اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1318
تعداد پذیرش 178
تعداد عدم پذیرش 855
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 753

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 546
تعداد مشاهده مقاله 185044
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 243681
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 221 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 14 %