نویسنده = فریبرز درتاج
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 7-26

10.22034/jiera.2018.65180

پروانه نهروانیان؛ پرویز عسگری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور


2. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 13-26

یاسمین زینب زحمتکش؛ فریبرز درتاج؛ ناصر صبحی قراملکی؛ علیرضا کیامنش