مدل سازی تأثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور

مهدی معینی کیا؛ مهران فرج اللهی؛ فریبرز درتاج؛ محمد رضا سرمدی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، صفحه 9-27

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مؤلفه ­های انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان سیستم آموزش از دور انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و بالاتر دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی 89 ـ 1388 تشکیل می‏داد که در سراسر کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  در رشته‏های مختلف مشغول ...  بیشتر

عوامل و شاخص های مؤثر در کلاس های درس فعال مدارس متوسطه شهر تهران

عباس خورشیدی؛ زهرا صفرزاده سرآسیابی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، صفحه 29-52

چکیده
  این پژوهش به بررسی عوامل و شاخص‏های مؤثر در کلاس‏های درس فعال در دورۀ متوسطه آ. پ شهر تهران اختصاص دارد. نوع تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، پیمایشی مقطعی است. ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامه 40 سؤالی تشکیل می‏دهد این پرسشنامه از جانب پژوهشگر تدوین شده است که روایی ابزار از طریق آزمون تحلیل عاملی و اعتبار ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت های فوق برنامه

لطف الله فروزنده؛ محمد ولی درینی؛ محمد تاب؛ فریده صیدی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، صفحه 53-69

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت‌های فوق برنامه به اجرا درآمده است. حجم نمونۀ پژوهش 150 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای با انتساب متناسب تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از صاحبنظران و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای ...  بیشتر

ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانش آموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه

امیرحسین علی بیگی؛ زهرا اطهری؛ شهپر گراوندی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، صفحه 71-87

چکیده
  فراگیران دارای تفاوت‏های فردی مهمی ‌در زمینه یادگیری هستند؛ در حالی که به نظر می‏رسد در اغلب کلاس‏های آموزشی کمتر به این مقوله مهم توجه می‏شود.هدف کلی این پژوهش توصیفی ـ همبستگی تعیین ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانش‏آموزان کشاورزی بود. جامعۀ آماری پژوهش دانش‏آموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه بودند (1100N=) ...  بیشتر

تأثیر روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط بر خودکارامدی ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

منیر کلانتر قریشی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، صفحه 89-107

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیرگذاری روش آموزش تلفیقی  یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط به عنوان یک روش کارامد و مفید برای کمک به تحصیل جهشی دانش‏آموزان، به منظور کاهش هزینه‏های مادی، معنوی و زمانی دوران تحصیل بود. بدین منظور در یک پژوهش شبه آزمایشی تعداد 25  نفر از دانش‏آموزان یکی از مدارس راهنمایی داوطلب شهر ...  بیشتر

تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران

زهراسادات تولیتی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، صفحه 109-128

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی است. به همین منظور از میان دانشجویان دانشگاه­های شهر تهران، 522 دانشجو به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه عملکرد تحصیلی (EPT) فام وتیلور (1999) و  پرسشنامه عزت­نفس آیزنک است. همچنین از میانگین نمرات ترم قبل دانشجویان به عنوان ...  بیشتر

تحلیل محتوای فصلنامۀ علمی پژوهشی « پژوهش در نظام های آموزشی»

شیرین رضوانی فر؛ سیده مریم حسینی لرگانی؛ حسن محمودیان

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، صفحه 129-140

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی وضعیت محتوای مقاله­های فصلنامۀ « پژوهش در نظام­های آموزشی» به منظور شناسایی و بررسی قلمرو موضوعی و روش پژوهشی مورد استفادۀ آنها در دورۀ سه ساله (از آغاز انتشار در سال 86 تا پایان سال 1389) بوده است. روش پژوهش تحلیل محتواست که روشی استنباطی است که به صورت منظم و عینی به منظور تعیین ویژگی‏های مورد نظر در 64 مقالۀ­ ...  بیشتر