آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2049
تعداد پذیرش 292
تعداد عدم پذیرش 1469
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1292

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 667
تعداد مشاهده مقاله 467552
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 541902
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 59 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 101 روز
درصد پذیرش 14 %