کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 3
1. طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 14، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 111-124

10.22034/jiera.2020.195942.1982

زهرا وزیری اقدم؛ بدیع الزمان مکی آل آقا؛ علاء الدین اعتماد اهری


2. سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش‏وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهایی به‏منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 97-114

10.22034/jiera.2020.152498.1675

تقی اکبری؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران؛ میرنجف موسوی؛ مریم سامری


3. ارائه الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار

دوره 4، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 145-163

امیر حسین علی بیگی؛ رضوان قمبرعلی