نویسنده = عبداله علی اسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 1029-1043

فاطمه ساغری؛ عبداله علی اسماعیلی؛ بابک حسین زاده


2. تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 1123-1136

لیدا جاویدان؛ عبداله علی اسماعیلی؛ علی اصغر شجاعی