کلیدواژه‌ها = درگیری تحصیلی
تعداد مقالات: 4
2. نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 615-627

سمیرا وکیلی؛ زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی


4. ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی)

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 1-16

سعید طالبی؛ حسین زارع؛ احمد رستگار؛ امین حسین پور