کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 105-127

10.22034/jiera.2018.64745

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ محمد محمدی


2. تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 171-193

10.22034/jiera.2017.59732

مسعود کوثری؛ مژگان خوشنام