظور تبادل افکار و اندیشه‌ها در راستای نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی به نشر مقالات، تحقیقات علمی و کاربردی، افکار و اندیشه‌های صاحبنظران آموزش مبادرت می‌نماید. در جهت افق برنامه 1404 مبنی بر تلاش در جهت رشد و توسعه علمی کشور و همسو با تأکید بر اتخاذ راهبردهای پژوهش - محور در برنامه پنجم توسعه کشور، سعی در بررسی موضوعات و چالش‏ های نظام آموزشی کشور و ارائه راه‎‍ حل‏های مناسب؛ نشر نظریه ‎ها، یافته‎ ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش‏ های مرتبط با آموزش‎ بر پایه روش ‏های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان داخل و خارج از کشور می‏کند. 

این مجله علمی در سال 1384 با همت متخصصان حوزه روان‏شناسی و علوم تربیتی، صاحب امتیاز علمی پژوهشی شد و اولین شماره آن در تاریخ تابستان 1386 منتشر شد. این مجله به صورت فصلنامه، در سال 4 شماره منتشر می شود.

اعتباریابی عوامل مؤثر بر مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

سودابه ابراهیمی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ حسین تقوی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 5-19

چکیده
  مدیریت ترومای سازمانی یک بحران بهداشت عمومی نادیده گرفته شده است در حالی که به نظر میرسد موضوع بسیار مهمی باشد که باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی عوامل مؤثر بر مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (ANN) انجام شد. روش پژوهش حاضر از نظر راهبرد کمی و از نظر تکنیک توصیفی – همبستگی بود. ...  بیشتر

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین راهکارهای مقابله با استرس با شایستگی اجتماعی-هیجانی در معلمان ابتدایی

پانته آ بی رنگ خجسته پور؛ فریبرز درتاج؛ فاطمه قائمی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 21-32

چکیده
  این پژوهش با هدف، نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین راهکارهای مقابله با استرس با شایستگی اجتماعی-هیجانی در معلمان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مشغول به تدریس در مقطع ابتدایی شهر تهران در سال 1400-1401 تشکیل داد، که از میان آنها، تعداد 350 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ...  بیشتر

ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه تلاش‌های کلامی در یک نمونه‌ی دانشجویی

حمزه علیمرادی؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری؛ شهریار شهیدی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 33-48

چکیده
  تلاش‌های کلامی به مجموعه نگرانی‌ها و نشخوارهای فکری مشترک و همچنین صمیمیت بین فردی اشاره دارد که افراد با مشکلات هیجانی به صورت یک رفتارایمنی بخش کلامی جهت کاهش و رهایی از علائم بیمارگون در ارتباط با دیگران به کار می گیرند. این پژوهش به دنبال بررسی ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی تلاش‌های کلامی در یک نمونه‌ی دانشجویی بود. روش پژوهش ...  بیشتر

تاثیر هوش هیجانی، خودتنظیمی و ابراز وجود بر رضایت تحصیلی با میانجی گری حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

جمشید قزوینه؛ هوشنگ جدیدی؛ علی تقوائی نیا؛ ذکرالله مروتی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 49-62

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین رضایت تحصیلی، هوش هیجانی، خودتنظیمی و ابراز وجود در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود که از بین آنها 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به ...  بیشتر

تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر شدت نوآوری و عملکرد سازمانی، با نقش میانجی رهبری تحول آفرین: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور

ولی محمد درینی؛ فرزانه آذری یکتا

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 63-79

چکیده
  فضای علمی در عصر حاضر نیاز به وجود رهبرانی تحول آفرین دارد تا بتوانند دانشگاه ها را متناسب با نیازی های خود به سمت عملکرد بهتر هدایت کنند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیستم های کنترل داخلی بر شدت نوآوری و عملکرد سازمانی ، با نقش میانجی رهبری تحول آفرین انجام شد. روش پژوهش از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است و جامعه آماری این پژوهش کلیه ...  بیشتر

اثر آموزشهای ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی و توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی وفق بند 3 سیاستهای کلی«تحول در نظام آموزش پایه»

سیدعلی قریشی؛ منیژه احمدی؛ مریم پرهیزکاری

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 81-94

چکیده
  معلمان، از مهمترین متغیرهای نیازمند تغییر به‌منظور بهبود سیستم‌های آموزشی شناخته می‌شوند. هدف پژوهش حاضر؛ بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی و توسعه معلمان مدارس ابتدایی شهر قزوین وفق بند 3 سیاستهای کلی«ایجاد تحول در نظام آموزش پایه» است. پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و به شیوه مداخله ای نیمه آزمایشی(طرح پیش آزمون_ ...  بیشتر

