آ

 • آموزش پایه پنجم ابتدایی تأثیر برنامه‌ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش‌آموزان پسر [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 23-33]

 • آموزش تربیت‌بدنی بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده مؤثر بر آموزش تربیت‌بدنی در مدارس [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 79-93]

 • آموزش حل ‌مسئله اثربخشی آموزش حل‌ مسئله بر کیفیت ‌زندگی و حل ‌مسئله اجتماعی دختران تیزهوش با موفقیت ‌کمتر ‌از ‌حد ‌انتظار [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 93-108]

 • آموزش راهبردهای خودتنظیمی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان ناسازگار [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 71-87]

 • آموزش فلسفه برای کودکان تأثیر برنامه‌ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش‌آموزان پسر [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 23-33]

 • آموزش فنی و حرفه‏ای ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 41-54]

 • آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد شناسایی عوامل موثر برکاهش کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 105-119]

 • آموزش‌های مجازی نقش آموزش‌های مجازی و حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در شایسته‌سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 155-169]

 • آموزش‌وپرورش شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 55-75]

 • آموزش‏وپرورش سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش‏وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهایی به‏منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 97-114]

ا

 • اجرا طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 145-161]

 • احساس خودکارآمدی پژوهشی بررسی روابط بین فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: نقش واسطه گری توانمندی نگارش علمی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-21]

 • ادامه تحصیل عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری در دهه اخیر در ایران [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 7-25]

 • ادراک محیط کلاس آزمون روابط علی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی‌ سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 53-69]

 • ارتباطات چالش‌ها و نارسایی‌های پذیرش و کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن . [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 67-78]

 • ارتباط مؤثر اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 109-125]

 • ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی ایران در دانش آموزان [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 59-73]

 • اسناد تحولی طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 145-161]

 • اضطراب امتحان پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 111-122]

 • اضطراب تحصیلی آزمون روابط علی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی‌ سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 53-69]

 • اعتبارسنجی طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی‌شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 77-95]

 • اقتصاد مبتنی بر دانش ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 41-54]

 • الگو طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی‌شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 77-95]

 • انتقال یادگیری تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‌های توسعه منابع انسانی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 37-51]

 • انطباق ‏پذیری مسیر شغلی پیش‌‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان براساس سرمایه‏‌ی روانشناختی و انطباق‏‌پذیری مسیر شغلی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 89-103]

 • انگلیسی به‌عنوان زبان دوم اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل برعملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 121-139]

 • انگیزش تحصیلی نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در رابطه بین سرمایه‌های روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 49-66]

 • اهداف پیشرفت مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 35-48]

 • اهمال‌کاری تحصیلی اثر بخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم شناختی هیجان و اهمال کاری در دانش اموزان دختر دوره دوره دوم متوسطه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 23-40]

ب

 • بار شناختی کلاس معکوس: کارایی آموزشی و تأثیر آن بر عملکرد درسی و بار شناختی ادراک شده دانشجویان(مورد مطالعه: درس فناوری اطلاعات در روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور) [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 45-58]

 • بازخورد همتای آنلاین تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 27-44]

 • برداشتهای یادگیری رابطه برداشت‌ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 123-143]

 • برنامه درسی طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 145-161]

 • برنامه درسی طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی‌شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 77-95]

 • بسترسازی عادلانه توزیع منابع شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 55-75]

 • بهره‌مندی عادلانه از منابع شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 55-75]

پ

 • پاسخگویی اثربخش مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 7-22]

 • پدیدارشناسی توصیفی موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 75-91]

 • پیامدهای جامعه‌شناختی عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری در دهه اخیر در ایران [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 7-25]

 • پیش‌دبستان شناسایی و اعتباربخشی مؤلفه‌های برنامه مطلوب آموزش ریاضی پیش از دبستان و تحلیل محتوای کتب مربوط [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 23-36]

ت

 • تجارب زیسته موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 75-91]

 • تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی عوامل موثر برکاهش کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 105-119]

 • تحلیل محتوای عرفی بررسی عوامل اثر گذار بر فرسودگی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 141-154]

 • تحلیل مضمون شناسایی عوامل موثر برکاهش کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 105-119]

 • تربیت‌معلم طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 145-161]

 • تفکر مثبت نگر اثر بخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم شناختی هیجان و اهمال کاری در دانش اموزان دختر دوره دوره دوم متوسطه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 23-40]

 • تقاضای اجتماعی عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری در دهه اخیر در ایران [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 7-25]

 • تنظیم شناختی هیجان اثر بخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم شناختی هیجان و اهمال کاری در دانش اموزان دختر دوره دوره دوم متوسطه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 23-40]

 • تنظیم هیجان پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 111-122]

 • توانمندسازی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای استان کرمان [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 7-22]

 • توانمندی نگارش علمی بررسی روابط بین فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: نقش واسطه گری توانمندی نگارش علمی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-21]

 • توسعه پایدار سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش‏وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهایی به‏منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 97-114]

