نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دانش­آموزان هر ملّتی از سرمایه­های فرهنگی و معنوی آن محسوب می­شود. شناخت آسیب­های این قشر در بالندگی و سلامت آنان مؤثر خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی در زمینه رفتاری- اجتماعی دانش­آموزان متوسطه تهران انجام شده است. این تحقیق بر اساس ضرورت شناخت و مقایسه­ی انواع آسیب­ها (6 ملاک) بر روی 275 نفر دانش­آموز پسر و دختر از مدارس متوسطه شهر تهران با روش تصادفی خوشه­ای و با تقسیم مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز با پرسش‌نامه‌ی 116 سؤالی محقق ساخته به اجرا درآمد. نتایج به دست آمده در این پژوهش بیان­گر این موضوع است که اولاً آسیب­های رفتاری- اجتماعی در سطح وسیعی از دانش­آموزان متوسطه پسر (29) و دختر (5/19) درصد وجود دارد. بین آسیب­هایی مثل فرار و روابط نامشروع، اعتیاد و فرار، خودکشی، پرخاشگری و خشونت، اعتیاد و غیره رابطه­ی معناداری وجود دارد. به تعبیر دیگر بین انواع آسیب­ها نوعی رابطه وجود دارد که به طریق سیستمی در آسیب­ها و اختلالات دیگر هم مؤثر بوده و فراوانی آن مشهود می­باشد. میزان آسیب­ها در پسران به‌طور معناداری بیشتر از دختران بوده است. در این پژوهش جهت پاسخ­دهی به طرح 6 فرضیه و 4 سؤال پرداخته شده است. نتایج به دست آمده ضمن شناسایی آسیب­ها و اختلالات یاری‌رسانی به قشر دانش­آموز و خانواده آنان برای تحول و بالندگی را پیام می‌دهد و برای مسئولان ذی­ربط تعیین‌کننده و راه گشا است. 

کلیدواژه‌ها

مقدمه

آسیب­شناسی در حوزه آموزش و پرورش (بخش دانش­آموزی) یکی از نیازهای ضروری و اساسی است که برای تشخیص درست آسیب­ها باید به منابع و پژوهش­های گوناگون در زمینه­های فردی، اجتماعی، رفتاری، مشکلات و آسیب­ها پرداخت. گروهی از اختلالات فقط در فرهنگ­های خاص و بین گروه­های مشخص مشاهده می­شوند، در حقیقت می­توان گفت که تمام سندرم روان­پزشکی تا حدودی وابسته به فرهنگ هستند[1]. روان­شناسان اجتماعی، اختلالات رفتاری را ناشی از فشارهای اجتماعی و کمبود راه­های مناسب برای تخلیه این فشارها می­دانند (سیف، 1370).

مجموعه­ای از آسیب­ها که حول محور رفتارهای نابهنجار[2] در دنیای دانش­آموزی و در مقاطع مختلف در جریان است با نوسان فراوانی­های آن مورد مداقّه­ی بسیاری از صاحب‌نظران در امر آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت می­باشد. بنابراین بر اساس تحقیقات مختلف در زمینه­ شناخت آسیب­ها، مسئولان و مراجع ذی­ربط را بر آن داشته تا با دقت بیشتر به این آسیب­ها بپردازند. اختلالات و آسیب­هایی همچون خودکشی، فرار از منزل و مدرسه، اعتیاد و شرب خمر، روابط نامشروع، پرخاشگری، خشونت، آسیب­های فضای مجازی و امثال آن که به نحوی در دنیای نوجوانی مشهود است که به بررسی آن می­پردازیم[3].

با عنایت به تحقیقات انجام‌شده در زمینه انواع آسیب­های دانش­آموزی بیش‌ترین آمار آسیب­ها در مقطع راهنمایی با 50% و مقطع دبیرستان با 5/32 درصد بوده است (احدی و جمهری، 1380) که با پژوهش حاضر همخوانی دارد.

