آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1807
تعداد پذیرش 260
تعداد عدم پذیرش 1255
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1102

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 637
تعداد مشاهده مقاله 366599
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 471005
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 14 %