کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 10
1. طراحی الگوی برنامه درسی اموزش شهروندی

دوره 14، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 39-60

10.22034/jiera.2020.196674.1991

مریم گلشنی؛ بدیع الزمان مکی آل آقا؛ علاء الدین اعتماد اهری


3. بازنمایی تجارب زیسته اساتید در انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان

دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 83-94

10.22034/jiera.2019.199777.2029

آزاده باواخانی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی آرای


4. طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 14، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 111-124

10.22034/jiera.2020.195942.1982

زهرا وزیری اقدم؛ بدیع الزمان مکی آل آقا؛ علاء الدین اعتماد اهری


5. طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی‌شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 77-95

10.22034/jiera.2020.171008.1800

کبری قاسمی؛ علاء الدین اعتماد اهری؛ بدیع الزمان مکی آل آقا


6. طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 145-161

10.22034/jiera.2019.188169.1896

نگار الهامیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله موسی پور؛ مرجان کیان


8. ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 175-194

هایده عاشوری؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ مجید علی عسگری