اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1446
تعداد پذیرش 197
تعداد عدم پذیرش 970
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 857

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 569
تعداد مشاهده مقاله 235541
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 302622
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 221 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 87 روز
درصد پذیرش 14 %