نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع, ایران

4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, دانشگاه شهید بهشتی, ایران

چکیده

یکی از اقدامات اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای زنده نگه‌داشتن و پرورش کارآمد دانشجویان ممتاز و دارای استعدادهای درخشان، تصویب طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره‌های خوارزمی و مسابقات علمی بین‌المللی در دوره‌های آموزش عالی است. هدف این پژوهش بررسی میزان موفقیت طرح مذکور بر اساس نشانگرهای رضایتمندی برگزیدگان پذیرفته‌شده بدون کنکور، دلایل عدم بهره‌مندی برگزیدگان – به‌رغم دارا بودن شرایط – از تسهیلات مصوب وزارت علوم، مقایسه وضعیت تحصیلی فعالیت‌های علمی دانشجویان برگزیده بدون کنکور و دانشجویان عادی – که بدون سهمیه خاصی و از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده‌اند – است. جامعه آماری این پژوهش کلیه برگزیدگان بین سال‌های 1383 تا 1386 (تعداد 330 نفر) هستند که به‌صورت تصادفی ساده تعداد 110 نفر برگزیده پذیرفته‌شده که در هنگان انجام پژوهش دانشجو بودند و تعداد 70 نفر برگزیده که موفق به پذیرش نشده بودند، انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته اطلاعات لازم گردآوری شد و موردمطالعه قرار گرفتند؛ همچنین برای مقایسه وضعیت تحصیلی و فعالیت‌های علمی برگزیدگان پذیرفته‌شده تعداد 110 نفر از دانشجویان هم رشته وهم ورودی ایشان که از طریق آزمون سراسری و بدون استفاده از تسهیلات خاصی وارد دانشگاه شده بودند، انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از عدم رضایتمندی برگزیدگان پذیرفته‌شده از عوامل برنامه‌های درسی و آموزشی برای این افراد مدیریت و عملکرد مسئولان ذی‌ربط در سطح دانشگاه و وزارت علوم، ارائه تجهیزات و امکانات موردنظر به برگزیدگان و درمجموع با نسبت 76 به 24 درصد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها