کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 7
3. نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی سبک های هویت دانشجویان

دوره 7، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 219-240

معصومه سیدی؛ محمود نجفی؛ فرحناز کیان ارثی؛ نسترن سید اسماعیلی قمی


4. بررسی تأثیر اشتغال دانشجویان بر موفقیت تحصیلی آنان

دوره 7، شماره 22، پاییز 1392، صفحه 145-159

منصوره دسترنج