دوره 14 (1399)
دوره 13 (1398)
دوره 12 (1397)
دوره 11 (1396)
دوره 10 (1395)
دوره 9 (1394)
دوره 8 (1393)
دوره 7 (1392)
دوره 6 (1391)
دوره 5 (1390)
دوره 4 (1389)
دوره 3 (1388)
دوره 2 (1387)
دوره 1 (1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 600
تعداد نویسندگان 1,378
تعداد مشاهده مقاله 331,755
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 438,624
نسبت مشاهده بر مقاله 552.93
نسبت دریافت فایل بر مقاله 731.04
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,715
تعداد مقالات رد شده 1,161
تعداد مقالات پذیرفته شده 223
درصد پذیرش 13
زمان پذیرش (روز) 162
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 157

 

 

 

فصلنامه علمی " پژوهش در نظام ‏های آموزشی" با هدف ارائه آخرین و تازه ترین نظریات و یافته‌های آموزشی و به منظور تبادل افکار و اندیشه‌ها در راستای نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی به نشر مقالات، تحقیقات علمی و کاربردی، افکار و اندیشه‌های صاحبنظران آموزش مبادرت می‌نماید. در جهت افق برنامه 1404 مبنی بر تلاش در جهت رشد و توسعه علمی کشور و همسو با تأکید بر اتخاذ راهبردهای پژوهش - محور در برنامه پنجم توسعه کشور، سعی در بررسی موضوعات و چالش‏ های نظام آموزشی کشور و ارائه راه‎‍ حل‏های مناسب؛ نشر نظریه ‎ها، یافته‎ ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش‏ های مرتبط با آموزش‎ بر پایه روش ‏های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان داخل و خارج از کشور می‏کند. 

این مجله علمی در سال 1384 با همت متخصصان حوزه روان‏شناسی و علوم تربیتی، صاحب امتیاز علمی پژوهشی شد و اولین شماره آن در تاریخ تابستان 1386 منتشر شد. این مجله به صورت فصلنامه، در سال 4 شماره منتشر می شود.

ویژه نامه کووید 19 با عنوان ویژه‌نامه زمستان 1400 به چاپ خواهد رسید. برای دریافت ساختار ویژه نامه کلیک کنید.

1. مرورنظام مند رهبری اثربخش دردانشگاه های علوم پزشکی

اعظم رحیم زاده کلاله؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمید رحیمیان؛ علی خرسندی؛ فضل اله احمدی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.292251.2536

چکیده
  دانشگاه‌‌های علوم پزشکی به ‌عنوان سازمان‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی نظام سلامت نیازمند رهبرانی اثر‌بخش به منظور ارتقاء جایگاه پزشکی کشور می‌‌‌‌باشند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی متون مرتبط با رهبری آکادمیک وتعیین شکاف‌های پژوهشی مرتبط با آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران است. این مطالعه نظام‌مند با بررسی متون مرتبط ...  بیشتر

2. فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

بایرامعلی رنجگر؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشاشریفی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.201807.2068

چکیده
  فراتحلیل حاضر نقش عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره های اول و دوم مقطع متوسطه را به طور نظام دار مرور کرد. کلیه پژوهش های چاپ شده در مجلات، سایت‌های رسمی نگهداری و آرشیو مقالات علمی در حوزه افت و پیشرفت تحصیلی جمع آوری و تعداد 65 مقاله مرتبط با در نظر گرفتن ملاک های ورود وارد تحلیل شدند. مقالات بعد از ...  بیشتر

3. طراحی و اعتبار سنجی برنامه های درسی زیباشناسانه مغز محور

مدینه علیخانی گله؛ مریم براتعلی؛ جهانبخش رحمانی؛ مهدی دهباشی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.264929.2423

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، طراحی و اعتبارسنجی برنامه‌های درسی زیبایی‌شناسانه مغزمحور بود. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی، نظام مقوله بندی قیاسی به واکاوی متون و پژوهشهای بین‌المللی نو و بدیع در ارتباط با زیبایی‌شناسی مغز محور پرداخته است. حوزه پژوهش شامل کلیه منابع چاپی و الکترونیکی بوده با روش نمونه‌گیری هدفمند متوالی و از ...  بیشتر

4. تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها

صادق جهانگیری؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ وحید ساعت چیان

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.268909.2445

چکیده
  توانمندسازی کادر آموزشی، مسیر توسعه و پیشرفت سازمان‌های آموزش‌محور در مواجهه با تغییرات جهانی می‌باشد. از این‌رو هدف تحقیق، تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها بود. به منظور تحقق این هدف از روش‌شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه‌ی ...  بیشتر

5. ارائه مدل برای پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی گری نیاز به تاییدطلبی در دانش‌آموزان

هایده حائری؛ سیمین بشردوست؛ هائیده صابری

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.237508.2343

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل برای پیش بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی گری نیاز به تاییدطلبی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نمونه طرح‌های همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی‌دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بود که از بین آنها با استفاده از روش خوشه‌ای ...  بیشتر

6. نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

محمد یمینی؛ حسین مهدیان؛ فرشته رحمتی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.253349.2380

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی بود. روش : تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گرداوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ روش در زمره پژوهش های کمی بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 1398-1397 ...  بیشتر

7. شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها

مرسا آذر؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.268616.2441

چکیده
  مربی‌گری مدیران در سازمان به عنوان یکی از روش های کارآمد در پرورش منابع انسانی، می‌تواند یک مهارت ضروری برای آموزش کارکنان و افزایش رفتارهای اثربخش کارکنان باشد. لذا هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها بود که به روش کیفی انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی ...  بیشتر

1. تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی‌ توصیفی

کیوان صالحی؛ عباس بازرگان؛ ناهید صادقی؛ محسن شکوهی یکتا

دوره 9، شماره 31 ، زمستان 1394، ، صفحه 19-68

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل ادراک معلمان در خصوص نقاط ضعف و قوت ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی‌توصیفی در مدارس ابتدایی است. سعی شد تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازی معنایی ادراک معلمان از نقاط قوت و ضعف نظام ارزشیابی موسوم به ارزشیابی‌توصیفی پرداخته و نشان دهیم که این مشارکت‌کنندگان، چه درک و ارزیابی، نسبت به ضعف‌ها و نقاط ...  بیشتر

2. رابطه مهارت های ارتباطی و مهارت های کار آفرینی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و خوارزمی

محمد علی نعمتی؛ مجتبی کرمی پور؛ حسین محمدی چمناری

دوره 9، شماره 31 ، زمستان 1394، ، صفحه 285-325

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی با مهارت­های کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده های علوم­تربیتی و روانشناسی دانشگاه­های علامه طباطبایی و خوارزمی بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 6000 نفر از دانشجویان دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه­های ...  بیشتر

3. الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه

دوره 12، شماره 42 ، پاییز 1397، ، صفحه 7-24

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.78680

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، متناسب با مختصات بافتی نظام آموزش عالی ایران بود. در این پژوهش، روش پژوهش کیفی با رویکرد نظریه زمینه­ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان آموزش عالی بودند، که 36 نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند جهت مصاحبه نیمه­ساختارمند انتخاب شد. در مرحله اول کدگذاری باز، 2027 مفهوم به دست آمد. ...  بیشتر

4. شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی

دوره 12، شماره 43 ، زمستان 1397، ، صفحه 25-39

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.83762

چکیده
  توسعه کارکنان به شناسایی و نیازسنجی ابعاد و مؤلفه‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه روش‌های توسعه نیز در موفقیت این برنامه‌ها بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395 (3812 N=) و حجم نمونه ...  بیشتر

5. تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی

شهربانو حسن زاده؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده

دوره 12، شماره 40 ، بهار 1397، ، صفحه 39-63

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.65360

چکیده
  شواهد گسترده‌ای نشان می‌دهد که استیلای رویکرد پوزیتویستی در محیط‌های آموزشی، زمینه انفعال فراگیران و افت نشاط و پویایی را رقم زده است. پژوهش حاضر با درک ضرورت سنجش رویکردهای نوین آموزشی، به بررسی میزان تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی پرداخته است. بدین منظور از طرح شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ...  بیشتر

1. ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در نوجوانان دختر دوره‌ی متوسطه شهر تهران

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مینا آتش سخن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.225295.2241

چکیده
  هدف از این پژوهش ساخت و استانداردسازی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در دانش آموزان دختر دوره‌ی متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی اول و دوم مدارس غیر دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 بود. 300 دانش‌آموز به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه خودمدیریتی ...  بیشتر

2. رابطه باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ادراک خویشتن در دانش‌آموزان

سیده زهرا فردوسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.237381.2316

چکیده
  هدف ‌از پژوهش حاضر بررسی نقش ‌واسطه‌ای حمایت‌اجتماعی‌ادراک‌شده ‌و ‌ادراک‌خویشتن در رابطه باورهای‌هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در قالب الگوسازی مدل معادلات ساختاری ب ود. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه نهم دوره اول متوسطه شهر تهران درسال تحصیلی 98 -97 بودند که ...  بیشتر

3. تدوین و برازش مدل سازمان یاد گیرنده درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش

حسن شهرکی پور؛ سعید ناصری؛ فردوس یادگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.294131.2547

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر طراحی و برازش مدل مطلوب سازمان یاد گیرنده در آموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش بود. با استفاده از طرح متوالی اکتشافی (کیفی و کمی) این مطالعه در سال 1398 به انجام رسید. در فاز کیفی با انجام مصاحبه عمقی با 20 نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و نیز مدیران آموزش و پرورش شهر تهران داده‌های لازم جمع‌آوری شد. با استفاده ...  بیشتر

ابر واژگان