آ

 • آگاهی فراشناختی مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجیگری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 195-214]

 • آموزش آموزش مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص‎های مرتبط در نظام آموزش بانکی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 379-393]

 • آموزش ارائه مدل آموزش فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش خراسان رضوی با استفاده از مدل نظریه ای داده بنیاد [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 671-690]

 • آموزش از دور دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 139-156]

 • آموزش الکترونیک نقش نظام های آموزشی در کارآفرینی با توجه تاثیر آموزش الکترونیک [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1067-1083]

 • آموزش الکترونیکی نقش فن‌آوری‌های نوین در پیشرفت آموزش‌های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل) [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 205-222]

 • آموزش باز دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 139-156]

 • آموزش چندفرهنگی تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 25-38]

 • آموزش سواد رسانه ای آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی برتفکر انتقادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 819-837]

 • آموزش شناختی تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 7-26]

 • آموزش عالی طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 131-145]

 • آموزش عالی تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 853-868]

 • آموزش عالی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 7-24]

 • آموزش عالی شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 25-39]

 • آموزش عالی تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 165-183]

 • آموزش عالی تحلیلی بر موانع استفاده از ابزارها و فن‌آوری‌های آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 97-120]

 • آموزش کارآفرینی بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1029-1043]

 • آموزش مهارت‌های ذهن آگاهی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 13-26]

 • آموزش هوش اخلاقی تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه‌ی قصه‌گویی بر بخشودگی بین‌فردی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 73-89]

 • آموزش و پرورش شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های کمال‌گرایی در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1869-884]

 • آموزش و پرورش بررسی روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 885-899]

 • آموزش و پرورش ایران جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 249-266]

 • آموزش و پژوهش شناسایی مولفه های اثر گذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 767-784]

 • آینده‌پژوهی رابطه سبک‌های یادگیری و قابلیت آینده‌پژوهی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی پژوهشی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 95-111]

ا

 • ابزارهای آموزش تحلیلی بر موانع استفاده از ابزارها و فن‌آوری‌های آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 97-120]

 • ابعاد طراحی مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی** [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 527-558]

 • ابعاد ومولفه ها ارائه ی مدل شایستگی تربیت اسلامی دانش آموزان، بر اساس ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی از نظر متخصصان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1045-1066]

 • اثربخشی مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 267-286]

 • اثربخشی بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-359]

 • اثر پژوهش مطالعه تطبیقی تبیین چارچوب های سنجش کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران با کشورهای انگلیس، استرالیا، هلند، ایتالیا و هنگ کنگ [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 59-76]

 • اجتماعی اثربخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دبیرستان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 163-173]

 • اجرای سیاست خصوصی‌سازی الزامات و استراتژی های های تدوین و اجرا در خصوصی‌سازی آموزش عالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای آن [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 185-216]

 • احساس تعلق به مدرسه مقایسه سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1085-1104]

 • اخلاق حرفه ای تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین‌داری در کار (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش استان همدان) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 985-1008]

 • ارتقاء قابلیت‌های حرفه‌ای موردنیاز اعضای هیأت علمی با توجه به تحولات جدید در دانشگاه: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 153-179]

 • ارتقاء اخلاق پژوهشی ارائه مدلی برای ارتقاء اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد: دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اردبیل) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 315-335]

 • ارزش تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1201-1211]

 • ارزش‌آفرین تعالی‌گرایی، پیشران بودن و ارزش آفرینی؛ صلاحیت‌های محوری مدیران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی آینده (یک مطالعه کیفی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 287-313]

 • ارزش تکلیف نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 91-105]

 • ارزش‌گذاری تکلیف پیامدهای انگیزشی رویکرد آموزشی پیوندگرایی در مقایسه با رویکرد آموزشی دستور-ترجمه در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 133-149]

 • ارزش ها تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1123-1136]

 • ارزشیابی نگاهی تحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ CIPP [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 785-797]

 • ارزیابی تحلیلی بر موانع استفاده از ابزارها و فن‌آوری‌های آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 97-120]

 • ارزیابی پژوهش مطالعه تطبیقی تبیین چارچوب های سنجش کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران با کشورهای انگلیس، استرالیا، هلند، ایتالیا و هنگ کنگ [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 59-76]

 • ارزیابی دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • اساتید طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 131-145]

 • استان گلستان تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 853-868]

 • استفاده از رایانه بررسی عوامل مؤثر بر استفاده و پذیرش فن‌آوری رایانه توسط معلمان در امر تدریس با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 233-249]

 • استقلال دانشگاه چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 7-24]

 • اسناد بالادستی جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 249-266]

 • اسناد بالادستی آموزش و پرورش تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1123-1136]

 • اشتراک و تسهیم دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • اشتغال پایدار طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 629-651]

 • اشتیاق شغلی تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1009-1027]

