کلیدواژه‌ها = mathematics
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تلفیق درس تربیت بدنی بادرس ریاضی بر یادگیری مهارت‌های بنیادی دانش‌آموزان

دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 36-36

10.22034/jiera.2020.210842.2163

حوریه حاجی رستملو؛ علی محمد امیرتاش؛ علی محمد صفانیا


2. شناسایی و اعتباربخشی مؤلفه‌های برنامه مطلوب آموزش ریاضی پیش از دبستان و تحلیل محتوای کتب مربوط

دوره 13، شماره 44، بهار 1398، صفحه 23-36

10.22034/jiera.2019.85982

ناهید شیرانی بیدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمد عابدی


3. Improving Students Learning and Achievement in Mathematics by Using Smart board

دوره 5، شماره 14، پاییز 1390، صفحه 91-98

Elahe Aminifar؛ Ali Zaeembashi