تأثیر انتظار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه

مهدی امیر احمدی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، صفحه 9-21

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انتظارات معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ اول متوسطه انجام شده است. جامعۀ پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول متوسطۀ منطقۀ زیرکوه شهرستان قائن که در سال تحصیلی 87 ‌- 1386 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، دو دبیرستان پسرانه و دو دبیرستان دخترانه از بین یازده ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین انگیزش و خود‌تنظیمی دانشجویان علوم پایه

مهرناز روشنایی

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، صفحه 23-42

چکیده
  انگیزه، حالت درونی و یا شرایطی است که رفتار را فعال می­کند؛ تمایل یا نیازی است که رفتار هدفمند را هدایت می­کند و به آن انرژی می­بخشد؛ تأثیر نیازها و تمایلات بر جهت رفتار است و به رفتار جهت، استواری و ایستادگی می­بخشد. خود­تنظیمی به معنی روش­هایی است که یادگیرنده از طریق به کارگیری آنها یادگیری خود را مدیریت و تنظیم می­کند. ...  بیشتر

بررسی و مطالعۀ دیدگاه‌های داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول (داوطلبان آزمون سال 1386) به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته و پیشنهاد راهکارهای بهبود آن

کورش پرند؛ غلامرضا یادگارزاده؛ فضل‌الله مقیمی؛ ابراهیم خدایی؛ حجت رنگین

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، صفحه 43-63

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی و مطالعۀ دیدگاه‌های داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول (داوطلبان آزمون سال 1386) به منظور استخراج عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته و بیان راه‌های بهبود آن بوده است. طرح تحقیق از نوع پیمایشی و جامعۀ آماری مورد مطالعه را داوطلبان مجاز به انتخاب رشتۀ آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول دانشگاه‌های ...  بیشتر

بازشناسی جایگاه فراموش ‌شدۀ هوش ‌هیجانی در آموزش عالی

محمد امینی؛ محمدرضا تمنایی‌فر؛ سمیه سجادی راد

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، صفحه 65-83

چکیده
  با توجه به نقش و جایگاه اساسی هوش­ هیجانی در رشد فردی و کسب صلاحیت‌ها و توانمندی‌های اجتماعی، این تحقیق کوشیده است تا وضعیت موجود هوش ­هیجانی و مؤلفه‌های پانزده‌گانۀ آن را در میان دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور، 370 دانشجو از دانشکده‌های چهارگانۀ دانشگاه کاشان (علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، معماری و هنر) با استفاده ...  بیشتر

بررسی یک پارچه‌سازی آموزشی در ایران و نگرش والدین دانش‌آموزان نسبت به این سبک آموزشی

علی اکبر ارجمندنیا؛ سعید غیاثی ندوشن

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، صفحه 85-97

چکیده
  یکپارچه­سازی آموزشی، به یکی از روش­های آموزشی غالب برای گروه‌های مختلف کودکان استثنایی بدل شده است؛ چرا که در این روش، به نظر می‌رسد، دانش‌آموزان کم‌توان و ناتوان به شکل مناسب‌تری به حقوق انسانی خود دست می‌یابند. پژوهش حاضر، به منظور بررسی یکپارچه‌سازی آموزشی در ایران و عوامل مؤثر بر نگرش والدین دانش‌آموزان تلفیقی نسبت به ...  بیشتر

توسعۀ علوم انسانی از منظر کارآفرینی

جعفر هزار جریبی

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، صفحه 99-114

چکیده
  ایـــن مقاله، بــه ویژگی­های کارآفرینی در بین دانش‌آموختگان دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی به ویژه رشته­های علوم انسانی پرداخته است. با توجه به اینکه پدیدۀ کارآفرینی در کشور از سوابق چندانی برخوردار نیست و هنوز در سطح ملی توجه جدی بدان نشده­ است، باید میدان­های کارآفرینی برای نسل جوان منتظر کار و اشتغال گشوده شود و آموزش ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ دانشگاه مجازی و وضعیت آیندۀ آن در ایران

مریم حسینی لرگانی

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، صفحه 115-127

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ دانشگاه مجازی در کشور و نیز تعیین وضعیت آیندۀ آن انجام شده است. برای تحقق این هدف، از یکی از روش‌های معتبر مدیریت راهبردی به نام «ماتریس سوات»[1] استفاده شده است. در این تحقیق، سعی شده است، به ارزیابی پدیدۀ نوین و با اهمیت دانشگاه مجازی در کشور از طریق شناخت عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعۀ ...  بیشتر