نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی

علی جلیلی شیشیوان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ نورعلی فرخی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51074

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌گری عزت‌نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی است. بدین منظور از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان نخبه ورزشی محصل است که در المپیادهای ورزشی دانشجویی کشور طی چهار سال اخیر (از 1391 تا 1395) موفق به دریافت مدال شده‌اند. با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ...  بیشتر

تأثیر آموزش هنر بر حافظة بصری افراد

فرنوش شمیلی؛ فاطمه کاتب

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51076

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش هنر بر حافظه بصری افراد است. با توجه به این اصل که ارتقای کیفیت سازمان ادراکی افراد به ارتقای کیفیت حافظه ایشان می‌انجامد، هرگونه بحث در مورد کیفیت حافظه و بهبود و ارتقای آن منوط به بحث و مداقة بیش‌تر در مورد ادراک و سازمان‌بندی اطلاعات در ذهن افراد است. در این پژوهش سعی شده است در محیطی آزمایشگاهی ...  بیشتر

برازش الگوی سالم‌زیستی خود تجزیه‌ناپذیر در دانشجویان ایرانی

سید طه هاشمی؛ احمد علیپور؛ حسین زارع؛ مهناز علی اکبری

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 61-88

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51086

چکیده
  با هدف برازش الگوی سالم زیستی خود تجزیه‌ناپذیر در دانشجویان ایرانی، یک طرح پژوهی توصیفی زمینه‌یابی و همبستگی به اجرا درآمد. یک گروه نمونه شامل 582 نفر زن و مرد از میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. میانگین سنی مشارکت‌کننده‌ها 25 سال بود. تحلیل عامل تأییدی در مورد داده‌ها نشان داد الگوی سالم ...  بیشتر

روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ علوم دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر پیش‏بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز

مژگان جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 89-120

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51087

چکیده
  در این مطالعه روند تغییرات نقش متغیرهای خودپنداره، نگرش و علاقه به علوم بر پیش‏بینی عملکرد دانش‎آموزان پایۀ هشتم کشور در مطالعات تیمز در سال‌های 2003، 2007، 2011 و 2015 بررسی شده است. برای بررسی داده‎های 21434 دانش‎آموز پایۀ هشتم که در چهار مطالعۀ ادواری تیمز شرکت داشتند، از تحلیل عاملی تأییدی، اندازه‎های اثر و مدل‎یابی معادلات ساختاری ...  بیشتر

شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران

حبیب ا... رود ساز؛ امین رضا کمالیان؛ مقصود امیری؛ احمد قائم‌مقامی تبریزی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51088

چکیده
  آموزش‌های الکترونیکی می‌تواند نقشی اساسی در آینده نزدیک برای رشد و توسعه کشور داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران و ارائه مدل است. ازاین‌رو، با نخبگان درباره موضوع پژوهش مصاحبه‌ شد. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و درنهایت، 24 مصاحبه کیفی صورت ...  بیشتر

درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران

علیرضا مرادی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 145-180

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51089

چکیده
  هدف این بررسی، تبیین جنبه‌های تاریخی تقاضای آموزش در ایران و تحلیل عوامل مؤثر بر این تقاضا در بستر زندگی اجتماعی ایرانیان است. پرسش اصلی تحقیق حاضر متمرکز بر تفسیر رویکرد توده مردم (Crowd) در قبال آموزش است. این پژوهش به روش کیفی است و داده‌های آن با روش اسنادی گردآوری شده است. این بررسی به‌طورکلی نشان داد که اولاً از مفهوم «تقاضای ...  بیشتر

تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر نظریة یادگیری وینچ

غلامحسن پناهی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ محمدحسین عبداللهی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 181-208

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51090

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر دیدگاه وینچ درباره فلسفة یادگیری است‌‌. در این راستا، با استفاده از شیوه تحلیل مفهومی، ابتدا مفهوم یادگیری و دیدگاه‌های روان‌شناسانه و نیز مکاتب فلسفی یادگیری ارائه شده است‌‌. سپس اصول اساسی فلسفة یادگیری از منظر وینچ تشریح شده است‌‌. در تبیین جایگاه فلسفة یادگیری وینچ در میان سایر ...  بیشتر

اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان

پرویز میرزاخانی؛ علی محمد رضایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ اسحق رحیمیان بوگر

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 209-230

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51091

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزشی شکوفایی بر مؤلفه‌های شکوفایی شامل هیجان‌های مثبت، روابط، معنا، مجذوبیت و پیشرفت پژوهشگران جوان و نخبگان است. طرح پژوهش به‌صورت شبه‌آزمایشی است که با بهره‌گیری از طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری را اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری ـ تفسیری

سید محمود هاشمی؛ سید علی اکبر افجه‌ای؛ حامد دهقانان؛ وحید خاشعی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 231-260

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51092

چکیده
  تصویرسازی موضوع جدیدی است که توجه بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به خود جلب کرده است؛ به‌طوری‌که افزایش رقابت میان دانشگاه­ها بر سر جذب دانشجو آن‌ها را وادار کرده تا از ویژگی‌های منحصربه‌فرد برای خودشان تصویر مطلوبی ایجاد کنند. این مقاله با هدف طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ...  بیشتر

پیش‌بینی رفتارهای تخریبی فرزندان از طریق بافت و کارکرد خانواده با میانجی‌گری نظم‌جویی شناختی هیجان و نظریه ذهن

علی دره کردی؛ ناصر بهروزی؛ غلامحسین مکتبی؛ کیومرث بشلیده

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، صفحه 261-279

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51093

چکیده
    هدف پژوهش حاضر یافتن رابطه علَی بافت و کارکرد خانواده با رفتارهای تخریبی با میانجی­گری نظم‌جویی شناختی هیجان و نظریه ذهن است. جامعه آماری دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز بودند. نمونه‌ای 384 نفری به‌صورت تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس رفتارهای تخریبی نبوی و همکاران (1390)، فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان ...  بیشتر