آ

 • آموزش واکاوی مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت‌های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 58-71]

 • آموزش اثربخش طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‏آموز بر اساس ادراک مدیران (با رویکرد آمیخته) [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 5-22]

 • آموزش پاسخگو تدوین و پیاده سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل‌سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 152-163]

 • آموزش پزشکی تدوین و پیاده سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل‌سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 152-163]

 • آموزش صلح اثربخشی آموزش صلح بر شایستگی تحصیلی و جهت‏گیری مثبت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 83-97]

 • آموزش عالی طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 33-50]

 • آموزش علوم تأثیر آموزش با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در بافتار انرژی خورشیدی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 137-151]

 • آموزش مجازی بررسی آموزش در کلاس ‏های چند پایه در همه ‏گیری بیماری کرونا: مطالعه موردی در استان مرکزی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 120-132]

 • آموزش و تدریس چالش‌های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 187-202]

ا

 • اثربخشی سازمانی تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت معلّمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 163-178]

 • احساس تنهایی تدوین مدل علّی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎ گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با همه‎ گیری کرونا ویروس [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 74-84]

 • احساس تنهایی نقش میانجی‏ احساس تنهایی در رابطه بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‏شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 51-62]

 • اخلاق تحصیلی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان‌شناختی و اخلاق تحصیلی دانش ‏آموزان دختر در دوره همه‏ گیری کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 203-216]

 • ادراک از محیط کلاس نقش ادراک از محیط کلاس، خوش‌بینی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در پیش‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 46-57]

 • اساتید بررسی نقش سواد رسانه ‏ای در پیش‏ بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 85-97]

 • استقلال دانشگاه ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا جهت کارایی دانشگاه [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 127-146]

 • استم تأثیر آموزش با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در بافتار انرژی خورشیدی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 137-151]

 • اضطراب Covid-19 بررسی تأثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19 دانش ‏آموزان دختر مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 63-73]

 • اضطراب اجتماعی اثربخشی رویکرد روان-آموزشی تفکر انتقادی بر سازگاری و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 98-109]

 • اضطراب پژوهشی پیش ‏بینی اضطراب پژوهشی بر اساس کمک طلبی پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی در دوران شیوع ویروس کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 29-40]

 • اضطراب ریاضی نقش واسطه ای سرسختی تحصیلی در رابطه بین باورهای تحصیلی ریاضی با اضطراب ریاضی در دانش آموزان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 104-114]

 • اضطراب کرونا بررسی رابطه اضطراب کرونا با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب ‏آوری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 16-28]

 • اضطراب کرونا تدوین مدل اضطراب کرونا در دانش ‏آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‏ گرا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 110-119]

 • اضطراب کرونا رابطه اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 165-177]

 • اضطراب کووید 19 روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش‌های مقابله: با نقش واسطه‌ای خشم [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 217-229]

 • اعتبارسنجی طراحی و اعتبارسنجی برنامه‏های درسی زیباشناسانه مغزمحور [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 114-125]

 • اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل برای پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‌گری نیاز به تأییدطلبی در دانش‌آموزان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 68-79]

 • اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده شناسایی شایستگی های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 58-72]

 • اعضای هیات علمی تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 51-67]

 • افت تحصیلی فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 18-32]

 • افسردگی بررسی تأثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19 دانش ‏آموزان دختر مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 63-73]

 • افکار اضطرابی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس با توجه به نقش میانجی افکار اضطرابی دبیران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 110-126]

 • الگو ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکان بر اساس آیات قرآن کریم [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 42-57]

 • امید تحصیلی رابطه اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 165-177]

 • انگیزش تحصیلی نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی در میان دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 126-136]

 • انگیزش معلمان فراتحلیل عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 72-82]

 • اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 33-45]

 • ایمنی بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش‌آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 91-102]

ب

 • بازخوردهای اصلاحی معلم بررسی تأثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19 دانش ‏آموزان دختر مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 63-73]

 • بازی‏درمانی مبتنی بر روابط والد-فرزند اثربخشی بازی‏ درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان با ناتوانی‏های یادگیری در شرایط همه‏گیری کووید  [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 5-16]