 • اضطراب رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی با اضطراب در دانشجویان نظام آموزش از دور [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 111-131]

 • اضطراب امتحان تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 69-77]

 • اعتبارسنجی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 7-24]

 • اعتبارسنجی دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 139-156]

 • اعتباریابی طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 231-247]

 • اعتماد سازمانی نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 453-468]

 • اعتمادسازمانی ارائه مدل شفافیت سازمانی درارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران (مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 111-130]

 • اعتماد شناختی نقش واسطه ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک گذاری دانش [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 147-163]

 • اعضای هیئت‌علمی مطالعه تطبیقی تبیین چارچوب های سنجش کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران با کشورهای انگلیس، استرالیا، هلند، ایتالیا و هنگ کنگ [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 59-76]

 • الگو ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 79-94]

 • الگو ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 147-162]

 • الگو طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 231-247]

 • الگوی تعلیمی تأثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 27-47]

 • الگوی تفکر انتقادی طراحی الگوی تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن‌گرایی ویگوتسکی و تأثیر آن بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 91-109]

 • الگوی مدیریت دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • الگوی نظام مدیریت منابع انسانی. رویکرد کارآفرینانه ارائه یک مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در جهت بهبود بهره وری نظام مدیریت منابع انسانی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 559-578]

 • الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1123-1136]

 • انسجام گروهی تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 39-63]

 • انعطاف‌پذیری بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 749-766]

 • انعطاف پذیری ارائه مدلی جامع برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 901-926]

 • انگیزش پیشرفت مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های هوش عاطفی، مهارت‌های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 65-90]

 • انگیزش ها تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1123-1136]

 • انگیزه پیشرفت تحصیلی مقایسه سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1085-1104]

 • اهداف دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • اینستاگرام تاثیر آموزش های نرم افزارهای هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان در نظام آموزش عالی ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 951-967]

ب

 • بالندگی تبیین خرد بر مبنای دارایی‌های تحولی و میانجی گری بالندگی (ارائه مدلی علّی) [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 7-25]

 • باورها و صلاحیت اخلاقی تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1123-1136]

 • باورهای فراشناختی تأثیر رویکرد محتواییِ آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 157-172]

 • باورهای هوشی مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجیگری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 195-214]

 • بخشودگی بین‌فردی تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه‌ی قصه‌گویی بر بخشودگی بین‌فردی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 73-89]

 • برنامه درسی مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 129-152]

 • برنامه درسی ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 175-194]

 • برنامه‌ی درسی تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 25-38]

 • برند دانشگاهی شناسایی مؤلفه‌های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه‌های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-451]

 • بعد اخلاقی ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 79-94]

 • بعد بین فردی ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 79-94]

 • بعد درون فردی ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 79-94]

 • بعد ذهنی بینشی ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 79-94]

 • بعد رفتاری و بعد توسعه‌ای ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1213-1234]

 • بعد ساختاری ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1213-1234]

 • بعد سازمانی ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 147-162]

 • بعد عملکردی و بعد رهبری ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 79-94]

 • بعد فرایندی ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1213-1234]

 • بعد فردی ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 147-162]

 • بعد گروهی ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 147-162]

 • بعد محیطی ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 147-162]

 • بعد مدیریتی ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 147-162]

 • بین‌المللی‌ سازی دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 139-156]

 • بین المللی سازی برنامه درسی طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 131-145]

پ

 • پایه دهم ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان پایه دهم و معلمان متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 65-94]

 • پدیدارشناسی مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 105-127]

 • پذیرش فن‌آوری اطلاعات بررسی عوامل مؤثر بر استفاده و پذیرش فن‌آوری رایانه توسط معلمان در امر تدریس با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 233-249]

 • پرخاشگری اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی برمیزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش آموزان دبیرستانی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 25-38]

 • پژوهش بررسی روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 885-899]

 • پست مدرنیسم بررسی جایگاه تفکر انتقادی در دیدگاه یورگن هابر ماس و ارائه دلالت های ضمنی و تربیتی آن برای توسعه ی نظام های آموزشی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 711-730]

 • پویندگی تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 165-183]

 • پیزا ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان پایه دهم و معلمان متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 65-94]

 • پیشران تعالی‌گرایی، پیشران بودن و ارزش آفرینی؛ صلاحیت‌های محوری مدیران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی آینده (یک مطالعه کیفی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 287-313]

 • پیشرفت نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 615-627]

 • پیشرفت تحصیلی نقش میانجیگر خودکارآمدی در رابطه بین سبکهای فرزندپروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1261-1270]

 • پیوند والدینی پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و پیوند والدینی در نوجوانان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1137-1150]

ت

 • تاب آوری ارایه مدلی جهت تبیین تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 489-507]

 • تاب آوری تحصیلی تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 69-77]

 • تجارب دانش‌آموزان مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 105-127]

 • تجاری سازی ارائه مدلی برای ارتقاء اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد: دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اردبیل) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 315-335]

