آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2164
تعداد پذیرش 308
تعداد عدم پذیرش 1554
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1366

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 688
تعداد مشاهده مقاله 530839
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 587352
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 59 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 14 %