کلیدواژه‌ها = مدیریت آموزشی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی ویژگی های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب

دوره 7، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 155-178

ابوالفضل بختیاری؛ الهه سلیمی؛ رضا نجف بیگی