تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی

سعید لطیفی؛ امید نوروزی؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش

دوره 13، شماره 45 ، تیر 1398، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.171849.1808

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال­ورزی بر روی کیفیت نگارش مقاله­های کوتاه استدلالی، کیفیت بازخورد همتا و یادگیری تخصصی دانشجویان رشته علوم تربیتی بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی-واحد کرج-در سال تحصیلی 96-97 بود. از بین جامعه پژوهش ...  بیشتر

طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور

عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ امید نوروزی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، ، صفحه 35-59

چکیده
  تا به امروز آموزش مبتنی بر وب روند رو به رشدی را طی نموده است. تعداد بی‌شماری از دوره‌های آموزش مبتنی بر وب توسط مؤسسات آموزشی در سرتاسر دنیا ارائه شده است. برغم افزایش چشم‌گیر دوره‌های مبتنی بر وب و فراگیرانی که در این دوره‌ها ثبت‌نام می‌کنند،  نشانه‌های زیادی مبنی بر اینکه دوره‌های فوق در برآورده سازی نیازهای فراگیران ناموفق ...  بیشتر