مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ محمد محمدی

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 105-127

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.64745

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پی بردن به تجربیات دانش‌آموزانی بود که تعلل­ورزی تحصیلی داشتند. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم رشته­های نظری مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مریوان که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، در سال تحصیلی 96-95 انجام شد. مصاحبه‌های ضبط‌شده به‌صورت ...  بیشتر

تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه

مسعود کوثری؛ مژگان خوشنام

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، ، صفحه 171-193

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.59732

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر دستیابی به معنای ذهنی دانشجویان و درک آن‌ها از دانشگاه پیش از ورود به این محیط بوده است؛ بنابراین از روش پدیدارشناسی استفاده شد و با انجام مصاحبه‌های عمیق با ۵۳ دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران از دانشکده­های علوم اجتماعی، فنی-مهندسی-علوم پایه، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات و علوم انسانی و هنرهای زیبا به تحلیل ...  بیشتر