 • بالندگی حرفه‌ای شناسایی شایستگی های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 58-72]

 • باورهای تحصیلی ریاضی نقش واسطه ای سرسختی تحصیلی در رابطه بین باورهای تحصیلی ریاضی با اضطراب ریاضی در دانش آموزان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 104-114]

 • باورهای غیرمنطقی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس با توجه به نقش میانجی افکار اضطرابی دبیران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 110-126]

 • باورهای هوشی نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی در میان دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 126-136]

 • برنامه درسی طراحی و اعتبارسنجی برنامه‏های درسی زیباشناسانه مغزمحور [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 114-125]

 • برنامه درسی استرالیا مطالعه تطبیقی برنامه‌های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند؛ آموزه‌هایی برای نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 150-162]

 • برنامه درسی ایران مطالعه تطبیقی برنامه‌های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند؛ آموزه‌هایی برای نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 150-162]

 • برنامه درسی معنوی شناسایی مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 127-138]

 • برنامه درسی نیوزیلند مطالعه تطبیقی برنامه‌های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند؛ آموزه‌هایی برای نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 150-162]

 • بهزیستی تحصیلی رابطه اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 165-177]

 • بهزیستی روان‌شناختی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان‌شناختی و اخلاق تحصیلی دانش ‏آموزان دختر در دوره همه‏ گیری کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 203-216]

 • بهزیستی روان‌شناختی نقش میانجی‏ احساس تنهایی در رابطه بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‏شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 51-62]

 • بی‌صداقتی تحصیلی پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 33-45]

پ

 • پذیرش آموزش مجازی رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 143-152]

 • پرستاران مقایسة کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی در پرستارانِ بخش مراقبت‏ از بیماران کووید- 19 با پرستاران سایر بخش ‏ها [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-164]

 • پریشانی روانی تدوین مدل علّی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎ گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با همه‎ گیری کرونا ویروس [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 74-84]

 • پیشرفت تحصیلی تأثیر آموزش با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در بافتار انرژی خورشیدی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 137-151]

 • پیوند با مدرسه نقش ادراک از محیط کلاس، خوش‌بینی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در پیش‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 46-57]

ت

 • تاب‏آوری بررسی رابطه اضطراب کرونا با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب ‏آوری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 16-28]

 • تاب‏آوری بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید- 19 [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 133-142]

 • تجربه زیسته تجربه زیسته دانشجویان از جامعه‌پذیری دانشگاهی در دوران شیوع ویروس کووید 19 [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 178-186]

 • تحمل پریشانی مقایسة کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی در پرستارانِ بخش مراقبت‏ از بیماران کووید- 19 با پرستاران سایر بخش ‏ها [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-164]

 • تربیت واکاوی مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت‌های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 58-71]

 • تربیت اجتماعی ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکان بر اساس آیات قرآن کریم [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 42-57]

 • تربیت‌بدنی تبیین علّی درگیری شغلی معلمان تربیت‌بدنی بر اساس جهت‏گیری هدف و هیجانات تدریس [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 139-149]

 • ترس از کرونا نقش میانجی‏ احساس تنهایی در رابطه بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‏شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 51-62]

 • ترس از کووید 19 روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش‌های مقابله: با نقش واسطه‌ای خشم [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 217-229]

 • تسهیلات بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش‌آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 91-102]

 • تصمیم‌گیری شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش‏وپرورش [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 23-41]

 • تفکر انتقادی اثربخشی رویکرد روان-آموزشی تفکر انتقادی بر سازگاری و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 98-109]

 • تنظیم شناختی هیجان بررسی رابطه اضطراب کرونا با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب ‏آوری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 16-28]

 • تنظیم هیجان بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید- 19 [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 133-142]

 • تنظیم هیجان اثربخشی بازی‏ درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان با ناتوانی‏های یادگیری در شرایط همه‏گیری کووید  [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 5-16]

 • توانایی‌های شناختی بررسی رابطه توانایی‌های شناختی و ذهن‌آگاهی با خردمندی معلمان: نقش واسطه‌ای هیجانات مثبت [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 88-99]

 • توانمندسازی تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 51-67]

