نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران A_rezaee@pnu.ac.ir

2 دکتری مهندسی کامپیوتر، استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی فناوری نوین در حوزه فناوری اطلاعات و تأثیر این فناوری‌ها در حوزه یادگیری به‌ویژه آموزش الکترونیکی بوده است. پیشرفت‌های فن­آوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های اخیر، ابعاد مختلف زندگی بشری تحت تأثیر قرار داده بود. با گسترش فن­آوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور، ابزارها و روش­های آموزش نیز دچار تحول شده بود؛ به‌گونه‌ای که افراد می­توانستند با استفاده از امکانات در دسترس به یادگیری بپردازند. بنابراین توسعه دوره‌های آموزش الکترونیکی به‌سرعت رشد و گسترش‌یافته و ضمن ارتقا کیفیت آموزش به یکی از محبوب­ترین روش‌های آموزشی تبدیل شده بود. در این مقاله به توسعه و پیشرفت فن­آوری­های نوین مانند محاسبات ابری، اینترنت اشیاء، داده­های حجیم، طراحی واکنش گرا و فن­آوری پوشیدنی و نقش بی‌بدیل آن‌ها در آموزش الکترونیکی اشاره شد. علاوه بر این چالش­های پیش­رو در زمینه آموزش الکترونیکی موردبررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

ملک محمدی فرادنبه، م.؛ شیروانی، ز.؛ خالوزاده مبارکه، س. و ملک محمدی، م. (۱۳۹۳). چالش­های پیاده‌سازی آموزش الکترونیکی در کشورهای درحال‌توسعه، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها، شیراز، مرکز همایش‌های علمی همایش نگار.
زاهدبابلان، ع.؛ معینی کیا، م. و درخشانفرد، س. (۱۳۹۵). نقش آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی و چالش‌های پیش روی آن، اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس، موسسه بین‌المللی مطالعات و توسعه علم خاورمیانه.
رضائی، ب. (۱۳۹۵). آموزش الکترونیکی در دانشگاه فرهنگیان، شناسایی عوامل پیاده‌سازی و چالش‌های آن، دومین همایش ملی تربیت‌بدنی، اصفهان، دانشگاه فرهنگیان،  دانشگاه اصفهان.
تقوا، م.؛ رجب پور، ا. و بابا احمدی، س. (1392). عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم‌های آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب در آموزش ضمن خدمت، مجله مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 1(3)، 165-188.
زارعی، ب. و جعفری نویمی پور، ن. (۱۳۹۳). آموزش الکترونیکی: روش‌های موجود و چالش‌های پیش رو، اولین کنفرانس ملی چالش‌های مدیریت فن‌آوری اطلاعات در سازمان‌ها و صنایع، تهران، دانشگاه پیام نور.
ربیعی، ف. و فریادی، م. (۱۳۹۵). آموزش الکترونیکی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقا و بهبود فرایند آموزش و یادگیری، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و فن‌آوری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات. (1391). آمار آموزش عالی ایران سال‌های تحصیلی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
Chu, S. L., Angello, G., Quek, F., & Suarez, M. (2016, July). A Systemic Analysis of Making in Elementary Schools: Understanding Making for Children through Activity Theory. In 2016 IEEE 16th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) (pp. 478-482). IEEE.
Diwakar, S., Kumar, D., Radhamani, R., Nizar, N., Nair, B., Sasidharakurup, H., & Achuthan, K. (2015, September). Role of ICT-enabled Virtual Laboratories in Biotechnology Education: Case studies on blended and remote learning. In Interactive Collaborative Learning (ICL), 2015 International Conference on (pp. 915-921). IEEE.
Herrero, P., Greenhalgh, C., & De Antonio, A. (2005). Being on guard: intelligent virtual agents reporting information from collaborative virtual environments. Presence, 14(4), 423-433.
Jeong, H. Y., Choi, C. R., & Song, Y. J. (2012). Personalized Learning Course Planner with E-learning DSS using user profile. Expert Systems with Applications. 39(3), 2567-2577.
Johnson, S. M. (2001). Teaching Introductory International Relations in an Entirely Web-based Environment: Comparing Student Performance across and Within Groups. ED, Education at a Distance, 15(10), n10.
Kermek, D., Strmečki, D., Novak, M., & Kaniški, M. (2016, May). Preparation of a hybrid e-learning course for gamification. In Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 2016 39th International Convention on (pp. 829-834). IEEE.
Landeros, J. R., & Fuentes, M. D. L. M. (2016). Development of a Framework for the Use of a Tool for Machine Learning and Data Mining. Research in Computing Science, 122, 127-139.
Nakajima, A., & Ono, Y. (2015, July). The Prospect of Open Online e-Learning System Based on the Free Culture Movement-Development of YouTutors as an Auto-Assignment Generator by Utilizing Creative Commons Contents Online. In Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI), 2015 IIAI 4th International Congress on (pp. 397-402). IEEE.
Prihartini, N., Soemitro, H. L., & Hendradjaya, B. (2016, October). Identifying aspects of web e-learning in LMS-based for requirement engineering process modeling. In Data and Software Engineering (ICoDSE), 2016 International Conference on (pp. 1-6). IEEE.
Roosta, F., Taghiyareh, F., & Mosharraf, M. (2016, September). Personalization of gamification-elements in an e-learning environment based on learners' motivation. In Telecommunications (IST), 2016 8th International Symposium on (pp. 637-642). IEEE.
Sangodiah, A., & Heng, L. E. (2012, June). Integration of data quality component in an ontology based knowledge management approach for e-learning system. In Computer & Information Science (ICCIS), 2012 International Conference on (Vol. 1, pp. 105-108). IEEE.
Scott, E., Soria, A., & Campo, M. (2017). Adaptive 3D Virtual Learning Environments—A Review of the Literature. IEEE Transactions on Learning Technologies, 10(3), 262-276.
Trikha, N., & Godbole, A. (2016, August). Adaptive e-learning system using hybrid approach. In Inventive Computation Technologies (ICICT), International Conference on (Vol. 2, pp. 1-4). IEEE.
Xu, D., Huang, W. W., Wang, H., & Heales, J. (2014). Enhancing e-learning effectiveness using an intelligent agent-supported personalized virtual learning environment: An empirical investigation. Information & Management, 51(4), 430-440.