نویسنده = وحید خاشعی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری ـ تفسیری

دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 231-260

10.22034/jiera.2017.51092

سید محمود هاشمی؛ سید علی اکبر افجه‌ای؛ حامد دهقانان؛ وحید خاشعی


2. بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک

دوره 10، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 101-118

محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ محمد علی داداشی