 • توانمندسازی روان‌شناختی تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت معلّمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 163-178]

ج

 • جامعه‏پذیری دانشگاهی تجربه زیسته دانشجویان از جامعه‌پذیری دانشگاهی در دوران شیوع ویروس کووید 19 [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 178-186]

 • جهت‏گیری مثبت اثربخشی آموزش صلح بر شایستگی تحصیلی و جهت‏گیری مثبت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 83-97]

 • جهت‏گیری هدف تدریس تبیین علّی درگیری شغلی معلمان تربیت‌بدنی بر اساس جهت‏گیری هدف و هیجانات تدریس [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 139-149]

 • جوسازمانی فراتحلیل عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 72-82]

 • جو عاطفی خانواده تدوین مدل علّی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎ گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با همه‎ گیری کرونا ویروس [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 74-84]

چ

 • چالش‏های نوپدید چالش‌های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 187-202]

ح

 • حمایت اجتماعی نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 7-16]

 • حمایت اجتماعی ادراک‏ شده نقش میانجی‏ احساس تنهایی در رابطه بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‏شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 51-62]

خ

 • خانواده شناسایی شاخص ‏های آموزشی در دوران کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-50]

 • خرد بررسی رابطه توانایی‌های شناختی و ذهن‌آگاهی با خردمندی معلمان: نقش واسطه‌ای هیجانات مثبت [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 88-99]

 • خشم روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش‌های مقابله: با نقش واسطه‌ای خشم [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 217-229]

 • خلاقیّت تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت معلّمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 163-178]

 • خودارزشمندی نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی در میان دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 126-136]

 • خودانتقادی واکاوی مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت‌های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 58-71]

 • خودتنظیمی هیجانی پیش بینی رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 73-87]

 • خودکارآمدی پژوهشی پیش ‏بینی اضطراب پژوهشی بر اساس کمک طلبی پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی در دوران شیوع ویروس کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 29-40]

 • خوش‌بینی تحصیلی نقش ادراک از محیط کلاس، خوش‌بینی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در پیش‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 46-57]

د

 • دانش‌آموز بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش‌آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 91-102]

 • دانش‌آموزان شناسایی شاخص ‏های آموزشی در دوران کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-50]

 • دانش ‏آموزان تدوین مدل اضطراب کرونا در دانش ‏آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‏ گرا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 110-119]

 • دانش‏آموزان متوسطه رابطه اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 165-177]

 • دانشجویان بررسی نقش سواد رسانه ‏ای در پیش‏ بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 85-97]

 • دانشجویان دکتری تجربه زیسته دانشجویان از جامعه‌پذیری دانشگاهی در دوران شیوع ویروس کووید 19 [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 178-186]

 • دانشگاه شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 80-90]

 • دانشگاه های علوم پزشکی" مرور نظام‌یافته رهبری اثربخش در دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 5-18]

 • درگیری شغلی تبیین علّی درگیری شغلی معلمان تربیت‌بدنی بر اساس جهت‏گیری هدف و هیجانات تدریس [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 139-149]

 • دلیل گرا ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا جهت کارایی دانشگاه [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 127-146]

 • دوره‏ی ابتدایی بررسی آموزش در کلاس ‏های چند پایه در همه ‏گیری بیماری کرونا: مطالعه موردی در استان مرکزی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 120-132]

 • دولت" شناسایی نقش دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 157-168]

ذ

 • ذهن‌آگاهی بررسی رابطه توانایی‌های شناختی و ذهن‌آگاهی با خردمندی معلمان: نقش واسطه‌ای هیجانات مثبت [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 88-99]

 • ذهن ‏آگاهی رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی در معلمان: بررسی نقش میانجی‏ گرانه سبک‏ های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 98-109]

ر

 • رضایت از زندگی نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 7-16]

 • رضایت تحصیلی پیش بینی رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 73-87]

 • رضایت زندگی رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی در معلمان: بررسی نقش میانجی‏ گرانه سبک‏ های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 98-109]

 • رهبری اثربخش دانشگاهی" مرور نظام‌یافته رهبری اثربخش در دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 5-18]

 • رهبری اخلاقی تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت معلّمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 163-178]