تجارب زیسته‌ی «میرزاها» از «نظام آموزشی میرزاها» ازمنظر روش، هدف و محتوای آموزشی و مقایسه آن با «نظام آموزش ابتدایی»

مظهر بابایی؛ هدیه ازغ؛ شیما یزدان پناه

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 95-107

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل تجارب زیسته‌ی میرزاها در نظام آموزش ابتدایی قبل از انقلاب از منظر روش آموزشی، هدف آموزشی و محتوای آموزشی آن‌ها بود. جهت دست‌یابی به این هدف از رویکرد کیفی و روش‌های پژوهش اسنادی-کتابخانه‌ای، پدیدارشناسی و سرگذشت پژوهی بهره برده شد. جامعه پژوهش، شامل تمام فارغ‌التحصیلان نظام آموزش ابتدایی میرزاها در استان ...  بیشتر

تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی‌ توصیفی

کیوان صالحی؛ عباس بازرگان؛ ناهید صادقی؛ محسن شکوهی یکتا

دوره 9، شماره 31 ، اسفند 1394، ، صفحه 19-68

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل ادراک معلمان در خصوص نقاط ضعف و قوت ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی‌توصیفی در مدارس ابتدایی است. سعی شد تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازی معنایی ادراک معلمان از نقاط قوت و ضعف نظام ارزشیابی موسوم به ارزشیابی‌توصیفی پرداخته و نشان دهیم که این مشارکت‌کنندگان، چه درک و ارزیابی، نسبت به ضعف‌ها و نقاط ...  بیشتر

الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه

دوره 12، شماره 42 ، آبان 1397، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.78680

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، متناسب با مختصات بافتی نظام آموزش عالی ایران بود. در این پژوهش، روش پژوهش کیفی با رویکرد نظریه زمینه­ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان آموزش عالی بودند، که 36 نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند جهت مصاحبه نیمه­ساختارمند انتخاب شد. در مرحله اول کدگذاری باز، 2027 مفهوم به دست آمد. ...  بیشتر

رابطه مهارت های ارتباطی و مهارت های کار آفرینی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و خوارزمی

محمد علی نعمتی؛ مجتبی کرمی پور؛ حسین محمدی چمناری

دوره 9، شماره 31 ، اسفند 1394، ، صفحه 285-325

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی با مهارت­های کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده های علوم­تربیتی و روانشناسی دانشگاه­های علامه طباطبایی و خوارزمی بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 6000 نفر از دانشجویان دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه­های ...  بیشتر

تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی

شهربانو حسن زاده؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 39-63

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65360

چکیده
  شواهد گسترده‌ای نشان می‌دهد که استیلای رویکرد پوزیتویستی در محیط‌های آموزشی، زمینه انفعال فراگیران و افت نشاط و پویایی را رقم زده است. پژوهش حاضر با درک ضرورت سنجش رویکردهای نوین آموزشی، به بررسی میزان تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی پرداخته است. بدین منظور از طرح شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ...  بیشتر

شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، ، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83762

چکیده
  توسعه کارکنان به شناسایی و نیازسنجی ابعاد و مؤلفه‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه روش‌های توسعه نیز در موفقیت این برنامه‌ها بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395 (3812 N=) و حجم نمونه ...  بیشتر

رابطه صفات شخصیتی هگزاکو با عدم تعهد به اخلاق مدنی: بررسی نقش میانجیگرانه عاملیت انسانی در دانشجویان

شیدا علیمرادی؛ محمد آزاد عبداله پور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.171031

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر رابطه صفات شخصیتی هگزاکو با عدم تعهد به اخلاق مدنی: بررسی نقش میانجیگرانه عاملیت انسانی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود که در سال تحصیلی1400-1401 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بود. از طریق قاعده کلاین۲۰۰نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری ...  بیشتر

برنامه درسی ارتباط‌ساز بستری ‌نو در اقلیم آموزش عالی؛ اهداف و راهبردها

ام البنین کشاورز رودکی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ مریم حسینی لرگانی؛ غلامرضا یادگارزاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.171032

چکیده
  کارکرد آموزش در انتقال دانش و کارکرد پژوهش در تولید و گسترش دانش، آموزش عالی را در دستیابی به اهداف یاری می‌رسانند و برنامه درسی مهمترین عنصر تاثیرگذار بر این کارکردها به شمار می‌رود. از اینرو هدف این پژوهش تبیین اهداف و راهبردهای برنامه درسی ارتباط‌ساز به‌عنوان بستری‌نو در اقلیم آموزش عالی می‌باشد. طرح پژوهش از نوع کیفی و با روش ...  بیشتر

ابر واژگان