تعیین نرخ بازدهی اقتصادی فردی و اجتماعی سرمایه گذاری در دوره های تحصیلات تکمیلی با توجه به افزایش دستمزد اعضای هیئت علمی

فرخنده جبل عاملی؛ سهیل بی ریا

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1387، ، صفحه 137-148

چکیده
  مقاله حاضر، ضمن تعیین نرخ بازده اقتصادی فردی و اجتماعی دوره دکترا با توجه به افزایش دستمزد اعضای هیئت علمی در سال 1385 به بررسی اثر این افزایش بر بازدهی آموزشی پرداخته است. بدین منظور، با توجه به داده ها و آمارهای رسمی کشور در مورد حقوق اعضای هیئت علمی که بر اساس مصوبات سالانه هیئت امنای مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استخراج شده ...  بیشتر