 • تحرک تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 165-183]

 • تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی عوامل موثر بر توسعه مثبت گرایی در مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 215-230]

 • تحلیل کیفی بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 839-852]

 • تحلیل گفتمان انتقادی چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 7-24]

 • تحول سازمانی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی در نظام آموزش و پرورش تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 927-949]

 • تدریس با کمک رایانه بررسی عوامل مؤثر بر استفاده و پذیرش فن‌آوری رایانه توسط معلمان در امر تدریس با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 233-249]

 • تدریس مشارکتی تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 39-63]

 • تدوین سیاست خصوصی‌سازی الزامات و استراتژی های های تدوین و اجرا در خصوصی‌سازی آموزش عالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای آن [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 185-216]

 • تدوین و پردازش دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • تربیت اخلاقی طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 231-247]

 • تربیت شهروندی ارائه ی مدل شایستگی تربیت اسلامی دانش آموزان، بر اساس ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی از نظر متخصصان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1045-1066]

 • تضمین کیفیت الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 7-24]

 • تعالی سازمانی ارایه مدلی جهت تبیین تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 489-507]

 • تعالی‌گرا تعالی‌گرایی، پیشران بودن و ارزش آفرینی؛ صلاحیت‌های محوری مدیران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی آینده (یک مطالعه کیفی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 287-313]

 • تعامل استاد و دانشجو رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 181-204]

 • تعلل‌ورزی نقش سبک شناختی، نارساکنش‌وری شناختی و عواطف منفی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی دانش‌آموزان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 579-592]

 • تعلل ورزی تحصیلی مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 105-127]

 • تعلیم و تربیت بررسی جایگاه تفکر انتقادی در دیدگاه یورگن هابر ماس و ارائه دلالت های ضمنی و تربیتی آن برای توسعه ی نظام های آموزشی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 711-730]

 • تعهد شغلی نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر تهران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1105-1121]

 • تعهد عاطفی نقش واسطه ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک گذاری دانش [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 147-163]

 • تفکر انتقادی جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 249-266]

 • تفکر انتقادی آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی برتفکر انتقادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 819-837]

 • تفکر انتقادی تأثیر رویکرد محتواییِ آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 157-172]

 • تفکر خلاق توصیف و تحلیل معیارهای طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی براساس تفکرخلاق [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 731-748]

 • تکنیک دلفی فازی شناسایی مؤلفه‌های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه‌های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-451]

 • تلفیق انگیزش با آموزش اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 113-130]

 • تلگرام تاثیر آموزش های نرم افزارهای هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان در نظام آموزش عالی ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 951-967]

 • تنظیم هیجانی تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 69-77]

 • توانایی ها تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1123-1136]

 • توانمندسازی ارائه مدل شفافیت سازمانی درارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران (مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 111-130]

 • توجه متمرکز تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 7-26]

 • توسعه اقتصادی بررسی روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 885-899]

 • توسعه دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • توسعه کارآفرینی طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 629-651]

 • توسعه کارکنان شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 25-39]

ج

 • جذب نیروی مستعد رابطه بین مدیریت استعداد و نظام ارزشی مدیران مقطع ابتدایی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 969-984]

 • جو روانی-اجتماعی‌کلاس نقش واسطه‌ای هیجان‌های پیشرفت در رابطه میان جو روانی- اجتماعی کلاس و فرسودگی تحصیلی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 131-146]

 • جو سازمانی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی در نظام آموزش و پرورش تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 927-949]

 • جوسازمانی نوآورانه تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1009-1027]

چ

 • چابک سازی سازمانی ارائه مدلی جامع برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 901-926]

ح

 • حافظه کاری تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 7-26]

 • حاکمیت اسلامی ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 799-817]

 • حکمرانی آموزش عالی الگوی ذینفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقاء کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 49-71]

 • حلقه کندو کاو آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی برتفکر انتقادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 819-837]

 • حمایت ‌اجتماعی بررسی رابطه حمایت اجتماعی مدیران با وجدان‌کاری معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان خاش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1185-1199]

خ

 • خبرگان ارائه ی مدل شایستگی تربیت اسلامی دانش آموزان، بر اساس ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی از نظر متخصصان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1045-1066]

 • خرد تبیین خرد بر مبنای دارایی‌های تحولی و میانجی گری بالندگی (ارائه مدلی علّی) [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 7-25]

 • خصوصی‌سازی الزامات و استراتژی های های تدوین و اجرا در خصوصی‌سازی آموزش عالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای آن [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 185-216]

 • خصوصی سازی در آموزش و پرورش مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 469-487]

 • خلاقیت بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 749-766]

 • خودآگاهی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1201-1211]

 • خودکارآمدی نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 91-105]

 • خودکارآمدی مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجیگری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 195-214]

