تبیین خرد بر مبنای دارایی‌های تحولی و میانجی گری بالندگی (ارائه مدلی علّی)

شهریار مرادی؛ رسول کرد نوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، صفحه 7-25

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین خرد بر مبنای دارایی­های تحولی و با میانجی­گری بالندگی بود. به این منظور نمونه­ای متشکل از 668 دانشجو از دانشگاه­های کرمانشاه به روش نمونه­گیری خوشه­ای مرحله­ای انتخاب و مقیاس­های خرد آردلت (2003)، دارایی­های تحولی (2005) و بالندگی (2002) روی آنان اجرا شد. داده­ها با استفاده از الگوی معادله­ ساختاری (SEM) تحلیل گردید. مدل­ ...  بیشتر

تأثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی

فریبا فرازی؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین اسکندری؛ محمد حاتمی

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، صفحه 27-47

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65183

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش الگوی تعلیمی بر بهبود روابط والد-فرزند و تقویت هویت ملی و دینی بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری کلیه دانش­آموزان دختر کلاس دوازدهم هنرستان­های شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-95 بودند. از این جامعه تعداد 30 نفر که ویژگی­های ورودی موردنظر را داشتند ...  بیشتر

الگوی ذینفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقاء کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

احمدرضا روشن؛ محمود متوسلی

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، صفحه 49-71

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.64750

چکیده
  یکی از ارکان نظام آموزش عالی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است که چگونگی اداره و هدایت آن، نقش مستقیمی در کیفیت کلیت نظام آموزش عالی کشور دارد. حکمرانی خوب، الگویی ارائه می‌دهد که وزارت علوم بتواند به نحو مؤثر و بایسته‌ای به ارتقاء کیفیت ساحت علم در کشور، کمک کند. از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران، نظام فعلی آموزش عالی، پاسخگوی ...  بیشتر

تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه‌ی قصه‌گویی بر بخشودگی بین‌فردی دانش‌آموزان

عزت اله قدم پور؛ جهانگیر کلانتر؛ لیلا حیدریانی

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.78689

چکیده
  هدف مطالعه­ی حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه­ی قصه­گویی بر بخشودگی بین­فردی دانش­آموزان پسر پایه ششم ابتدایی بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون– پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 97- 1396 بود که با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

طراحی الگوی تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن‌گرایی ویگوتسکی و تأثیر آن بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان

پریسا مسعودیان؛ مهدی دوایی؛ فهیمه انصاریا؛ علی اکبر خسروی

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، صفحه 91-109

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.78686

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های الگوی آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظریه­ی ساختن­گرایی ویگوتسکی و بررسی اثربخشی الگو بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی انجام گرفت. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های الگوی آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظریه­ی ساختن­گرایی ویگوتسکی و بررسی اثربخشی الگو بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان ...  بیشتر

رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی با اضطراب در دانشجویان نظام آموزش از دور

نسیم سعید؛ فریبا درتاج

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، صفحه 111-131

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.80626

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین رابطه خود کارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی با اضطراب در دانشجویان آموزش از دور انجام شده است. روش انجام پژوهشتوصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان، سیستم آموزش از دور بودند. نمونه پژوهش، 196 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بودند که در سال تحصیلی 96-95 در سیستم آموزش از دور تعدادی از واحدها را به‌صورت الکترونیکی ...  بیشتر

پیامدهای انگیزشی رویکرد آموزشی پیوندگرایی در مقایسه با رویکرد آموزشی دستور-ترجمه در دانش‌آموزان دبیرستانی

محمد برنا؛ محبوبه فولادچنگ

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، صفحه 133-149

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.67533

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکرد آموزشی دستور-ترجمه بر خودکارآمدی تحصیلی و ارزش‌گذاری تکلیف دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی بوده است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح عاملی 2 (روش تدریس)*2 (جنسیت)، با استفاده از اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. جامعه‌ی آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دبستانی

آسیه شریعتمدار؛ آرزو امینی

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.64744

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دبستانی با استفاده از طرح تجربی تک موردی با پیگیری یک‌ماهه صورت گرفت. بدین منظور از جامعه­ی دانش‌آموزان دختر پایه­ی سوم دبستان­های دولتی واقع در منطقه 6 شهر تهران، تعداد سه نفر از آن‌ها که عزت‌نفس ضعیف یا متوسط داشتند، با توجه به ملاک‌های ...  بیشتر