شایان‌ذکر است 99 درصد بزه‌کاران مورد تحقیق به ورزش علاقه نداشته­اند و 84 درصد از دانش­آموزان در تحقیق مذکور شهری بوده­اند. انحراف در هر جامعه­ای چراغ خطری است که نشان‌دهنده نقایص و کمبودهای آن جامعه محسوب می­شود. فرار از مدرسه، شانه خالی کردن از مسئولیت، انجام اعمال زشت و غیر آن نشانه بی­سازمانی در آن جامعه می­باشد. بر اساس تحقیق انجام‌شده در آمریکا؛ خودکشی سومین دلیل مرگ نوجوانان در این کشور است که تصادف و قتل قبل آن قرار دارد. میزان مشروب­خواری در دانش­آموزان دبیرستان نیویورک از متوسط، متعادل تا افراطی و افراطی مجموعاً 41 درصد اعلام شده است (ماسن[4]، 1999، به نقل از نجاریان، 1375).

آسیب­های رفتاری- اجتماعی از جمله اختلالات و آسیب­های شایع و ناتوان‌کننده‌ای هستند که برای دانش­آموز، نوجوان، اولیای مدرسه، معلم و خانواده­ها مشکلات و معضلاتی را در پی دارد که با نرخ بالایی از معضلات روابط اجتماعی همراه بوده است و نسبت به کودکان بدون اختلال با شکست­های تحصیلی بیشتری مواجه می­شوند و در نوجوانی و بلوغ خط آشفتگی­های رفتاری و اجتماعی می­باشد (راتر، تیزارد و ویتمور[5]، 1970).

 آسیب‌شناسی روانی- که به روان­شناسی رفتارهای غیرعادی نیز اطلاق می­شود دانشی است که با استفاده از روش­ها و مفاهیم، اصول، قوانین و کشفیات علوم روان‌شناختی و روان‌پزشکی به شناخت رفتارهای غیرعادی انسان می­پردازد. عوامل ارثی، عضوی، اجتماعی، فرهنگی، عقلی و عاطفی می­تواند سبب بروز رفتارهای غیرعادی گردند.

برای رفتارهای غیرعادی تعاریف آماری، کلینیکی، اجتماعی و غیره وجود دارد که هر یک واقعیاتی را می­رساند و در جایگاه خود قابل توجه است. پرخاشگری اجتماعی از واکنش­های کودک در اختلال رفتار اجتماعی او است که مانند دزدی، فرار از مدرسه، تخریب، خشونت، انحراف و استفاده از مواد مخدر و مانند آن نمایان می­شود.

آسیب یعنی گزند، لطمه، ضربه و رفتار یعنی عمل یا کاری که موجود زنده انجام می‌دهد. لذا برای پیشگیری از آسیب­ها، شناخت آن­ها ضروری است.

آسیب‌شناسی رشد، رشته نوینی است که در زمینه بهنجار و نابهنجار انسان در پی تعریف پی­آمدهای اختلالات روانی کودکان و نوجوانان می­باشد (سیکتی و کوهن[6]، 1995: ماشن و دوزیس[7]، 1996). سن بروز، یکی از عوامل مهمی است که مورد توجه راهنمایی تشخیصی و آماری انجمن روان‌پزشکی آمریکا (2000) بوده است. نوجوانی دوره­ای است که فرد دارای جنبه­های افراطی و اغراق‌آمیز در سلوک و رفتار می­باشد و از مشخصات آن طوفان و فشار هیجان است (احدی، 1380). بین خودکشی و سطح آموزش رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین خودکشی و اعتقادات، مذهب و باورهای دینی رابطه وجود دارد تحقیقات و پژوهش­های مرتبط جنس، موقعیت اجتماعی و محیطی، مذهب و اختلالات روانی- اجتماعی در خودکشی و نوع و روش آن مؤثر هستند (دورکهیم، ترجمه سالارزاده، 1389).

تحقیقی که روی 178 دانش­آموز (21 نفری شهری و 57 نفر روستایی در قالب 68 دختر و 110 پسر) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در مدارس شهری 43/17 درصد و در مدارس روستایی، 70/15 درصد و در دختران 16/14 درصد و در پسران 06/19 درصد بوده است دارای مشکلات مختلف رفتاری بوده­اند (کشکولی، 1381).

در یک پژوهش انجام‌شده در وزارت آموزش و پرورش (1383-1382) میزان آمار در چند اختلال و آسیب چشمگیر بوده است که به ترتیب عبارت‌اند از: 1- ارتباط نامشروع (رابطه با جنس مخالف) 2- فرار از منزل و مدرسه 3- ضرب و جرح و درگیری 4- خودکشی و سایر موارد مثل اعتیاد، مشروب‌خواری، تقلب و امثال آن (محمدی، 1381).