 • خودکارآمدی نقش میانجیگر خودکارآمدی در رابطه بین سبکهای فرزندپروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1261-1270]

 • خودکارآمدی رابطه سبک‌های یادگیری و قابلیت آینده‌پژوهی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی پژوهشی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 95-111]

 • خود کارآمدی تحصیلی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی با اضطراب در دانشجویان نظام آموزش از دور [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 111-131]

 • خودکارآمدی تحصیلی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 13-26]

 • خودکارآمدی تحصیلی پیامدهای انگیزشی رویکرد آموزشی پیوندگرایی در مقایسه با رویکرد آموزشی دستور-ترجمه در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 133-149]

 • خوشبینی بررسی ارتباط بین سبک زندگی اسلامی-جهادی با راهبرد مقابله با استرس و خوشبینی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1167-1183]

د

 • داده بنیاد ارائه مدل آموزش فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش خراسان رضوی با استفاده از مدل نظریه ای داده بنیاد [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 671-690]

 • داده‌های حجیم نقش فن‌آوری‌های نوین در پیشرفت آموزش‌های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل) [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 205-222]

 • دارایی‌های بیرونی تبیین خرد بر مبنای دارایی‌های تحولی و میانجی گری بالندگی (ارائه مدلی علّی) [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 7-25]

 • دارایی‌های تحولی تبیین خرد بر مبنای دارایی‌های تحولی و میانجی گری بالندگی (ارائه مدلی علّی) [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 7-25]

 • دارایی‌های درونی تبیین خرد بر مبنای دارایی‌های تحولی و میانجی گری بالندگی (ارائه مدلی علّی) [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 7-25]

 • دانش آموز تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 69-77]

 • دانش آموزان بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 839-852]

 • دانش آموزان آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی برتفکر انتقادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 819-837]

 • دانش‌آموزان ابتدایی تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 39-63]

 • دانش‌آموزان دبستانی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دبستانی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 151-164]

 • دانش‌آموزان سواد ریاضی ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان پایه دهم و معلمان متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 65-94]

 • دانشجو بررسی ارتباط بین سبک زندگی اسلامی-جهادی با راهبرد مقابله با استرس و خوشبینی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1167-1183]

 • دانشگاه تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 853-868]

 • دانشگاه آزاد شناسایی مولفه های اثر گذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 767-784]

 • دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)* [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 415-435]

 • دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 25-39]

 • دانشگاه آینده تعالی‌گرایی، پیشران بودن و ارزش آفرینی؛ صلاحیت‌های محوری مدیران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی آینده (یک مطالعه کیفی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 287-313]

 • دانشگاه پیام نور دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 139-156]

 • دانشگاه فرهنگیان بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-359]

 • دانشگاه فنی و حرفه ای طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 629-651]

 • دانشگاهها بررسی روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 885-899]

 • دانشگاه های استان مرکزی طراحی مدل شایسته سالاری در نظام آموزش عالی با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 691-710]

 • دانشگاه‌های دولتی استان زنجان طراحی مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی** [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 527-558]

 • دانشگاه‌های مجازی ایران طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسه‌ها و دانشگاه‌های مجازی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 173-191]

 • دانش ها تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1123-1136]

 • درس علوم تجربی اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 113-130]

 • درگیری تحصیلی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 615-627]

 • درونداد نگاهی تحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ CIPP [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 785-797]

 • دستاوردهای یادگیری مورد انتظار مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 129-152]

 • دلبستگی شغلی نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر تهران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1105-1121]

 • دلزدگی زناشویی اثر بخشی آموزش واقعیت درمانی بر مسئولیت پذیری و دلزدگی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 563-669]

 • دوره ابتدایی طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 231-247]

 • دوره متوسطه ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 175-194]

 • دوره متوسطه اول نگاهی تحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ CIPP [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 785-797]

 • دوزبانگی بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 839-852]

 • دولت چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 7-24]

 • دین داری در کار تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین‌داری در کار (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش استان همدان) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 985-1008]

ذ

 • ذخیره و نگهداری دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • ذینفع مداری الگوی ذینفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقاء کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 49-71]

ر

 • راهبردهای کمک‌خواهی مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 39-58]

 • راهبردهای مقابله با استرس بررسی ارتباط بین سبک زندگی اسلامی-جهادی با راهبرد مقابله با استرس و خوشبینی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1167-1183]

 • راهبردهای مقابله با استرس مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 39-58]

 • راهکارهای آموزشی و تربیتی بررسی مشکلات چندفرهنگی در مدارس ابتدایی شهر ساوه و ارائه راهکارهای آن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 121-137]

 • راهکارهای اصلاحی الزامات و استراتژی های های تدوین و اجرا در خصوصی‌سازی آموزش عالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای آن [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 185-216]

 • رشد حرفه‌ای قابلیت‌های حرفه‌ای موردنیاز اعضای هیأت علمی با توجه به تحولات جدید در دانشگاه: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 153-179]

