رابطه‌ی توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و عادی

فاطمه کریمی اصفهانی؛ فاطمه قائمی

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، ، صفحه 33-50

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و سالم بود. این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه این پژوهش را تعداد 53 نفر از نوجوان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و 48 نوجوان غیر بزهکار شاغل به تحصیل در دبیرستآن‌های شهر تهران که با استفاده از روش تصادفی انتخاب ...  بیشتر

تحلیل برنامه های توسعه کشور در بخش آموزش عالی (پس از انقلاب)

احمدرضا روشن؛ مریم حسینی لرگانی؛ فاطمه قائمی

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 75-96

چکیده
  ایران یکی از پیشگامان امر برنامه‌ریزی توسعه در مسان کشورهای درحال‌توسعه است. اولین برنامه توسعه در ایران به سال 1948 به اجرا درآمد و تاکنون نه برنامه توسعه (5 برنامه قبل و برنامه بعد از انقلاب) طراحی‌شده و به اجرا درآمده است. درمجموع اغلب صاحب‌نظران توسعه، عملکرد این برنامه‌ها را مثبت ارزیابی نمی‌کنند. در عصر دانایی که آموزش عالی ...  بیشتر