پژوهشی در بررسی همه­گیر شناسایی اختلالات رفتاری در دانش­آموزان شیوع اختلالات رفتاری پسران به‌طور معناداری بیش از دختران و دانش­آموزانی که والدین بی­سواد داشته­اند بیش از دانش­آموزانی که والدین باسواد داشته­اند به آن مبتلا بوده­اند (محمدی، 1381).

قوانین در تحقیقی که بر روی 94 پسر نوجوان با سنین 19-14 سال انجام شد، دریافته­اند پسرانی که در گذشته از قوانین و قواعد تخلف می­کردند و به قانون‌شکنی مبادرت می‌ورزیدند در برانگیختگی موج 300p نسبت به حالت بهنجار افزایش دامنه­ای مشاهده شده است (بوئر و هسلبروک[8]، 2003)/ بر اساس تحقیقی که برای دانش­آموزان اسکاتلندی انجام‌شده، مشروبات الکلی (90 مورد) سیگار (66 مورد) حشیش، ماری جوانا (30 مورد) آمفتامین (11 مورد) و ال. اس.دی (Asid) که 8 مورد گزارش شده است.

شایان‌ذکر است، میزان خودکشی در بین دو جنس تفاوت فاحش دارد. برخی تحقیقات نشان می­دهد در مقابل هر 5-4 پسر یا دختر در اثر خودکشی جان خود را از دست می­دهد (لورا، برک[9]، 1993) در ارزیابی پرخاشگری در شبکه­های تلویزیونی آمریکا در سه شبکه هر هفته 92 حمله با اسلحه گرم، 113 مورد تجاوز به عنف، 9 فقره خفه کردن، 168 فقره نزاع با مشت و لگد و 179 مورد تخلف از قانون را نمایش می­دهند (منظمی تبار، 1382).

بررسی انجام‌شده در سال 1381 شایع­ترین انگیزه­های خودکشی، اعتیاد ذکر شده است که آن را علت‌العلل خودکشی می­دانند (کرگه آبادی، 1382). میزان نوشیدن مشروبات الکلی در ایالات نیویورک مشروب‌خواری سبک و متوسط 30 درصد (16 درصد سبک، 14 درصد متوسط) و متعادل تا افراطی و افراطی 27 درصد (14 درصد متعادل تا افراطی و افراطی 13 درصد)، گزارش شده است (ساراسون[10]، ترجمه نجاریان، 1375).

روش

پژوهش حاضر که به روش میدانی روی 275 نفر دانش­آموز متوسطه انجام شد و با اهداف و ضرورت و روش­هایی که ذیلاً اشاره می­شود اجرا و دارای نتایج مورد نظر دست یافته است:

اهداف مهم در این پژوهش عبارت‌اند از: 1. مقایسه آسیب­های رفتاری- اجتماعی (از دیدگاه دانش­آموزان مقطع متوسطه). 2. مقایسه آسیب­های رفتاری- اجتماعی در دختران و پسران مقطع متوسطه تهران. 3. تعیین فراوانی انواع آسیب­های مربوط به دانش­آموزان متوسطه پسر و دختر در شهر تهران. 4. تعیین آسیب­های رفتاری- اجتماعی دانش­آموزان متوسطه مناطق در شهر تهران (شمال، جنوب و مرکز). 5. تعیین تنوع آسیب­های رفتاری- اجتماعی دانش­آموزان متوسطه شهر تهران و مقایسه بین آسیب­ها. 6. تعیین، بررسی و مقایسه آسیب­های رفتاری- اجتماعی در دانش­آموزان قوی، متوسط و ضعیف.

ضرورت شناسایی انواع آسیب­ها در جامعه دانش­آموزان بر کسی پوشیده نیست و با توجه به آمار موجود در ارتباط با آسیب­های رفتاری- اجتماعی[11]، محقق را بر آن داشت تا پژوهشی در این حوزه داشته باشد. تشخیص آسیب­ها گام مؤثر و شاید به تعبیر بسیاری از متخصصان روان‌شناسی بالینی تا 50 درصد به روند درمان کمک می­کند، بنابراین اهمیت و ضرورت این پژوهش به نحو جدی احساس شد.

حجم نمونه پژوهش 275 نفر دانش­آموز مقطع متوسطه شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. از این بین 1331 نفر پسر و 144 نفر دختر بودند. دامنه سنی آزمودنی­های انتخاب‌شده بین 14 تا 19 سال میانگین 9/15=M و انحراف استاندارد 98/0=SD بود. با اجرای پرسش­نامه 116 سؤالی محقق ساخته در مدارس متوسطه شهر تهران که به 5 منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) تقسیم شده بود به نتایج مندرج در پژوهش دست‌یافته شد. پس از جمع‌آوری داده­ها کلیه اطلاعات با روش spss به تحلیل پرداخته شد.