 • رضایت از زندگی بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متاهل [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1151-1165]

 • رضایت زناشویی بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متاهل [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1151-1165]

 • رضایتمندی دانشجویان طراحی مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی** [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 527-558]

 • رضایتمندی شغلی نقش واسطه ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک گذاری دانش [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 147-163]

 • رغبت ها تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1123-1136]

 • رفتار بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-359]

 • رفتارصمیمیت کلامی. رفتار صمیمیت غیرکلامی. نزدیک شدن کلامی. نزدیک شدن غیر کلامی. انگیزش حالتی تحصیلی بررسی اثربخشی رفتارصمیمیت و نزدیک شدن کلامی و غیرکلامی مدرسان بر انگیزش حالتی تحصیلی فراگیران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 45-67]

 • رفتارهای پرخطر پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و پیوند والدینی در نوجوانان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1137-1150]

 • رفتارهای تکانش‌گری اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی برمیزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش آموزان دبیرستانی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 25-38]

 • رهبری بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-359]

 • رهبری آموزشی بررسی وضعیت ارتقای نقش معاونین مدارس ابتدایی استان مازندران به رهبری آموزشی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 95-110]

 • رهبری اخلاقی تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1009-1027]

 • رهبری خدمت گزار طراحی مدل شایسته سالاری در نظام آموزش عالی با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 691-710]

 • رهبری معنوی ارایه مدلی جهت تبیین تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 489-507]

 • رهبری هم افزایی تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 853-868]

 • روابط والد- فرزند تأثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 27-47]

 • روش آزمایشی تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 39-63]

 • روش تدریس فعال رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 181-204]

 • روش داده بنیاد ارائه یک مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در جهت بهبود بهره وری نظام مدیریت منابع انسانی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 559-578]

 • رویکرد آموزشی دستور – ترجمه پیامدهای انگیزشی رویکرد آموزشی پیوندگرایی در مقایسه با رویکرد آموزشی دستور-ترجمه در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 133-149]

 • رویکرد محتوایی تأثیر رویکرد محتواییِ آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 157-172]

 • رویکرد نورمن فرکلاو چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 7-24]

ز

 • زمینه نگاهی تحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ CIPP [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 785-797]

 • زیرساخت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 41-63]

س

 • سازگاری بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 749-766]

 • سازگاری تحصیلی مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 39-58]

 • سازمان های آموزشی طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 629-651]

 • سازمان یادگیرنده ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 147-162]

 • سازمان یادگیرنده شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)* [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 415-435]

 • سبک‏های رهبری نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 453-468]

 • سبک زندگی اسلامی-جهادی بررسی ارتباط بین سبک زندگی اسلامی-جهادی با راهبرد مقابله با استرس و خوشبینی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1167-1183]

 • سبک شناختی نقش سبک شناختی، نارساکنش‌وری شناختی و عواطف منفی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی دانش‌آموزان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 579-592]

 • سبک یادگیری رابطه سبک‌های یادگیری و قابلیت آینده‌پژوهی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی پژوهشی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 95-111]

 • سرزندگی تحصیلی مقایسه سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1085-1104]

 • سرعت ارائه مدلی جامع برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 901-926]

 • سرمایه انسانی شناسایی مؤلفه‌های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه‌های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-451]

 • سرمایه گذاری بررسی روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 885-899]

 • سکوت سازمانی نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 453-468]

 • سلامت تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1123-1136]

 • سلامت روان تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1201-1211]

 • سند تحول آموزش و پرورش طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 231-247]

 • سواد رسانه ای آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی برتفکر انتقادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 819-837]

ش

 • شاخص‌های انتخاب مدیران مدل‌سازی تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگی مدیریتی در آموزش‌وپرورش اصفهان [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 77-96]

 • شاخص‌های تجربه مشتری آموزش مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص‎های مرتبط در نظام آموزش بانکی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 379-393]

 • شایستگی ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 79-94]

 • شایستگی آموزشی شناسایی و سنجش مؤلفه‌های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 395-413]

 • شایستگی حرفه‌ای شناسایی و سنجش مؤلفه‌های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 395-413]

 • شایستگی دانشجو رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 181-204]

 • شایستگی در حساسیت اخلاقی و شایستگی در تصمیم گیری اخلاقی ارائه مدل شایستگی اخلاقی با رویکرد اسلامی در دانشگاه‌های آزاد استان مازندران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1235-1258]

 • شایستگی در شناخت اخلاقی ارائه مدل شایستگی اخلاقی با رویکرد اسلامی در دانشگاه‌های آزاد استان مازندران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1235-1258]

 • شایستگی فردی شناسایی و سنجش مؤلفه‌های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 395-413]

 • شایستگی‌های مدیران تعالی‌گرایی، پیشران بودن و ارزش آفرینی؛ صلاحیت‌های محوری مدیران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی آینده (یک مطالعه کیفی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 287-313]

