دوره و شماره: دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399 
5. استنتاج اهداف، مبانی واصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی

صفحه 5-5

10.22034/jiera.2019.199773.2026

مریم براتعلی؛ فاطمه صفاری؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ سیدهاشم گلستانی


18. تبیین تجربیات زنده دانش آموزان از عوامل موثر برانگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی

صفحه 18-18

10.22034/jiera.2019.202529.2080

مرضیه پیری کامرانی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی


22. ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

صفحه 22-22

10.22034/jiera.2020.204055.2096

افسانه زمانی مقدم؛ عنایت الله مومنی؛ پریوش جعفری


24. تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه استان کهگیلویه وبویراحمد

صفحه 24-24

10.22034/jiera.2020.206360.2113

عادل زاهد بابلان؛ حجت الله سمیع زاده؛ مهدی معین کیا؛ علی خالق خواه


32. تبیین رویکردهای ارزشیابی برنامه‌ های آموزشی های ضمن خدمت نیروهای انسانی

صفحه 32-32

10.22034/jiera.2020.210734.2159

علیرضا عصاره؛ فروغ پیمان فرد؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور


33. «بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر الگوی مصرف معلمان شهر تهران »

صفحه 33-33

10.22034/jiera.2020.210819.2160

محمد علی جواهری کاشانی؛ غلامرضا حسنی در میان؛ محسن نوغانی؛ علی اکبر مجدی


34. ارائه الگو برای رهبری اصیل دراستادان با رویکرد انسان گرایی در سازمان های آموزش عالی

صفحه 34-34

10.22034/jiera.2020.210829.2161

پریسا ایران نژاد؛ مهشید دارابیگی؛ رمضان جهانیان؛ مژگان عبدالهی


35. طراحی مدل توانمندسازی سازمانی برمبنای حکمرانی خوب: رویکرد کیفی

صفحه 35-35

10.22034/jiera.2020.210833.2162

سعید صادقیان قراقیه؛ رضا رسولی؛ غلامعلی طبرسا؛ علی قربانی