قابل توجه نویسندگان گرامی

 

جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه بر اساس راهنمای نویسندگان، از فرمت جدید قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید.

  کاربرگ تعهد نویسندگان، پس از تکمیل و امضا با فورمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله برای مجله ارسال شود.

 ارسال گزارش سامانه همانندجو الزامی است. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)

در صورت عدم رعایت ضوابط فوق، مقاله غیرقابل پذیرش است.

 

درباره فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: ایران کهن
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی: 1324-2383
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir,
 •                                       civilica.com, isc.gov.ir, ensani.ir  
 • ·         ضریب تأثیر (ISC): 0/135
 • ·         درصد پذیرش مقالات: 25%
 • ·         وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: برنامه ریزی درسی، اندازه گیری و سنجش آموزشی، فاکتورهای فردی در آموزش و ...
 • ·         هزینه چاپ مقاله: بلی
 • ·         نوع مجله: علمی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله: info@jiera.ir

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن پژوهش های آموزشی ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2383-1324

بانک ها و نمایه نامه ها