 • شایستگی‌های مدیریتی مدل‌سازی تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگی مدیریتی در آموزش‌وپرورش اصفهان [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 77-96]

 • شایستگی و پاسخگویی ارائه مدلی جامع برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 901-926]

 • شایسته سالاری طراحی مدل شایسته سالاری در نظام آموزش عالی با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 691-710]

 • شبکه های اجتماعی مجازی بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متاهل [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1151-1165]

 • شفافیت سازمانی ارائه مدل شفافیت سازمانی درارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران (مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 111-130]

 • شکاف نسلی تاثیر آموزش های نرم افزارهای هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان در نظام آموزش عالی ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 951-967]

 • شناخت مدنی و توانایی مدنی شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزشی کشور:ارائه یک مدل سیستمی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 593-613]

 • شناسایی دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • شهرستان خاش بررسی رابطه حمایت اجتماعی مدیران با وجدان‌کاری معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان خاش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1185-1199]

 • شهروند حرفه‌ای شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزشی کشور:ارائه یک مدل سیستمی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 593-613]

 • شیوه های خصوصی سازی مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 469-487]

ص

ط

 • طراحی توصیف و تحلیل معیارهای طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی براساس تفکرخلاق [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 731-748]

 • طراحی آموزشی تأثیر مدل طراحی آموزشی موج‌وار بر مهارت‌های حل مسئله دانشجویان [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 217-232]

 • طراحی ‌انگیزشی اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 113-130]

 • طراحی واکنش گرا نقش فن‌آوری‌های نوین در پیشرفت آموزش‌های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل) [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 205-222]

ظ

 • ظرفیت حافظه کاری اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 13-26]

ع

 • عدالت آموزشی شناسایی عوامل مؤثر بر عدالت آموزش و ارائه مدل مناسب آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1259-1276]

 • عدم تحمل بلاتکلیفی پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و پیوند والدینی در نوجوانان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1137-1150]

 • عزت‌نفس اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دبستانی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 151-164]

 • عملکردآموزشی مدیران تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 853-868]

 • عملکرد تحصیلی مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های هوش عاطفی، مهارت‌های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 65-90]

 • عملکرد شغلی شناسایی و سنجش مؤلفه‌های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 395-413]

 • عملکرد شغلی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین‌داری در کار (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش استان همدان) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 985-1008]

 • عملکرد منابع انسانی بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 749-766]

 • عناصر برنامه‌ی درسی تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 25-38]

 • عواطف منفی نقش سبک شناختی، نارساکنش‌وری شناختی و عواطف منفی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی دانش‌آموزان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 579-592]

 • عوامل رفتاری بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1029-1043]

 • عوامل رفتاری و عوامل زمینه‌ای شناسایی عوامل مؤثر بر عدالت آموزش و ارائه مدل مناسب آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1259-1276]

 • عوامل ساختاری بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1029-1043]

 • عوامل ساختاری شناسایی عوامل مؤثر بر عدالت آموزش و ارائه مدل مناسب آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1259-1276]

 • عوامل فردی ارائه مدلی برای ارتقاء اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد: دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اردبیل) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 315-335]

 • عوامل مؤثر بر هوش سازمانی شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)* [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 415-435]

 • عوامل محیطی ارائه مدلی برای ارتقاء اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد: دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اردبیل) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 315-335]

 • عوامل محیطی بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1029-1043]

ف

 • فرزندپروری نقش میانجیگر خودکارآمدی در رابطه بین سبکهای فرزندپروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1261-1270]

 • فرهنگ‌سازمانی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 41-63]

 • فرهنگ ‌سازمانی ارائه مدل آموزش فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش خراسان رضوی با استفاده از مدل نظریه ای داده بنیاد [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 671-690]

 • فرهنگ سازمانی نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 453-468]

 • فرهنگ سازمانی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی در نظام آموزش و پرورش تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 927-949]

 • فرهنگ سازمانی نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر تهران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1105-1121]

 • فضا و تجهیزات ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 799-817]

 • فلسفه برای کودکان تأثیر رویکرد محتواییِ آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 157-172]

 • فن‌آوری اطلاعات نقش فن‌آوری‌های نوین در پیشرفت آموزش‌های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل) [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 205-222]

 • فن-آوری پوشیدن نقش فن‌آوری‌های نوین در پیشرفت آموزش‌های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل) [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 205-222]

 • فناوری اطلاعات مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 267-286]

ق

 • قابلیت‌های حرفه‌ای قابلیت‌های حرفه‌ای موردنیاز اعضای هیأت علمی با توجه به تحولات جدید در دانشگاه: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 153-179]

 • قدرت چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 7-24]

 • قصد اشتراک‌گذاری دانش نقش واسطه ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک گذاری دانش [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 147-163]

