نویسنده = پری همتی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 11-11

10.22034/jiera.2019.100552

پری همتی؛ محمود صفری؛ معصومه اولادیان