کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 6
1. طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 5-5

10.22034/jiera.2019.100258

کبری قاسمی؛ علاء الدین اعتماد اهری؛ بدیع الزمان مکی آل آقا


2. طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 151-167

10.22034/jiera.2019.188169.1896

نگار الهامیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله موسی پور؛ مرجان کیان


4. ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 175-194

هایده عاشوری؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ مجید علی عسگری