یافته‌ها

فرضیه اول- بین دانش­آموزان پسر و دختر از لحاظ آسیب­های رفتاری- اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؟ یافته­های پژوهش حاضر با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون نتایج ذیل که بر اساس جداولی آمده است که مورد تحلیل و بررسی و نتیجه­گیری قرار گرفت. برای آزمون این فرضیه از روش آماری t برای گروه­های مستقل استفاده شد که در جدول شماره­ 1 ارایه شده است.

جدول شماره 1. میانگین و انحراف استاندارد آسیب­های رفتاری اجتماعی در دو جنس

جنس

میانگین

انحراف استاندارد

t

درجه آزادی

سطح معنی­داری

پسر

29

98/18

76/4

272

01/0

دختر

5/19

15/14

 

همان‌گونه که در جدول شماره 3 آمده است میزان t محاسبه‌شده با درجه آزادی 273=fd برابر با 74/4 است که این مقدار از t لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار می‌باشد (01/0>p).

بنابراین فرضیه صفر رد می­شود و فرضیه تحقیقی ما تأیید می­شود؛ یعنی بین دانش‌آموزان دختر و پسر از لحاظ آسیب­های رفتاری- اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به جدول آسیب­های مذکور در پسران بیشتر از دختران است.

فرضیه دوم- بین دانش­آموزان قوی، متوسط و ضعیف از لحاظ تحصیلی در آسیب­های رفتاری- اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؟ برای آزمون این فرضیه از روش آماری تحلیل و واریانس یک طرفه استفاده شد که در جدول شماره­ی 3 میانگین و انحراف استاندارد آسیب­های مذکور به تفکیک گروه­های تحصیلی آمده است.

 

 

 

جدول شماره 2. میانگین و انحراف استاندارد آسیب­ها به تفکیک گروه­های تحصیلی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

قوی

47/19

97/16

91

متوسط

47/25

64/16

161

ضعیف

176/31

33/17

23

کل

96/23

12/17

275

 

مقدار f محاسبه‌شده با درجه آزادی 2=df برابر با 12/6 می­باشد که این مقدار از F، لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است (01/0>P). بنابراین فرضیه صفر رد می­شود و فرضیه تحقیقی ما مورد تأیید قرار می­گیرد. یعنی بین گروه­های تحصیلی قوی، متوسط و ضعیف از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول شماره 3. نتایج آزمون تحلیل واریانس

گروه­ها

 

درجه آزادی

F

سطح معناداری

واریانس بین گروهی

573459

2

 

 

واریانس درون گروهی

05/75718

272

12/6

01/0

کل

63/79177

274

 

 

 

نتایج آزمون توکی برای مقایسه میانگین آسیب­های رفتارهای اجتماعی در سه گروه تحصیلی قوی، متوسط و ضعیف در جدول شماره 4 ارائه شده است. همان گونه که در جدول مشاهده می­شود، بین دو گروه تحصیلی متوسط و ضعیف تفاوتی وجود ندارد، اما میزان آسیب گروه قوی به‌طور معنی­داری از گروه ضعیف و متوسط کمتر می­باشد.

جدول شماره 4. نتایج آزمون تعقیبی توکی

گروه­ها

 

تفاوت میانگین­ها

معناداری

قوی

ضعیف

3/12-

01/0

متوسط

6-

05/0

متوسط

ضعیف

29/6-

024/0

فرضیه­ی 3- بین آسیب فرار از خانه و روابط با جنس مخالف در بین دانش­آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

برای آزمون این فرضیه از روش همبستگی پیرسون استفاده شد، میزان همبستگی برابر با 016/0=r می­باشد که از نظر آماری در سطح 01/0 معنادار است (01/0>p). بنابراین فرض صفر رد می­شود و فرضیه تحقیقی­ها تأیید می­شود.