 • توسعه حرفه‏ ای نقش استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه‏ ای دبیران زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 127-140]

 • تیزهوش مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 35-48]

 • تیزهوش با موفقیت کمتر ‌از ‌حد ‌انتظار اثربخشی آموزش حل‌ مسئله بر کیفیت ‌زندگی و حل ‌مسئله اجتماعی دختران تیزهوش با موفقیت ‌کمتر ‌از ‌حد ‌انتظار [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 93-108]

ج

 • جهانی‌شدن طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی‌شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 77-95]

چ

 • چالش پذیرش چالش‌ها و نارسایی‌های پذیرش و کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن . [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 67-78]

ح

 • حاکمیت فن‌آوری اطلاعات نقش آموزش‌های مجازی و حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در شایسته‌سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 155-169]

 • حل ‌مسئله اجتماعی اثربخشی آموزش حل‌ مسئله بر کیفیت ‌زندگی و حل ‌مسئله اجتماعی دختران تیزهوش با موفقیت ‌کمتر ‌از ‌حد ‌انتظار [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 93-108]

خ

 • خودتنظیمی شناختی مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطلاعات برهوش سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 141-155]

 • خودکارآمدی تحصیلی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان ناسازگار [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 71-87]

 • خودکارآمدی تحصیلی مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 35-48]

 • خودمهارگری پیش ‏بینی خودمهارگری بر اساس هیجان‏خواهی و خودمیان‏ بینی؛ نقش میانجی‏ گرانه‏ ی سبک‏های مقابله ‏ای دانش‏آموزان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 153-170]

 • خودمیان‏ بینی پیش ‏بینی خودمهارگری بر اساس هیجان‏خواهی و خودمیان‏ بینی؛ نقش میانجی‏ گرانه‏ ی سبک‏های مقابله ‏ای دانش‏آموزان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 153-170]

د

 • دانش‌آموز پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 111-122]

 • دانش‌آموزان ناسازگار اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان ناسازگار [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 71-87]

 • دانشگاه شناسایی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 133-152]

 • دانشگاه کارآفرین طراحی و ارائه چارچوب مفهومی و مدل دانشگاه کارآفرین بر اساس نظریه داده بنیادِ سیستماتیک [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 115-132]

 • دانشگاه‌های دولتی مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 7-22]

 • دبیران زبان انگلیسی نقش استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه‏ ای دبیران زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 127-140]

 • درک مطلب اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل برعملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 121-139]

 • درگیری تحصیلی مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 35-48]

 • دوره‌ی دکتری عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری در دهه اخیر در ایران [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 7-25]

ذ

 • ذینفعان آموزش عالی مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 7-22]

ر

 • رفتارهای یادگیری شناسایی و اعتباربخشی مؤلفه‌های برنامه مطلوب آموزش ریاضی پیش از دبستان و تحلیل محتوای کتب مربوط [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 23-36]

 • روش دلفی شناسایی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 133-152]

 • روش معکوس کلاس معکوس: کارایی آموزشی و تأثیر آن بر عملکرد درسی و بار شناختی ادراک شده دانشجویان(مورد مطالعه: درس فناوری اطلاعات در روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور) [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 45-58]

 • رویکرد راهبردی رابطه برداشت‌ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 123-143]

 • رویکرد عمیق رابطه برداشت‌ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 123-143]

 • رویکرد نظریه داده بنیاد تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 171-197]

 • رویکردهای یادگیری رابطه برداشت‌ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 123-143]

 • ریاضی شناسایی و اعتباربخشی مؤلفه‌های برنامه مطلوب آموزش ریاضی پیش از دبستان و تحلیل محتوای کتب مربوط [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 23-36]

ز

 • زبان آموزان ایرانی اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل برعملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 121-139]

س

 • سازگاری تحصیلی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان ناسازگار [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 71-87]

 • سازمان سنجش آموزش کشور تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 171-197]

 • سبک زندگی اسلامی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی ایران در دانش آموزان [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 59-73]

 • سبک‌های مقابله آزمون روابط علی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی‌ سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 53-69]

 • سبک‏های مقابله‏ای پیش ‏بینی خودمهارگری بر اساس هیجان‏خواهی و خودمیان‏ بینی؛ نقش میانجی‏ گرانه‏ ی سبک‏های مقابله ‏ای دانش‏آموزان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 153-170]

 • سرمایه روان‌شناختی نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در رابطه بین سرمایه‌های روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 49-66]

 • سرمایه‏ ی روان‌شناختی پیش‌‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان براساس سرمایه‏‌ی روانشناختی و انطباق‏‌پذیری مسیر شغلی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 89-103]

ش

 • شایستگی ریاضی شناسایی و اعتباربخشی مؤلفه‌های برنامه مطلوب آموزش ریاضی پیش از دبستان و تحلیل محتوای کتب مربوط [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 23-36]

 • شایسته پروری شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 55-75]

 • شایسته‌سالاری نقش آموزش‌های مجازی و حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در شایسته‌سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 155-169]

