تجارب زیسته‌ی «میرزاها» از «نظام آموزشی میرزاها» ازمنظر روش، هدف و محتوای آموزشی و مقایسه آن با «نظام آموزش ابتدایی»

مظهر بابایی؛ هدیه ازغ؛ شیما یزدان پناه

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، ، صفحه 95-107

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.171008

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل تجارب زیسته‌ی میرزاها در نظام آموزش ابتدایی قبل از انقلاب از منظر روش آموزشی، هدف آموزشی و محتوای آموزشی آن‌ها بود. جهت دست‌یابی به این هدف از رویکرد کیفی و روش‌های پژوهش اسنادی-کتابخانه‌ای، پدیدارشناسی و سرگذشت پژوهی بهره برده شد. جامعه پژوهش، شامل تمام فارغ‌التحصیلان نظام آموزش ابتدایی میرزاها در استان ...  بیشتر

تبیین مفهوم برنامه‏ درسی دگرگون‏ شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏ آموزان در نظام آموزشی ایران

احمد فولادی؛ جهانبخش رحمانی؛ نرگس کشتی ارای

دوره 14، شماره 49 ، تیر 1399، ، صفحه 125-140

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگون شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏آموزان در نظام آموزشی ایران در سال 1398 بود. در این مطالعه از روش پژوهش کیفی از نوع کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد. حوزه پژوهش شامل کتب، کلیه مقالات و منابع علمی در دسترس چاپی و دیجیتالی مرتبط با برنامه درسی دگرگون‏شونده از سال 1979 تا 2019 بود. ...  بیشتر

تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه استان کهگیلویه وبویراحمد

حجت الله سمیع زاده؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معین کیا؛ علی خالق خواه

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 179-192

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 99-1398 انجام گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس متوسطه اول استان‌ کهگیلویه و بویراحمد تشکیل داده‏اند. 900 نفر به شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

نقش نظام های آموزشی در کارآفرینی با توجه تاثیر آموزش الکترونیک

زهره ریاضی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1067-1083

چکیده
  نظام های آموزشی که اقتصاد رقابتی رامبنای کار خود قرار داده اند با تحولات و تغییرات سریع و شتابان بین المللی همراه بوده و مشخصة آنها گذر از جامعة صنعتی به جامعة اطلاعاتی مبتنی بر آموزش و تغییرشاخص های اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی است. در نظامهای آموزشی معتبر از کارآفرینی به منزله موتور توسعة اقتصادی یاد می شود. ورود تکنولوژی های آموزشی ...  بیشتر

تحلیل آماری عوامل مؤثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی

فرزاد اسکندری

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، ، صفحه 229-246

چکیده
  در آزمونهای سراسری مانند آزمون کارشناسی ارشد که سنجش داوطلبـان توسـط یـک معیـار واحـدصورت میگیرد، به دلایل مختلفی از جمله متفاوت بودن آموزش مقطع کارشناسی از جنبههای مختلفیمانند استاد، شیوه ارزشگذاری، امکانات آموزشی و بسیاری از عوامل دیگر و در نتیجـه عـدم یکسـانیمعدل کارشناسی داوطلبان و همچنین یکسان نبودن انگیزههای ادامه تحصیل ...  بیشتر