جدول شماره 5. همبستگی بین فرار و رابطه با جنس مخالف

شاخص

مقدار

همبستگی

سطح معناداری

16/0

1/0

تعداد

275

 

فرضیه­ی 4- بین مصرف مواد (سیگار، مواد مخدر، مشروبات الکلی و ...) و رابطه با جنس مخالف رابطه وجود دارد؟ برای آزمون این فرضیه نیز از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است که برابر با 26/0=r می­باشد که این میزان را همبستگی از نظر آماری در سطح 01/0 معنادار است (01/0>p). بنابراین فرضیه­ی صفر رد می­شود و فرضیه­ی تحقیقی تأیید می­شود. یعنی بین مصرف مواد و رابطه با جنس مخالف همبستگی معنادار است.

شاخص                       مقدار

همبستگی                     26/0

سطح معناداری              01/0

تعداد                         275

ب- سؤالات تحقیقی:

مهم‌ترین هدف دانش­آموزان از برقراری رابطۀ با جنس مخالف چیست؟

برای پاسخگویی به این سؤال تحقیقی از روش آماری خی دو () استفاده شده است.

جدول شماره 6. فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار هر یک با دلیل برقراری رابطه

طبقات                              فراوانی مشاهده                           درصد

کنجکاوی                                  22                                  29/016/0

دوستی ساده                               50                                03/037/0

دریافت محبت                             15                                11/011/0

شناخت برای ازدواج                     11                                14/08/0

تفریح                                      21                                55/015/0

خوش‌گذرانی                            11                                14/08/0

سایر موارد                                 5                               70/03/0

کل                                        135                                 -   

01/0>p                                 6=df                           10/68=

نتایج آزمون خی دو محاسبه‌شده با درجه آزادی 6=df برابر با 10/68= می­باشد که در سطح 01/0 معنادار است (01/0>p) بنابراین می­توان نتیجه گرفت که مهم‌ترین هدف دانش­آموزان از برقراری ارتباط با جنس مخالف دوستی ساده می­باشد.

سؤال 2- از نظر دانش­آموزان مهم‌ترین علت فرار دانش­آموزان از خانه چیست؟

برای پاسخگویی به این سؤال از آزمون خی دو () استفاده شده است.

جدول شماره 7. فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار دلایل فرار از خانه

طبقات                                                     فراوانی مشاهده‌شده              درصد

سخت­گیری والدین عدم درک من                               23                       98/038/0

جدایی یا اختلاف والدین                                          2                        38/03/0

فشار از جانب خواهران و برادران                                7                        86/011/0

تشویق دوستان                                                      7                       86/011/0       

رابطه با جنس مخالف                                             18                      50/030/0

مشکلات روحی و عاطفی                                        1                        69/01/0

مشکلات و درگیری در مدرسه                                  1                        69/01/0

 کل                                                                 59                        100

01 0>p                                                        6=df                   5/54=

میزان خی 2 محاسبه‌شده با درجه آزادی 6 برابر با 5/54 می­باشد که از نظر آماری در سطح 01/0 معنادار می­باشد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که مهمترین علت فرار از خانه دانش­آموزان سخت­گیری و عدم درک والدین پس از آن رابطه با جنس مخالف می­باشد.

سؤال 3- از نظر دانش­آموزان مهمترین عواملی که باعث می­شود مصرف مواد برای اولین بار در بین دانش­آموزان شیوع پیدا کند چیست؟ برای پاسخ به سؤال سه از آزمون خی دو () استفاده شده است.

جدول شماره 8. فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار هر یک از دلایل مصرف مواد

موضوع

فراوانی مشاهده‌شده

درصد

کنجکاوی

25

33/033/0

اصرار دوستان

10

33/013/0

ناراحتی و بیماری جسمی

7

33/09/0

ناراحتی روحی

6

08/0

احساس بزرگ شدن

18

024/0

تقلید از دیگران

2

66/02/0

سایر موارد

7

33/09/0

کل

75

-

01/0>p

6=df

6=

 

میزان خی دو محاسبه شد با درجه آزادی 6=df برابر با 78/35=  می­باشد که در سطح 01/0 معنادار است (01/0>p) بنابراین مهمترین عامل مصرف مواد کنجکاوی و پس از آن احساس بزرگ شدن بوده است.

فرضیه­ی 5- بین پرخاشگری و خشونت و ضرب و جرح و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی رابطه­ی معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ از همبستگی پیرسون استفاده شده است این همبستگی برابر با (032/0=r) می­باشد که از لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است. (01/0>p) بنابراین، فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیقی ما تأیید می­شود.

جدول شماره 9. رابطه پرخاشگری و مصرف مواد

شاخص

مقدار

همبستگی

032/0

سطح معناداری

01/0

تعداد

275

 

بحث و نتیجه‌گیری

هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی مقایسه­ی از نظر آسیب­های رفتاری- اجتماعی دانش­آموزان و جنسیت و مناطق مدارس تهران بوده است که مورد توجه قرار می­گیرد.

نتایج به دست آمده در پژوهش آسیب‌شناسی رفتاری- اجتماعی دانش­آموزان متوسطه تهران، تفاوت معنادار بین دانش­آموزان دختر و پسر از نظر آسیب­های رفتاری- اجتماعی وجود دارد و آسیب­های رفتاری اجتماعی در پسران بیشتر از دختران است. از نظر وضعیت تحصیلی بین گروه­های قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنادار است. بین آسیب فرار از منزل و مدرسه با رابطه با جنس مخالف رابطه وجود دارد. همچنین بین مصرف مواد (اعتیاد و شرب خمر و ...) و جنس مخالف رابطه وجود دارد. همین طور بین پرخاشگری و مصرف مواد و خودکشی و فرار نیز رابطه وجود داشت. پژوهش­های حاضر با تحقیقات ماسن، 1999، واحدی و همکاران، 1380، همخوانی دارد. مهمترین هدف دانش­آموزان از رابطه با جنس مخالف ابتدا دوستی ساده و پس از آن کنجکاوی و بعد از آن تفریح و دریافت محبت بوده است. علت فرار از خانه سخت­گیری والدین و رابطه به جنس مخالف ذکر شده است، همچنین از نظر دانش­آموزان مهمترین عوامل مصرف مواد برای اولین بار کنجکاوی و پس از آن احساس بزرگ شدن بیان شده است. پژوهش حاضر با تحقیقات منظمی تبار، 1381 و ساراسون، 2000 و بوئر 2003 هماهنگ و همسو است.

پیشنهاد می­شود این پژوهش در زمینه­های مختلف آسیب‌شناسی انجام گیرد و سطوح مختلف در سنوات مختلف و در سطح ملی پژوهش عملی گردد. مراتب جهت برنامه‌ریزی آینده به مسئولان نظام جمهوری اسلامی و تعلیم و تربیت منعکس شود. در هر سال تحصیلی این پژوهش مرتب انجام شود. مقایسه­ای بین دانش­آموزان ایرانی با دانش­آموزان سایر کشورهای دنیا انجام شود. راه‌کارهای عملی برای پیشگیری و حل مشکلات از پژوهشگران مربوط مد نظر قرار گیرد. آموزش­های مستقیم و غیرمستقیم به دانش­آموزان و اولیاء مدرسه و منزل عملی گردد. آموزش­های غیرمستقیم و مستقیم می­داند بخشی از آسیب­ها را تقلیل دهد. رسانه­های صوتی و تصویری می­توانند با ایجاد برنامه­های متناسب به حل مشکل کمک کنند. مراکز و مراجع درون سازمانی و برون‌سازمانی با ایجاد بسترهای مناسب برای اوقات فراغت می­توانند با آموزش مستقیم و غیرمستقیم مهارت­های فردی، اجتماعی و زندگی به دانش­آموزان و خانواده­های آنان کمک کنند. شناساندن مشکلات و هشدار از عواقب خطرناک آسیب­ها، هشدارهای امنیتی توسط مسئولان ناجا برای دانش­آموزان، معلمان و خانواده­ها جهت تقلیل آسیب­ها مؤثر است. هرچند پژوهش حاضر با محدودیت در اجرای آن در مدارس رو به رو بوده ولی برای شناخت آسیب­ها راهی جز سنجش وضعیت دانش­آموز نداریم. در یک جمع­بندی می­توان گفت شناخت آسیب­ها ما را در حمایت و کمک به دانش­آموز برای رشد و بالندگی و سلامت و بهداشت روان یاری‌رسان خواهد بود. 

