اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت‌های شناختیِ درسِ علوم در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم

نسرین صالحی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ علی اکبر سیف؛ نورعلی فرخی

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، صفحه 7-37

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59725

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف تعیین اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم­افزار چندرسانه­ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت­های شناختیِ درسِ علومِ دانش­آموزان دختر پایة هشتم در سال تحصیلی 96-1395 انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون_ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش، کلیة دانش­آموزان دختر پایة هشتم مدارسِ دارای ...  بیشتر

رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان

وحید خوش روش؛ علیرضا کیامنش؛ هادی بهرامی

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59726

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مؤلفه‌های نابرابری‌های جنسیتی در حیطه‎های اجتماعی، آموزشی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی با انگیزش تحصیلی زنان بود. این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بوده است. شرکت‌کنندگان 360 زن دانشجوی 20 تا 35 ساله دانشگاه‌های آزاد ساری، تنکابن و چالوس بودند که به روش تصادفی و خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر

عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه‌های برتر کنکور : نظریه زمینه‌ای

محمد نریمانی؛ میرنادر میری

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، صفحه 59-79

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59728

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین مؤلفه‌های تشکیل­دهنده و عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی رتبه­های برتر کنکور در قالب یک الگوی پارادایمی بود. برای دست­یابی به این هدف، از روش پژوهش کیفی، نظریه زمینه­ای­ مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. شرکت‌کنندگان شامل 33 دانشجوی رتبه برتر کنکور در مقاطع و رشته­های ...  بیشتر

هسته ارزشیابی‌های خود و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‎ای سبک‌های مقابله‎ای

محترم نعمت طاوسی؛ زهرا قهری صارمی

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، صفحه 81-101

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59729

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله در رابطه بین هسته ارزشیابی‌های خود و فرسودگی تحصیلی بوده است. با استفاده از روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 233 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در نیمسال تحصیلی دوم 95-94 انتخاب شدند و به مقیاس هسته ارزشیابی‌های خود (جاج، ارز، بونو و تورسن، ...  بیشتر

بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب

محمدجواد بربری؛ حسین راغفر؛ عبدالحسین کلانتری؛ غلامرضا غفاری

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، صفحه 81-136

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59730

چکیده
  در این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر آموزش بر توسعه، در بازه زمانی 2015-1980 در ایران و 11 کشور منتخب، اثر متغیرهای آموزشی (نرخ باسوادی، تعداد دانشجویان و هزینه آموزش عالی) بر روی توسعه مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تحلیل طولی و پانل دیتا، مدل موردنظر برازش داده شده است. مطابق یافته­های پژوهش از طریق تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار ...  بیشتر

تدوین مؤلفه‌های ویژگی‌های رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان

محمد امین زارعی؛ سید علی اکبر افجه ای؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مصطفی دلشاد تهرانی

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، صفحه 137-170

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59731

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مؤلفه‌های رهبری استراتژیک از طریق مراجعه به نظریات و تعاریف ارائه شده از سوی متخصصین و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر در بخش کیفی متشکل از تعاریف ارائه شده از سوی صاحب‏نظران رهبری استراتژیک در منابع انگلیسی حدفاصل زمانی 1980 تا سال 2015 و حدفاصل ...  بیشتر

تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه

مسعود کوثری؛ مژگان خوشنام

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، صفحه 171-193

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59732

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر دستیابی به معنای ذهنی دانشجویان و درک آن‌ها از دانشگاه پیش از ورود به این محیط بوده است؛ بنابراین از روش پدیدارشناسی استفاده شد و با انجام مصاحبه‌های عمیق با ۵۳ دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران از دانشکده­های علوم اجتماعی، فنی-مهندسی-علوم پایه، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات و علوم انسانی و هنرهای زیبا به تحلیل ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی شهر تهران با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای

سعید غفاری؛ عاطفه شیروانی

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، صفحه 195-217

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59733

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مدارس غیردولتی به‌عنوان سازمانی مشارکتی و نو‌پدید در ایران، با هدف تفویض اختیار به صاحبان اصلی آموزش‌وپرورش یعنی اولیا و ایجاد فضای همیاری و همکاری تشکیل شد. سنجش اثربخشی این مدارس، از ابعاد درونی و بیرونی زمینه توسعه یا عدم توسعه آن و رفع نقاط قوت و ضعف را فراهم می­آورد. به این منظور در این مقاله از مدل ...  بیشتر

مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال‌گرایی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

صابر مهری؛ محسن پروازی شندی؛ بیتا آجیل چی

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، صفحه 219-241

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59734

چکیده
  هدفاز پژوهش حاضر مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال­گرایی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار با دانشجویان زن و مرد غیر ورزشکار بود. روش پژوهش علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان ورزشکار زن و مرد در دوازدهمین دوره المپیاد بازی‌های ورزشی در مردادماه سال 1393 در تهران بودند که از این تعداد 92 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر