اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دبستانی

آسیه شریعتمدار؛ آرزو امینی

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.64744

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دبستانی با استفاده از طرح تجربی تک موردی با پیگیری یک‌ماهه صورت گرفت. بدین منظور از جامعه­ی دانش‌آموزان دختر پایه­ی سوم دبستان­های دولتی واقع در منطقه 6 شهر تهران، تعداد سه نفر از آن‌ها که عزت‌نفس ضعیف یا متوسط داشتند، با توجه به ملاک‌های ...  بیشتر

نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی

علی جلیلی شیشیوان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ نورعلی فرخی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، ، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51074

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌گری عزت‌نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی است. بدین منظور از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان نخبه ورزشی محصل است که در المپیادهای ورزشی دانشجویی کشور طی چهار سال اخیر (از 1391 تا 1395) موفق به دریافت مدال شده‌اند. با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ...  بیشتر