کلیدواژه‌ها = هوش معنوی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 109-125

10.22034/jiera.2019.147521.1617

بهنوش آرام فر؛ سعیده السادات حسینی؛ کریم افشاری نیا؛ کیوان کاکابرایی


2. اثربخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دبیرستان

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 163-173

محمد حسن نادری اثر؛ حسن احدی؛ هادی بهرامی؛ حمیدرضا حاتمی


3. تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 1201-1211

رضا سورانی