چاپ مقالات برگزیده ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه

چاپ مقالات برگزیده ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه

ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه توسط انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران به تاریخ 12,13/07/99 برگزار می‌گردد.
علاقه‌مندان به شرکت در ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه می‌توانند جهت ثبت‌نام و ارسال چکیده مقاله با ورود به سایت همایش به آدرس http://sp.iepaconf.ir/fa  و مطالعه دقیق مراحل ثبت‌نام و دستورالعمل‌ها نسبت به بارگذاری و ارسال چکیده مقاله اقدام فرمایند.