آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1885
تعداد پذیرش 263
تعداد عدم پذیرش 1334
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1169

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 641
تعداد مشاهده مقاله 405478
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 495024
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 205 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 14 %