 • شبکه ‏های اجتماعی مجازی نقش استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه‏ ای دبیران زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 127-140]

 • شرایط زمینه‌ای تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‌های توسعه منابع انسانی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 37-51]

 • شرایط علی تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‌های توسعه منابع انسانی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 37-51]

ع

 • عدالت آموزشی شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 55-75]

 • عملکرد درسی کلاس معکوس: کارایی آموزشی و تأثیر آن بر عملکرد درسی و بار شناختی ادراک شده دانشجویان(مورد مطالعه: درس فناوری اطلاعات در روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور) [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 45-58]

 • عوامل انگیزشی بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده مؤثر بر آموزش تربیت‌بدنی در مدارس [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 79-93]

 • عوامل بازدارنده بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده مؤثر بر آموزش تربیت‌بدنی در مدارس [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 79-93]

 • عوامل جامعه‌شناختی عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری در دهه اخیر در ایران [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 7-25]

 • عوامل کاهش کارآموزان شناسایی عوامل موثر برکاهش کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 105-119]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 133-152]

 • فرسودگی تحصیلی بررسی عوامل اثر گذار بر فرسودگی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 141-154]

 • فرسودگی تحصیلی نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در رابطه بین سرمایه‌های روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 49-66]

 • فرهنگ پژوهش بررسی روابط بین فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: نقش واسطه گری توانمندی نگارش علمی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-21]

 • فناوری تأثیر واقعیت مجازی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دهم در درس شیمی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 157-171]

 • فناوری اطلاعات مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطلاعات برهوش سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 141-155]

 • فنی‌و‌حرفه‌ای شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای استان کرمان [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 7-22]

ق

 • قصد کارآفرینی پیش‌‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان براساس سرمایه‏‌ی روانشناختی و انطباق‏‌پذیری مسیر شغلی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 89-103]

ک

 • کارایی آموزشی کلاس معکوس: کارایی آموزشی و تأثیر آن بر عملکرد درسی و بار شناختی ادراک شده دانشجویان(مورد مطالعه: درس فناوری اطلاعات در روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور) [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 45-58]

 • کاربست فناوری اطلاعات چالش‌ها و نارسایی‌های پذیرش و کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن . [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 67-78]

 • کیفیت‏بخشی آموزش ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 41-54]

 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش حل‌ مسئله بر کیفیت ‌زندگی و حل ‌مسئله اجتماعی دختران تیزهوش با موفقیت ‌کمتر ‌از ‌حد ‌انتظار [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 93-108]

م

 • محرومیت آموزشی سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش‏وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهایی به‏منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 97-114]

 • محیط‌های یادگیری مشارکتی آنلاین تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 27-44]

 • مدل بهبود تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 171-197]

 • مدیران شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای استان کرمان [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 7-22]

 • مرجعیت علمی شناسایی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 133-152]

 • مشروطی تحصیلی موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 75-91]

 • مطالعه آمیخته مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 7-22]

 • مقابله با استرس اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 109-125]

 • مقاله کوتاه استدلالی تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 27-44]

 • مهارت استدلال تأثیر برنامه‌ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش‌آموزان پسر [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 23-33]

 • مودل اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل برعملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 121-139]

 • موّفقیّت تحصیلی موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 75-91]

ن

 • نارسایی پذیرش چالش‌ها و نارسایی‌های پذیرش و کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن . [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 67-78]

 • نظام آموزش عالی بررسی عوامل اثر گذار بر فرسودگی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 141-154]

 • نظریه داده بنیاد تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‌های توسعه منابع انسانی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 37-51]

 • نظریه داده بنیاد ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 41-54]

 • نظریۀ داده بنیاد طراحی و ارائه چارچوب مفهومی و مدل دانشگاه کارآفرین بر اساس نظریه داده بنیادِ سیستماتیک [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 115-132]

 • نگارش استدلال تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 27-44]

 • نگرش مذهبی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی ایران در دانش آموزان [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 59-73]

و

 • واقعیت مجازی تأثیر واقعیت مجازی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دهم در درس شیمی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 157-171]

 • ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین طراحی و ارائه چارچوب مفهومی و مدل دانشگاه کارآفرین بر اساس نظریه داده بنیادِ سیستماتیک [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 115-132]

ه

 • همدلی سازمانی تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 171-197]

 • هوش سازمانی مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطلاعات برهوش سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 141-155]

 • هوش معنوی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 109-125]

 • هویت فرهنگی طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی‌شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 77-95]

 • هیجان‏ خواهی پیش ‏بینی خودمهارگری بر اساس هیجان‏خواهی و خودمیان‏ بینی؛ نقش میانجی‏ گرانه‏ ی سبک‏های مقابله ‏ای دانش‏آموزان [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 153-170]

ی

 • یادگیری تأثیر واقعیت مجازی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دهم در درس شیمی [دوره 13، شماره 45، 1398، صفحه 157-171]

 • یادگیری الکترونیکی اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل برعملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی [دوره 13، شماره 44، 1398، صفحه 121-139]