دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، زمستان 1391 
1. تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

صفحه 7-49

سعید غیاثی ندوشن؛ محمد حسن پرداختچی؛ بهروز دری؛ مقصود فراستخواه


7. تحلیل تأثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

صفحه 167-194

شهرزاد بارانی؛ سیده مریم حسینی لرگانی؛ کیومرث زرافشانی؛ علیرضا پورسعید


10. خستگی ذهنی، هوش هیجانی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

صفحه 229-246

سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدمیثم طباطبایی نسب؛ محمد علی خاصی؛ علیرضا سروش محمدآبادی