مرور نظام‌یافته رهبری اثربخش در دانشگاه‌های علوم پزشکی

اعظم رحیم زاده کلاله؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمید رحیمیان؛ علی خورسندی طاسکوه؛ فضل اله احمدی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 5-18

چکیده
  دانشگاه‏‏های علوم پزشکی به‌عنوان سازمان‏های تأمین‏کننده نیروی انسانی نظام سلامت نیازمند رهبرانی اثر‏بخش به‌منظور ارتقاء جایگاه پزشکی کشور بوده‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی متون مرتبط با رهبری آکادمیک و تعیین شکاف‏های پژوهشی مرتبط با آن در دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران بود. این مطالعه نظام‏مند با بررسی متون ...  بیشتر

فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

بایرامعلی رنجگر؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشاشریفی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 18-32

چکیده
  فراتحلیل حاضر نقش عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم مقطع متوسطه را به‌طور نظام‌دار مرور کرده ‌است. کلیه پژوهش‌های چاپ‌شده در مجلات، سایت‌های رسمی نگهداری و آرشیو مقالات علمی در حوزه افت و پیشرفت تحصیلی جمع‌آوری و تعداد 65 مقاله مرتبط با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود وارد تحلیل شدند. ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران

دانیال داوودی راد؛ عباس عباس پور؛ محمدرضا میگون‌پوری

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 33-50

چکیده
  کارآفرینی اجتماعی، راهبردی اساسی برای توسعه پایدار است؛ آموزش عالی نیز، آبشخور تحولات بنیادین در نهادینه‌سازی کارآفرینی اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی برای نظام آموزش عالی ایران بود. پژوهش حاضر از طریق روش تحقیق ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، از طریق نمونه‌گیری هدفمند، با 15 نفر از صاحب‌نظران ...  بیشتر

تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها

صادق جهانگیری؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ وحید ساعت چیان

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 51-67

چکیده
  توانمندسازی کادر آموزشی، مسیر توسعه و پیشرفت سازمان‌های آموزش‌محور در مواجهه با تغییرات جهانی می‌باشد. از این‌رو هدف تحقیق، تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها بود. به منظور تحقق این هدف از روش‌شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه‌ی ...  بیشتر

ارائه مدل برای پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‌گری نیاز به تأییدطلبی در دانش‌آموزان

هایده حائری؛ سیمین بشردوست؛ هائیده صابری

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 68-79

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل برای پیش‏بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‏گری نیاز به تأییدطلبی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی و از طرح‌های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دهم دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود که از بین ...  بیشتر

شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها

مرسا آذر؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 80-90

چکیده
  مربی‌گری مدیران در سازمان به‌عنوان یکی از روش‌های کارآمد در پرورش منابع انسانی، می‌تواند یک مهارت ضروری برای آموزش کارکنان و افزایش رفتارهای اثربخش کارکنان باشد. لذا هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها بود که به روش کیفی انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش‌آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی

احمد محمودی؛ سحر پیرجمادی؛ محسن کوثری پور

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 91-102

چکیده
  توسعه ورزش دانش‌آموزی بخش مهمی از توسعه اقتصادی اجتماعی است که می‌تواند موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره‌وری ملی شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش‌آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی شهر تهران بود. روش پژوهش همبستگی با طرح مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت تربیت‌بدنی ...  بیشتر

نقش واسطه ای سرسختی تحصیلی در رابطه بین باورهای تحصیلی ریاضی با اضطراب ریاضی در دانش آموزان

منصور بلالی؛ جمال صادقی؛ علیرضا همایونی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 104-114

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای سرسختی تحصیلی در رابطه بین باورهای تحصیلی ریاضی با اضطراب ریاضی در دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی 2710 دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه پایه نهم مدارس دولتی منطقه 4 تهران در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. در این پژوهش 300 نفر ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی برنامه‏های درسی زیباشناسانه مغزمحور

مدینه علیخانی گله؛ مریم براتعلی؛ جهانبخش رحمانی؛ مهدی دهباشی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 114-125

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، طراحی و اعتبارسنجی برنامه‏های درسی زیبایی‏شناسانه مغزمحور بود. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی، نظام مقوله‌بندی قیاسی به واکاوی متون و پژوهش‌های بین‏المللی نو و بدیع در ارتباط با زیبایی‏شناسی مغز محور پرداخته است. حوزه پژوهش شامل کلیه منابع چاپی و الکترونیکی بوده با روش نمونه‏گیری هدفمند متوالی ...  بیشتر

نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی در میان دانش‌آموزان دختر

محمد یمینی؛ حسین مهدیان؛ فرشته رحمتی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 126-136

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گرداوری داده‌ها در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ روش در زمره پژوهش‌های کمی بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 1398-1397 بود که 350 ...  بیشتر

تأثیر آموزش با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در بافتار انرژی خورشیدی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

فاطمه شهبازلو؛ رسول عبداله میرزائی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 137-151

چکیده
  رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (استم) در راستای ایجاد تحولی نو در آموزش اثربخش علوم و ارتباط آن با زندگی روزمره در سال‌های اخیر معرفی شده است. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی تأثیر این رویکرد بر نگرش و پیشرفت تحصیلی علوم طراحی شد. پژوهش حاضر، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون بوده و جامعه پژوهش، دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

تدوین و پیاده سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل‌سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

طاهره سازمند؛ کیومرث نیازآذری؛ محمد صالحی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، صفحه 152-163

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین و پیاده‏سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل‏سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی بود. طرح پژوهش از نوع کیفی با روش داده بنیاد بوده است. جامعه پژوهش گروهی از خبرگان دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند که 25 نفر از آن‌ها بر اساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر