کلیدواژه‌ها = سرزندگی تحصیلی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی

دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 38-38

10.22034/jiera.2020.212497.2176

رضا آذریان؛ حسین Hossein؛ محمود جاجرمی


2. نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 14، شماره 48، بهار 1399، صفحه 75-90

10.22034/jiera.2020.174736.1835

فاطمه ملائی؛ مسعود حجازی؛ مجید یوسفی افراشته؛ ذکرالله مروتی


3. رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

دوره 14، شماره 48، بهار 1399، صفحه 109-125

10.22034/jiera.2020.188451.1898

عاطفه کمایی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری؛ فرح نادری؛ بهنام مکوندی


4. مقایسه سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 1085-1104

احمد میرزابیگی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا


5. بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش‌ آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 10، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 21-34

هانیه یاوری؛ فریبرز درتاج؛ حسن اسدزاده