تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان

هاجرالسادات قاسمی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ فریبرز درتاج؛ نورعلی فرخی

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 5-19

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167793

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف‏پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان پیش‏دبستان انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل حدوداً 8400 مادر دارای پسر 4-6 سال بود که فرزندان خود را در سال تحصیلی 1401-1400 در مراکز پیش‏دبستان ...  بیشتر

نقش رهبری زهرآگین در ایجاد ترومای سازمانی با میانجی گری رفتار منافقانه

اسماعیل رحمانی؛ سیروس قنبری

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 20-34

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167788

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نقش رهبری زهرآگین مدیران در ایجاد ترومای سازمانی با میانجی‏گری رفتار منافقانه معلمان بود. روش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش دبیران مدارس متوسطه استان خوزستان در سال 1399 به تعداد 16750 نفر بودند، از این جامعه بر مبنای فرمول کوکران نمونه‏ای به حجم 407 نفر با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شد. ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی‏گری سازگاری تحصیلی در رابطه بین خودتفسیری و بهره هوشی با عملکرد کنکور در دانشجویان

فاطمه شاه کرمی؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 35-46

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167796

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی‏گری سازگاری تحصیلی در رابطه بین خودتفسیری و بهره هوشی با عملکرد کنکور در دانشجویان بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری را کلیه دانشجویان دختر و پسر سال اول کارشناسی زیرگروه تجربی ورودی مهرماه دانشگاه‏های دولتی شهر خرم‏آباد (دانشگاه لرستان و علوم پزشکی) در سال تحصیلی 1401-1400 ...  بیشتر

مطالعه پدیدارشناسی موانع و راهکارهای ارتباطی برنامه درسی کاردانش با صنعت

فیروز شکارچی؛ صادق ملکی آوارسین؛ شهرام رنجدوست

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167794

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه موانع و راهکارهای ارتباطی موجود در برنامه درسی کاردانش با صنعت صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. روش گردآوری داده‏ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته تا اشباع داده‏ها با 9 نفر از اساتید دانشگاه و معلمان و دبیران آموزش‏وپرورش شهرستان خوی در سال 1399-1398 که به‏صورت هدفمند از قبل ...  بیشتر

بررسی راهکارهای افزایش احساس تعلق اجتماعی و انگیزه یادگیری دانش آموزان در آموزش مجازی ازدیدگاه معلمان: یک مطالعه کیفی

محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ افسانه احمدی فری ابادی

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167792

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناخت دیدگاه معلمان در خصوص راهکارهای ایجاد احساس تعلق اجتماعی و انگیزه یادگیری در دانش آموزان در آموزش مجازی بود. پژوهش در رویکرد کیفی با روش تحلیل محتوای مضامین انجام گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش(16 نفر) با رویکرد نمونه گیری هدفمند با در نظر گرفتن معیار اشباع نظری، انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

تدوین و اعتبارسنجی راهنمای آموزش علوم اول ابتدایی بر مبنای ابزارهای شناختی نظریه مبتنی بر تخیل

زهرا ثابت جهرمی؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علی حسینی خواه؛ مهرداد ثابت؛ کیانوش هاشمیان

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167787

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتبارسنجی راهنمای آموزش علوم اول ابتدایی بر مبنای ابزارهای شناختی نظریه آموزش مبتنی بر تخیل بود. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه پژوهش دربرگیرندهی کتاب درسی و راهنمای معلم علوم و فیلم فندق مربوط به درس علوم پایه اول ابتدایی و منابع، مقالات و کتب چاپی و دیجیتالی مرتبط با ابزارهای شناختی نظریه مبتنی ...  بیشتر

مطالعه مروری نظامند برنامه‌های پیشگیری هیجان مدار در مدرسه

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ علی قره داغی؛ صمد ناجی

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 89-101

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167795

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی برنامه های پیشگیری هیجان محور در بافت مدرسه به صورت مطالعه مروری نظامند بود. از طریق پژوهش مروری نظامند و با استفاده از کلیدواژه‌ های تخصصی برنامه های پیشگیری محور، مدرسه محور، برنامه های هیجان محور، برنامه های پیشگیرانه هیجان محور، یادگیری اجتماعی-هیجانی مدرسه محور در پایگاه های اطلاعاتی تخصصی PubMed، ...  بیشتر

بررسی نقش معلم در ارتقا سطح توانایی حل مساله دانش اموزان دختر

مریم ابراهیمی زرندی؛ حمدالله منظری توکلی؛ علیرضا منظری توکلی

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 102-113

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167789

چکیده
  آموزش یکی از اساسی ترین نیازهای بشر است و توانایی حل مساله نیز از الزامات ادامه زندگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دانش محتوایی معلم بر ارتقا توانایی حل مساله دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمان انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا در حوزه تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل ...  بیشتر

راهبردهای طرح‌ریزی فرایند رشد شغلی دانش‌آموزان

مجتبی حقانی؛ آتوسا کلانتر هرمزی؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ حسین سلیمی

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 114-128

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167790

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای موثر جهت طرحریزی فرایند رشد مسیر شغلی دانش آموزان با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، اسناد و متون چاپ شده، اعم از کتب و مقالات مرتبط با رشد مسیر شغلی دانش آموزان در بازه زمانی بین سالهای 1390 تا 1400 بودند. با توجه به ملاک های موردنظر، تعداد 21 مورد (7 کتاب و 14 مقاله) با بهره گیری از ...  بیشتر

تدوین معادله افتراقی عوامل فردی موثر بر عملکرد در آزمون تیمز 2019 پایه چهارم در دانش آموزان با عملکرد بالا و پایین

آسیه ضیاءنژاد شیرازی؛ مریم کوروش نیا؛ نادره سهرابی؛ حسین بقولی

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، صفحه 129-141

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167791

چکیده
  آزمون بین المللی تیمز علوم یکی از مهم‏ترین مطالعات تطبیقی است که به ارزشیابی وضعیت آموزش ریاضیات و علوم می‏پردازد. در چند دهه گذشته دانش‏آموزان ایرانی عملکردی ضعیف داشته‏اند. از این رو، هدف از این پژوهش تفکیک دانش‎‎آموزان موفق از ناموفق در آزمون تیمز براساس عوامل فردی است تا به بررسی این مورد پرداخته شود که چه عوامل فردی ...  بیشتر