 • قصه‌گویی تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه‌ی قصه‌گویی بر بخشودگی بین‌فردی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 73-89]

ک

 • کارآفرینی نقش نظام های آموزشی در کارآفرینی با توجه تاثیر آموزش الکترونیک [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1067-1083]

 • کارآفرینی دانشگاهی ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1213-1234]

 • کاربرد دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • کد گذاری ارائه مدل آموزش فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش خراسان رضوی با استفاده از مدل نظریه ای داده بنیاد [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 671-690]

 • کسب دانش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 509-526]

 • کسب دانش رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 181-204]

 • کمال گرایی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های کمال‌گرایی در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1869-884]

 • کودکان مضطرب تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 7-26]

 • کیفیت نگاهی تحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ CIPP [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 785-797]

 • کیفیت آموزش ارائه شده طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسه‌ها و دانشگاه‌های مجازی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 173-191]

 • کیفیت آموزش عالی الگوی ذینفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقاء کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 49-71]

 • کیفیت پژوهش مطالعه تطبیقی تبیین چارچوب های سنجش کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران با کشورهای انگلیس، استرالیا، هلند، ایتالیا و هنگ کنگ [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 59-76]

 • کیفیت پشتیبانی ادراک‌شده طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسه‌ها و دانشگاه‌های مجازی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 173-191]

 • کیفیت خدمات آموزشی طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسه‌ها و دانشگاه‌های مجازی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 173-191]

 • کیفیت سیستم ارائه خدمات طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسه‌ها و دانشگاه‌های مجازی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 173-191]

گ

 • گرایش به اعتیاد اثربخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دبیرستان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 163-173]

 • گرایش فردی اثربخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دبیرستان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 163-173]

 • گزینش دانشجو تاثیر مدل وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بر کارایی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 27-43]

م

 • مؤلفه‌ها و شاخص‌های رضایتمندی دانشجویان طراحی مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی** [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 527-558]

 • مؤلفین کتاب‌های درسی تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 25-38]

 • مادران تاثیر آموزش های نرم افزارهای هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان در نظام آموزش عالی ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 951-967]

 • مثبت گرایی عوامل موثر بر توسعه مثبت گرایی در مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 215-230]

 • محاسبات ابری نقش فن‌آوری‌های نوین در پیشرفت آموزش‌های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل) [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 205-222]

 • محیطی اثربخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دبیرستان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 163-173]

 • مدارس بررسی وضعیت ارتقای نقش معاونین مدارس ابتدایی استان مازندران به رهبری آموزشی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 95-110]

 • مدارس ابتدایی ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 79-94]

 • مدارس ابتدایی شهر ساوه بررسی مشکلات چندفرهنگی در مدارس ابتدایی شهر ساوه و ارائه راهکارهای آن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 121-137]

 • مدارس تیزهوشان نگاهی تحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ CIPP [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 785-797]

 • مدارس خصوصی مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 469-487]

 • مدارس غیردولتی مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 469-487]

 • مدارس هوشمند مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های هوش عاطفی، مهارت‌های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 65-90]

 • مدارس یادگیرنده ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 147-162]

 • مدل بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 839-852]

 • مدل تصمیم‌گیری فازی مدل‌سازی تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگی مدیریتی در آموزش‌وپرورش اصفهان [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 77-96]

 • مدل موج‌وار تأثیر مدل طراحی آموزشی موج‌وار بر مهارت‌های حل مسئله دانشجویان [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 217-232]

 • مدیر اثربخش بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-359]

 • مدیران شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های کمال‌گرایی در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1869-884]

 • مدیران آموزشی عوامل موثر بر توسعه مثبت گرایی در مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 215-230]

 • مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ارائه مدل شفافیت سازمانی درارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران (مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 111-130]

 • مدیریت بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-359]

 • مدیریت تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 853-868]

 • مدیریت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 41-63]

 • مدیریت آموزشی مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 129-152]

 • مدیریت آموزشی بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-359]

 • مدیریت اثربخش بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 337-359]

 • مدیریت استعداد رابطه بین مدیریت استعداد و نظام ارزشی مدیران مقطع ابتدایی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 969-984]

 • مدیریت استعداد نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر تهران) [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1105-1121]

 • مدیریت تجربه مشتری آموزش مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص‎های مرتبط در نظام آموزش بانکی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 379-393]

 • مدیریت دانش شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)* [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 415-435]

 • مدیریت دانش طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 629-651]

 • مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 41-63]

 • مسئولیت‌پذیری بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 749-766]

 • مسئولیت پذیری اثر بخشی آموزش واقعیت درمانی بر مسئولیت پذیری و دلزدگی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 563-669]

 • مشکلات چند فرهنگی بررسی مشکلات چندفرهنگی در مدارس ابتدایی شهر ساوه و ارائه راهکارهای آن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 121-137]

 • معلمان ریاضی متوسطه اول ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان پایه دهم و معلمان متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 65-94]

