آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1945
تعداد پذیرش 275
تعداد عدم پذیرش 1375
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1208

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 653
تعداد مشاهده مقاله 430939
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 513762
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 60 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 206 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 101 روز
درصد پذیرش 14 %