آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1605
تعداد پذیرش 215
تعداد عدم پذیرش 1092
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 961

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 584
تعداد مشاهده مقاله 292971
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 388723
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 217 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 90 روز
درصد پذیرش 13 %