 • معلمان متوسطه بررسی رابطه حمایت اجتماعی مدیران با وجدان‌کاری معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان خاش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1185-1199]

 • معماری سازمانی شناسایی مولفه های اثر گذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 767-784]

 • معناسازی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1201-1211]

 • معیارهای طراحی فضاهای آموزشی توصیف و تحلیل معیارهای طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی براساس تفکرخلاق [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 731-748]

 • مفاهیم معنوی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دبستانی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 151-164]

 • منابع انسانی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 41-63]

 • مهارت‌های ارتباطی بین فردی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی برمیزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش آموزان دبیرستانی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 25-38]

 • مهارت‌های حل‌ مسئله تأثیر مدل طراحی آموزشی موج‌وار بر مهارت‌های حل مسئله دانشجویان [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 217-232]

 • مهارت‌های حل مسئله مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های هوش عاطفی، مهارت‌های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 65-90]

 • موانع استفاده تحلیلی بر موانع استفاده از ابزارها و فن‌آوری‌های آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 97-120]

ن

 • نارساکنش‌وری شناختی نقش سبک شناختی، نارساکنش‌وری شناختی و عواطف منفی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی دانش‌آموزان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 579-592]

 • نظام آموزش عالی تاثیر آموزش های نرم افزارهای هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان در نظام آموزش عالی ایران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 951-967]

 • نظام آموزش عالی الزامات و استراتژی های های تدوین و اجرا در خصوصی‌سازی آموزش عالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای آن [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 185-216]

 • نظام آموزش عالی ایران طراحی مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی** [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 527-558]

 • نظام آموزشی نقش نظام های آموزشی در کارآفرینی با توجه تاثیر آموزش الکترونیک [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1067-1083]

 • نظام ارزشی رابطه بین مدیریت استعداد و نظام ارزشی مدیران مقطع ابتدایی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 969-984]

 • نظریه خبرگی آموزشی و انتقادی ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 175-194]

 • نظریه داده بنیاد تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 165-183]

 • نظریه ساختن گرایی طراحی الگوی تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن‌گرایی ویگوتسکی و تأثیر آن بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 91-109]

 • نظریه‌ی پیوندگرایی پیامدهای انگیزشی رویکرد آموزشی پیوندگرایی در مقایسه با رویکرد آموزشی دستور-ترجمه در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 133-149]

 • نقش معاونین بررسی وضعیت ارتقای نقش معاونین مدارس ابتدایی استان مازندران به رهبری آموزشی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 95-110]

 • نقشه‌های شناختی فازی بررسی عوامل مؤثر بر استفاده و پذیرش فن‌آوری رایانه توسط معلمان در امر تدریس با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 233-249]

 • نگرش مدنی شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزشی کشور:ارائه یک مدل سیستمی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 593-613]

 • نگرش نسبت به ریاضی نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 91-105]

 • نمره کل سازی تاثیر مدل وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بر کارایی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 27-43]

 • نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 799-817]

و

 • واقعیت درمانی اثر بخشی آموزش واقعیت درمانی بر مسئولیت پذیری و دلزدگی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 563-669]

 • وجدان‌کاری بررسی رابطه حمایت اجتماعی مدیران با وجدان‌کاری معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان خاش [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1185-1199]

 • وزارت علوم الگوی ذینفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقاء کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 49-71]

 • وزن دهی تاثیر مدل وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بر کارایی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 27-43]

 • ویژگی های شخصیتی مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجیگری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 195-214]

 • ویگوتسکی طراحی الگوی تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن‌گرایی ویگوتسکی و تأثیر آن بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 91-109]

ه

 • هوش سازمانی شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)* [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 415-435]

 • هوش عاطفی مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های هوش عاطفی، مهارت‌های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی [دوره 12، شماره 40، 1397، صفحه 65-90]

 • هوش معنوی اثربخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دبیرستان [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 163-173]

 • هوش معنوی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 1201-1211]

 • هوش هیجانی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی با اضطراب در دانشجویان نظام آموزش از دور [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 111-131]

 • هویت ملی و دینی تأثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 27-47]

 • هیجانات پیشرفت نقش واسطه‌ای هیجان‌های پیشرفت در رابطه میان جو روانی- اجتماعی کلاس و فرسودگی تحصیلی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 131-146]

 • هیجان تحصیلی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 615-627]

 • هیجان‌های تحصیلی اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 113-130]

ی

 • یاددهی و یادگیری مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 267-286]

 • یادگیری الکترونیکی تحلیلی بر موانع استفاده از ابزارها و فن‌آوری‌های آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 97-120]

 • یورگن هابرماس بررسی جایگاه تفکر انتقادی در دیدگاه یورگن هابر ماس و ارائه دلالت های ضمنی و تربیتی آن برای توسعه ی نظام های آموزشی [دوره 12، ویژه‌نامه، 1397، صفحه 711-730]