تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب

پروانه نهروانیان؛ پرویز عسگری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65180

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثرات آموزش شناختی بر حافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب بوده است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی است که جامعه پژوهش کلیه دانش‌آموزان مقطع دبستان شهر تهران در سال تحصیلی 94-95 بود. نمونه‌گیری در دو مرحله و با توجه به ملاک‌های ورود، 44 دانش‌آموز پسر 9-8 ساله مضطرب انتخاب گشتند، روش نمونه‌گیری به این صورت بود که ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی برمیزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش آموزان دبیرستانی

الهه حجازی؛ نرگس باباخانی؛ سیده نگین سادات احمدی

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 25-38

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.69297

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان‌های منطقه 7 شهرستان کرج بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی، طرح شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری (سری زمانی) با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان‌های ...  بیشتر

تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی

شهربانو حسن زاده؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 39-63

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65360

چکیده
  شواهد گسترده‌ای نشان می‌دهد که استیلای رویکرد پوزیتویستی در محیط‌های آموزشی، زمینه انفعال فراگیران و افت نشاط و پویایی را رقم زده است. پژوهش حاضر با درک ضرورت سنجش رویکردهای نوین آموزشی، به بررسی میزان تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی پرداخته است. بدین منظور از طرح شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ...  بیشتر

مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های هوش عاطفی، مهارت‌های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی

اسماعیل سعدی پور؛ صغری ابراهیمی قوام؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده؛ ناهید ثامتی

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.61049

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر تدوین مدل پیش­بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه­های هوش عاطفی، مهارت‌های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجیگری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری در دانش‌آموزان دختر مدارس هوشمند و عادی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع پیش­بینی بوده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه سال ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی

مهرانه سلطانی نژاد؛ کاووس محمودی

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 91-105

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.64743

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی بود. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 380 دانش‌آموزان مقطع متوسطه از 4 دبیرستان دولتی شهر کرمان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ...  بیشتر

مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ محمد محمدی

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 105-127

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.64745

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پی بردن به تجربیات دانش‌آموزانی بود که تعلل­ورزی تحصیلی داشتند. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم رشته­های نظری مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مریوان که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، در سال تحصیلی 96-95 انجام شد. مصاحبه‌های ضبط‌شده به‌صورت ...  بیشتر

مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان

سیدمحمد میرکمالی؛ محمدرضا کرامتی؛ محبوبه عارفی؛ فرانک مختاریان

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.64746

چکیده
  در پژوهش حاضر، سعی بر آن است تا دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در رشته مدیریت آموزشی، در دوره­ی کارشناسی ارشد، مورد شناسایی قرار گیرد. روش مورداستفاده در پژوهش، کیفی بوده و به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی مدیریت آموزشی، 25 عضو هیئت علمی ...  بیشتر

قابلیت‌های حرفه‌ای موردنیاز اعضای هیأت علمی با توجه به تحولات جدید در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 153-179

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.64747

چکیده
  هدف این پژوهش کیفی بررسی قابلیت­های اساسی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای کشف الگوی مفهومی قابلیت­های حرفه­ای اعضای هیأت علمی بوده است. روش مورداستفاده کیفیاکتشافی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 26 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 96-95 بودند. نوع انتخاب نمونه ...  بیشتر

رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش

مهسا ذوالفقاریان؛ علی اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 181-204

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65182

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی­های دانشجویان با میانجی­گری کسب دانش دانشجویان دانشگاه سمنان بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ همبستگی محسوب می­شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی ...  بیشتر

نقش فن‌آوری‌های نوین در پیشرفت آموزش‌های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل)

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، صفحه 205-222

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.66311

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی فناوری نوین در حوزه فناوری اطلاعات و تأثیر این فناوری‌ها در حوزه یادگیری به‌ویژه آموزش الکترونیکی بوده است. پیشرفت‌های فن­آوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های اخیر، ابعاد مختلف زندگی بشری تحت تأثیر قرار داده بود. با گسترش فن­آوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور، ابزارها و روش­های آموزش نیز دچار ...  بیشتر