چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی

ابراهیم خلیلی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمیدرضا آراسته

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83761

چکیده
  در بررسی و تحلیل ماهیت استقلال دانشگاهی در نظام­های آموزش عالی، ارزیابی و تبیین رابطه میان دو نهاد دولت و دانشگاه‌ از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود. به میزانی که دولت بر سیاست‌گذاری‌های آموزش عالی دخالت و کنترل دارد، به همان تناسب اصل استقلال دانشگاه با چالش روبرو شد. پژوهش حاضر با هدف فهم و تبیین چگونگی حضور و اثرگذاری نهاد قدرت ...  بیشتر

شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83762

چکیده
  توسعه کارکنان به شناسایی و نیازسنجی ابعاد و مؤلفه‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه روش‌های توسعه نیز در موفقیت این برنامه‌ها بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395 (3812 N=) و حجم نمونه ...  بیشتر

استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران

عباس صدری

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 41-63

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83763

چکیده
  این پژوهش با دو هدف اصلی شامل اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه‌ها در جهت استقرار مدیریت دانش و شناسایی مؤلفه‌هایی برای استقرار مدیریت دانش از طریق ارائه یک مدل است. تحقیق پیش‌رو از نوع کیفی و نظریه داده‌بنیاد است. برای گردآوری داده‌ها سه روش مورداستفاده قرار گرفته است: پژوهش اسنادی، گروه‌های کانونی و مصاحبه عمیق. جامعه آماری این ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان پایه دهم و معلمان متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی

مریم شایان؛ نرگس یافتیان

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 65-94

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83764

چکیده
  هدف تحقیق توصیفی-پیمایشی حاضر بررسی سواد ریاضی دانش­آموزان و معلمان ریاضی بوده است. جامعه آماری دانش آموزان پایه دهم و معلمان ریاضی متوسطه اول یکی از شهرستان­های استان اصفهان و نمونه در دسترس 56 دانش­آموز و 14 معلم بود. ابزار اندازه­گیری آزمونی محقق ساخته در حوزه فضا و شکل بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید ...  بیشتر

رابطه سبک‌های یادگیری و قابلیت آینده‌پژوهی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی پژوهشی

فریبا تابع بردبار؛ مریم شفیعی سروستانی؛ سید روح الله موسوی پور

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 95-111

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83766

چکیده
  یکی از وظایف اصلی مراکز آموزشی، تربیت نیروهای انسانی مجهز به دانش آینده است که علاوه بر حل مسئله و رفع مشکلات روزمره زندگی بتوانند به نوآوری و اختراع نیز بیندیشند. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک‌های یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بر قابلیت آینده‌پژوهی آنان بود. بدین منظور تعداد 220 دانشجوی دانشگاه‌های ...  بیشتر

اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان

طالب زندی؛ سید عدنان حسینی

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83767

چکیده
  هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تلفیق الگوی طراحی‌ انگیزشی‌ کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان‌های تحصیلی ‌دانش‌آموزان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع نیمه‏ تجربی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه دو شهر سنندج در سال تحصیلی 97- 1396 بود ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای هیجان‌های پیشرفت در رابطه میان جو روانی- اجتماعی کلاس و فرسودگی تحصیلی

سمیه هاشمی؛ زهرا هاشمی؛ زهرا نقش

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83768

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه­ای هیجانات پیشرفت در رابطه میان جو روانی- اجتماعی کلاس و فرسودگی تحصیلی در راستای ارائه یک مدل علّی برای روابط بین متغیرهای پژوهش بود. جامعه پژوهشی شامل تمامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله‌ای، نمونه­ای به تعداد ...  بیشتر

نقش واسطه ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک گذاری دانش

مهناز مسعودی تفرشی؛ ارسلان ایرجی راد

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 147-163

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.85752

چکیده
  اشتراک هدفمند دانش در سازمان‌ها به یادگیری سریع‌تر فردی منجر گشته، خلاقیت را توسعه می‌دهد و درنهایت به بهبود عملکرد فرد در سازمان می­انجامد. هدف از این پژوهش، بررسی نقش واسطه­ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک‌گذاری دانش بر کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه 3 تهران در سال 1395 بود. جامعه آماری 200 تن از ...  بیشتر

تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد

سید علی مدنی؛ الهام کاویانی؛ بهمن سعیدی پور؛ سوسن لایی

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 165-183

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83770

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تبیین مدل پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی صورت گرفت. روش پژوهش، کیفی و با به‌کارگیری روش تحقیق داده بنیاد بود. به‌منظور گردآوری اطلاعات و با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند، با 18 نفر از خبرگان آشنا به مباحث آموزش عالی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و ...  بیشتر

الزامات و استراتژی های های تدوین و اجرا در خصوصی‌سازی آموزش عالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای آن

ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 185-216

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.85052

چکیده
  این پژوهش به دنبال بررسی استراتژی‌های تدوین و اجرای سیاست­­های خصوصی‌سازی آموزش عالی است. ازاین‌رو استراتژی‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌های این بخش (تدوین و اجرا) بر اساس مصاحبه و اسناد و مدارک (ادبیات و پیشینه پژوهش) مرور شد و برای هرکدام راهکارهای پیشنهادی و اصلاحی آورده شده است. این پژوهش، به‌صورت مروری (انتزاعی) و کتابخانه‎ای ...  بیشتر

تأثیر مدل طراحی آموزشی موج‌وار بر مهارت‌های حل مسئله دانشجویان

محسن باقری؛ سمیه عبدلی بزچلویی؛ سعید موسوی پور

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 217-232

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.144952.1596

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی موج­وار بر مهارت‌های حل مسئله دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه اراک انجام شده است. بدین منظور، از روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. جامعه‌ی تحقیق، شامل 170 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی- گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک، ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر استفاده و پذیرش فن‌آوری رایانه توسط معلمان در امر تدریس با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی

جواد کیهان؛ سارا محمد مرادی نقده

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، صفحه 233-249

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83873

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل مؤثر بر استفاده و پذیرش فن‌آوری رایانه توسط معلمان در امر تدریس با استفاده از نقشه­های شناختی فازی است. طرح پژوهش حاضر کیفی بوده که با توجه به ساختار پیچیده و مبهم عوامل مؤثر بر استفاده و پذیرش فن‌آوری رایانه توسط معلمان، بر اساس نقشه‌های شناختی فازی صورت گرفت. با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، این روش ...  بیشتر