کلیدواژه‌ها = اثربخشی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 267-286

معصومه علمی؛ حسن رستگارپور


3. بررسی ویژگی های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب

دوره 7، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 155-178

ابوالفضل بختیاری؛ الهه سلیمی؛ رضا نجف بیگی


4. عوامل و شاخص های مؤثر بر بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1387، صفحه 75-100

عباس خورشیدی؛ مهدی مهدوی؛ احمد سلمانی قهیازی