درباره نشریه

فصلنامه علمی " پژوهش در نظام‏ های آموزشی"

 

فصلنامه علمی " پژوهش در نظام ‏های آموزشی" با هدف ارائه آخرین و تازه ترین نظریات و یافته‌های آموزشی و به منظور تبادل افکار و اندیشه‌ها در راستای نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی به نشر مقالات، تحقیقات علمی و کاربردی، افکار و اندیشه‌های صاحبنظران آموزش مبادرت می‌نماید. در جهت افق برنامه 1404 مبنی بر تلاش در جهت رشد و توسعه علمی کشور و همسو با تأکید بر اتخاذ راهبردهای پژوهش - محور در برنامه پنجم توسعه کشور، سعی در بررسی موضوعات و چالش‏های نظام آموزشی کشور و ارائه راه‎‍ حل‏های مناسب؛ نشر نظریه‎ها، یافته‎ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش‏های مرتبط با آموزش‎ بر پایه روش‏های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان داخل و خارج از کشور می‏کند. 

این مجله علمی در سال 1384 با همت متخصصان حوزه روان‏شناسی و علوم تربیتی، صاحب امتیاز علمی پژوهشی شد و اولین شماره آن در تاریخ تابستان 1386 منتشر شد. این مجله به صورت فصلنامه، در سال 4 شماره منتشر می شود. نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات و مبلغ 800,000 تومان جهت انجام مراحل پذیرش و چاپ مقاله دریافت می کند.

در این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article) و مروری (Review Article) و نامه به سر دبیر (Short Article) در حیطه‌های زیر بررسی می‌شود:

 

 • سیاستگذاری، برنامه­ ریزی و مدیریت آموزشی
 • روان‌شناسی آموزشی و یادگیری
 • سنجش و ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت آموزش­
 • مطالعات تطبیقی در نظامهای آموزشی
 • نوآوری‏های آموزشی و درسی در نظام های آموزشی
 • آینده پژوهی و آینده نگاری آموزش
 • شیوه های آموزش مناسب
 • انگیزش و یادگیری
 • جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با آموزش
 • آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
 • آموزش مبتنی بر نیاز های جامعه
 • ارزشیابی برنامه­های آموزشی و روش­های مناسب آزمون و اندازه گیری آموزش
 • آموزش مداوم ، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی و برنامه­ریزی درسی
 • فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری

نمودار جغرافیایی نویسندگان نشریه

نشریه مبلغ 100,000 تومان جهت داوری مقالات دریافت می‌کند؛ اما تمام مراحل چاپ مقاله از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می‌شود.