آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1710
تعداد پذیرش 223
تعداد عدم پذیرش 1157
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1014

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 600
تعداد مشاهده مقاله 330497
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 437149
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 62 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 215 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 13 %