نویسنده = رضا محمدی
تعداد مقالات: 9
3. بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 133-166

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


6. بررسی تطبیقی ها نظام ی ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان (مفاهیم، معیارها، فرایند )

دوره 6، شماره 18، پاییز 1391، صفحه 37-80

رضا محمدی؛ محبوبه عارفی؛ عباس بازرگان؛ محمدحسن پرداختچی؛ کورش فتحی واجارگاه


7. آسیب شناسی نظام ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دوره 4، شماره 11، زمستان 1389، صفحه 163-190

رضا محمدی؛ فرانک مختاریان