نظام ملی مهارت و فناوری ایران (در تکاپوی ارائه مدل بومی)

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ عبدالرسول پورعباس؛ کورش پرند؛ حسین خنیفر

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 9-37

چکیده
  جهت‌دهی اسناد بر اساس مفاد و رویکرد قانونی و رشد توسعه ملی و دیدگاه کلان رجال نظام و بالأخص منویات مقام معظم رهبری که صراحتاً به‌موازات علم‌گرایی، پنجه‌های کارآمد را نیاز اصلی مطرح کرده‌اند همگی اذعان دارند که روند روبه رشد نظام آموزشی مدرسه و دانشگاهی تا جایگاه بایسته و عملکرد شایسته فاصله دارد و در مقوله آموزش‌های مهارتی و حرفه ...  بیشتر