احدی، حسن و جمهری، فرهاد( ،1380). روانشناسی رشد، انتشارات پردیس.
احدی، حسن و محسنی، نیکچهر( ،1380). روانشناسی رشد، انتشارات پردیس.
احمدی، حبیب( .1384). جامعه شناسی انحرافات، تهران، انتشارات سمت .
ارزشیابی چند شخصیتی مینوسوتا( ،1380). انتشارات هوش آزمای نوین .
انجمن روان پزشکی آمریکا ،DSM-IV-TR، ترجمهی محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس( 1381). تهران، انتشارات سخن.
ایزاک، استفان، راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمـه ی علـی دلاور ( 1384). تهـران، انتشـاراتارسباران .
دادستان، پریرخ( 1387). روانشناسی مرضی تحولی، انتشارات سمت، تهران، چ 7. 
دلاور، علی( 1384). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات ویرایش.
دورکهیم، امیل، خودکشی، ترجمه نادر سالارزاده( ،1389). انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
ستوده، هدایت ا... (1384). آسیبشناسی اجتماعی؛ تهران: آوای نور؛ چ 14. 
سیف ،علی اکبر، (1379). تغییر رفتار و رفتاردرمانی؛ تهران: دوران: چ 4.
ساراسون، روانشناسی مرضی( 1380). ترجمه نجاریان و همکاران، انتشارات رشد.
سنجش کنترل خشم( 1380). انتشارات هوش آزمای نوین. تهران .
سیف، مریم و نادری ،عزت اﷲ (1370). اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح و ترسیم آن، انتشارات بدر .
صدیق، رحمت ا( ...1387) آسیب شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات سمت. چ 3.
شاملو، سعید( 1373). آسیب شناسی روانی، انتشارات رشد. تهران.
خوشابی، کتایون و همکاران( ،1386). مقاله علمی- پژوهشی با عنوان؛ نقش عوامل سرشتی در کودکان مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه، تهران.
عیسی مراد، ابوالقاسم( 1390). آسیب شناسی روانی- اجتماعی دانشآموزان، انتشارات رشد فرهنگ، چ 2، تهران.
عیسی مراد، ابوالقاسم( 1394). دانشآموز شناسی، انتشارات منادی تربیت. تهران.
فرجاد، محمدحسین( 1377). مشکلات و اختلالات روانی- رفتاری خانواده، تهران، انتشارات بدر.
 فرجاد، محمدحسین( 1371). آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، انتشارات بدر.
کاپلان، خلاصه  روانپزشکی و علوم رفتاری، ترجمه پورافکاری، نصرت ا( ...1375). انتشارات شهرآب.
کرک، هاوتون، کیس و کلارک، رفتار درمانی شناختی، ترجمهی حبیب اﷲ قاسم زاده، (1383). تهران، انتشارات ارجمند .
کرگه آبادی( ،1382). مقالات اینترنتی در حوزه آسیب شناسی. تهران.
کشکولی، غضنفر( 1381). بررسی  همه گیر شناسی اختلالات رفتاری- اجتماعی دانشآموزان .
لطف آبادی، حسین( 1380). زمینه های اجتماعی- فرهنگی رشد نوجوانان و جوانان؛ تهران: سازمان ملی جوانان .
ماسن، روانشناسی رشد، ترجمهی مهشید یاسایی( ،1370). انتشارات مرکز . محمدی، آنتاش( 1380). شیوع اختلالات رفتاری مدارس. تهران.
منظمی تبار، محمود( ،1382). ارزیابی پرخاشگری در جامعه آمریکا. تهران.
هالجین، ریچارد پی و ویتبورن، سوزان کراس ،آسیب شناسی روانی، براساس 5-DSM (1394). ترجمهی یحیی سیدمحمدی ،تهران، انتشارات روان .
هیلگارد، ریتا. ا.اتکینسون، ریچارد. س اتگینسون، ارنست، زمینه روان شناسی. ترجمـه جمعـی از مؤلفـان( ،1375). زیـر  نظـر  محمدتقی براهینی، انتشارات رشد.
Abnormal psychotherapy: clinicalPerspcetives of psychological Disorlersed, DSM-5 updat (2014). American Jornal of psychotherapy. (1990). Vol. 44, issue 3.
American psychiatric Association (APA). (2000). Diagnostic and statistical Manual of  Mental Disorders (4.ed). text Revision (Dsm-IV-TR). Washing ton, D.C.
Dunham Jack. (1992). Stress. Seconedition. http//: www. Ronginkaman. Com.
Santrock.J.W. (2001). Adolescence, newyork: MCGraw-Hill.36 companies.
Wics-Nelson Rw, Israel A. C (2003) Behavior disorers of childhood. NJ: upper sadleRever.
Kaplan and sadocks. (2000). Comprehensive textbook of psychiatry seventh. Edition. 
Zimbardo, Philip. (2004). Amercan psychological Association Washington.