بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی مؤثر در پیش‏بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش‏آموزان پایه دوم دبیرستان

علی دلاور؛ محمد قربانی

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، صفحه 9-26

چکیده
  ریاضیات از درس‏های مهمی است که یادگیری آن می‏تواند در تمامی عرصه‏های زندگی تأثیرگذار باشد. این پژوهش، با هدف تدوین مُدلی برای تبیین و پیش‏بینی پیشرفت ریاضی بر اساس باورهای انگیزشی دانش‏آموزان انجام شده است. روش پژوهش، همبستگی از نوع پیش‏بینی است. پس از تهیۀ ابزار اندازه‏گیری و تعیین روایی و پایایی آن، از بین جامعۀ آماری ...  بیشتر

رابطۀ وضعیت‌های هویت و مهارت ‏های ارتباطی در دانش‌آموزان دبیرستانی عشایری و شهری

علیرضا رازقی؛ مسعود حسین‌چاری

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، صفحه 27-47

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ وضعیت‌های هویت و مهارت‏های ارتباطی در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی عشایری و شهری مستقر در شیراز انجام شد. نمونه‌ای مشتمل بر 371 دانش‌آموز دورۀ متوسطه شهری و عشایری که به شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، دو پرسشنامۀ مهارت‏های ارتباطی و وضعیت‌های هویت را تکمیل کردند. برای ...  بیشتر

بررسی و مقایسۀ ساختار انگیزش در کاربران 15 تا 28 ساله معتاد به اینترنت و بهنجار در شهر تهران

فریبرز باقری؛ عشرت ساسانی

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، صفحه 49-68

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه ساختار انگیزش در افراد معتاد به اینترنت با افراد بهنجار در گروه سنی 15- 28 ساله صورت گرفت. نمونه‏این پژوهش در بر گیرنده 70 آزمودنی است و شامل 35 نفر افراد عادی و 35 نفرکاربر افراطی و معتاد به اینترنت می‏باشند که به صورت نمونه‏گیری تصادفی در دسترس، در کافی نت های سطح تهران انتخاب شده‏اند، با تحلیل یافته‏های ...  بیشتر

ارزشیابی مراکز یادگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران از نظر کارشناسان

اسماعیل زارعی زوارکی؛ حسین سلیمانی ازندریانی؛ فریبا درتاج

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، صفحه 69-83

چکیده
  زمینه: اعضای جامعۀ به لحاظ ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی تفاوت‏های قابل ملاحظه ای با دیگر همسالان خود دارند. به نحوی که به دلیل همین تفاوت‏های محسوس قادر نیستند از برنامه‏های درسی عادی که اصولاٌ بر پایه ویژگی‏ها و توانایی های مشترک اکثریت کودکان در سنین مختلف تنظیم گردیده است، به طور مناسب بهره‏مند گردند. هدف: هدف ار این پژوهش ...  بیشتر

بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان

ابوالقاسم یعقوبی

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، صفحه 85-95

چکیده
  معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است که برخی از صاحب نظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی، اخلاقی، عاطفی و تلاش همواره آدمی برای پاسخ دادن به چراهای زندگی می‏دانند. هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقاء و تامین سلامت روانی دارد و از طرفی اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، ...  بیشتر

شناسایی نیازهای آموزشی زنان نوسواد نهضت سوادآموزی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی

عبدالله معتمدی

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، صفحه 97-116

چکیده
  نیازسنجی مطالعه‏ای است که طی آن اطلاعاتی برای برآورد نیازهای یک گروه، جامعۀ یا سازمان جمع‏آوری می‏شود و نیازسنجی آموزشی می‏تواند به برنامه‏ریزی درسی، شناسایی مشکلات افراد، اندازه‏گیری یادگیری فراگیران، پاسخگو کردن، بهبود فعالیتها یا ارائه بازخورد به افراد و مداخلة آموزشی کمک کند .در این تحقیق با استفاده از برخی تکنیک ...  بیشتر

فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه افت‌ تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و امور ایثارگران طی سال‌های 1373 تا 1385(1)

سیده طیبه مطیعی لنگرودی؛ نرگس یعقوبی؛ علی مقدم زاده

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، صفحه 117-143

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه افت‌تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 1373 تا 1385، به‌منظور نیل به یافته‌های هماهنگ و منسجم از نتایج مطالعات مختلف و تعیین اندازه اثر واقعی و سطح معنا‌داری هر یک از عوامل تأثیرگذار (فردی، خانوادگی، آموزشی، اجتماعی و محیطی) بر افت‌تحصیلی و مشخص کردن متغیرهایی ...  بیشتر

ارائه الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار

امیر حسین علی بیگی؛ رضوان قمبرعلی

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، صفحه 145-163

چکیده
  در چشم‏انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها، سرمایه های انسانی هستند. بنابراین داناسازی و باتبع تواناسازی انسان‏ها از اعم رسالت هاست. در این بین آموزش عالی از این جهت که رسالت تولید علم، ترویج دانش و آموزش و پرورش منابع انسانی مورد نیاز بخش های مختلف جامعۀ را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‏ای در دستیابی به توسعه پایدار برخوردار ...  بیشتر