 • روان‌شناسی مثبت‏ گرا تدوین مدل اضطراب کرونا در دانش ‏آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‏ گرا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 110-119]

 • روش تحقیق ترکیبی طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 33-50]

 • روش‌های مقابله روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش‌های مقابله: با نقش واسطه‌ای خشم [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 217-229]

 • رویکرد کیفی طراحی مدل شایستگی جهت انتخاب مدیران ارشد در وزارت آموزش و پرورش: رویکرد کیفی [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 111-126]

ز

 • زیبایی شناسی طراحی و اعتبارسنجی برنامه‏های درسی زیباشناسانه مغزمحور [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 114-125]

س

 • سازگاری اجتماعی اثربخشی رویکرد روان-آموزشی تفکر انتقادی بر سازگاری و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 98-109]

 • سازگاری تحصیلی بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید- 19 [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 133-142]

 • سازمان آموزش‌وپرورش شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش‏وپرورش [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 23-41]

 • سبک مدیریت فراتحلیل عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 72-82]

 • سبک‏ های مقابله رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی در معلمان: بررسی نقش میانجی‏ گرانه سبک‏ های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 98-109]

 • سرسختی تحصیلی نقش واسطه ای سرسختی تحصیلی در رابطه بین باورهای تحصیلی ریاضی با اضطراب ریاضی در دانش آموزان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 104-114]

 • سرسختی روانی بررسی رابطه اضطراب کرونا با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب ‏آوری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 16-28]

 • سطوح مدیریتی شعب طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان (روسا، معاونین و کاربران ارشد) مبتنی بر شایستگی (CBT) [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 17-32]

 • سلامت روان مقایسة کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی در پرستارانِ بخش مراقبت‏ از بیماران کووید- 19 با پرستاران سایر بخش ‏ها [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-164]

 • سلامت سازمانی فراتحلیل عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 72-82]

 • سواد خواندن و نوشتن مطالعه تطبیقی برنامه‌های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند؛ آموزه‌هایی برای نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 150-162]

 • سواد رسانه‏ای بررسی نقش سواد رسانه ‏ای در پیش‏ بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 85-97]

ش

 • شاخص‏های آموزشی شناسایی شاخص ‏های آموزشی در دوران کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-50]

 • شایستگی طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان (روسا، معاونین و کاربران ارشد) مبتنی بر شایستگی (CBT) [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 17-32]

 • شایستگی بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش‌آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 91-102]

 • شایستگی تحصیلی اثربخشی آموزش صلح بر شایستگی تحصیلی و جهت‏گیری مثبت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 83-97]

 • شایستگی‌ها شناسایی شایستگی های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 58-72]

 • شبکه مضامین شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 80-90]

 • شیوع کرونا شناسایی شاخص ‏های آموزشی در دوران کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-50]

ص

 • صدای دانش‎آموز طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‏آموز بر اساس ادراک مدیران (با رویکرد آمیخته) [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 5-22]

 • صنعت شناسایی نقش دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 157-168]

ط

 • طراحی طراحی و اعتبارسنجی برنامه‏های درسی زیباشناسانه مغزمحور [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 114-125]

ع

 • علت گرا ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا جهت کارایی دانشگاه [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 127-146]

 • عملکرد تحصیلی فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 18-32]

 • عوامل آموزشگاهی فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 18-32]

 • عوامل خانوادگی فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 18-32]

 • عوامل سازمانی فراتحلیل عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 72-82]

 • عوامل فردی فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 18-32]

ف

 • فرسودگی تحصیلی نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 7-16]

 • فرسودگی شغلی رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 143-152]

ق

 • قرآن ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکان بر اساس آیات قرآن کریم [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 42-57]

 • قضاوت اخلاقی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس با توجه به نقش میانجی افکار اضطرابی دبیران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 110-126]

ک

 • کارآفرینی اجتماعی طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 33-50]

 • کارایی فراتحلیل عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 72-82]

 • کارایی ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا جهت کارایی دانشگاه [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 127-146]

 • کرونا تجربه زیسته دانشجویان از جامعه‌پذیری دانشگاهی در دوران شیوع ویروس کووید 19 [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 178-186]

 • کرونا چالش‌های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 187-202]

 • کرونا اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان‌شناختی و اخلاق تحصیلی دانش ‏آموزان دختر در دوره همه‏ گیری کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 203-216]

 • کرونا ویروس تدوین مدل علّی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎ گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با همه‎ گیری کرونا ویروس [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 74-84]

 • کرونا ویروس پیش ‏بینی اضطراب پژوهشی بر اساس کمک طلبی پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی در دوران شیوع ویروس کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 29-40]

 • کلاس‏های چندپایه بررسی آموزش در کلاس ‏های چند پایه در همه ‏گیری بیماری کرونا: مطالعه موردی در استان مرکزی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 120-132]

 • کلید واژه ها : "ایران " مطالعه تطبیقی کتاب های علوم ابتدایی ایران و روسیه با رویکرد توجه به مهارتهای فرایندی [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 100-110]

 • کمک طلبی پژوهشی پیش ‏بینی اضطراب پژوهشی بر اساس کمک طلبی پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی در دوران شیوع ویروس کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 29-40]

 • کنترل کلاس رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس با توجه به نقش میانجی افکار اضطرابی دبیران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 110-126]

 • کودکان ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکان بر اساس آیات قرآن کریم [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 42-57]

 • کووید-19 بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید- 19 [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 133-142]

 • کووید-19 رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 143-152]

 • کیفیت زندگی بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید- 19 [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 133-142]

 • کیفیت زندگی مقایسة کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی در پرستارانِ بخش مراقبت‏ از بیماران کووید- 19 با پرستاران سایر بخش ‏ها [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-164]

گ

 • گرایش به شخصیت خودشیفته ارائه مدل برای پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‌گری نیاز به تأییدطلبی در دانش‌آموزان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 68-79]

م

 • مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی شناسایی مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 127-138]

 • مؤلفه‌های تصمیم‌گیری شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش‏وپرورش [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 23-41]

 • مجذوبیت تحصیلی پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 33-45]

 • مدارس ابتدایی چالش‌های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 187-202]

 • مدرسه شناسایی شاخص ‏های آموزشی در دوران کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-50]

 • مدرسه ابتدایی طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‏آموز بر اساس ادراک مدیران (با رویکرد آمیخته) [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 5-22]

 • مدل ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا جهت کارایی دانشگاه [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 127-146]

 • مدل سازی ساختاری تفسیری شناسایی مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 127-138]

 • مدل شایستگی طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان (روسا، معاونین و کاربران ارشد) مبتنی بر شایستگی (CBT) [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 17-32]

 • مدل شایستگی طراحی مدل شایستگی جهت انتخاب مدیران ارشد در وزارت آموزش و پرورش: رویکرد کیفی [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 111-126]

 • مدل‌های توانمندی تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 51-67]

 • مدیر طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‏آموز بر اساس ادراک مدیران (با رویکرد آمیخته) [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 5-22]

 • مدیران آموزشی شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش‏وپرورش [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 23-41]

 • مدیران ارشد آموزش‌وپرورش طراحی مدل شایستگی جهت انتخاب مدیران ارشد در وزارت آموزش و پرورش: رویکرد کیفی [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 111-126]

 • مدیریت احساسات رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس با توجه به نقش میانجی افکار اضطرابی دبیران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 110-126]

 • مربی‌گری سازمانی شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 80-90]

 • مربی‌گری مدیران شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 80-90]

 • مرجعیت علمی تدوین و پیاده سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل‌سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 152-163]

 • مرور نظام مند" مرور نظام‌یافته رهبری اثربخش در دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 5-18]

 • مشارکت واکاوی مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت‌های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 58-71]

 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی برنامه‌های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند؛ آموزه‌هایی برای نظام آموزشی ایران [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 150-162]

 • معلم رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 143-152]

 • معلمان بررسی رابطه توانایی‌های شناختی و ذهن‌آگاهی با خردمندی معلمان: نقش واسطه‌ای هیجانات مثبت [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 88-99]

 • معلمان رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی در معلمان: بررسی نقش میانجی‏ گرانه سبک‏ های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 98-109]

 • معلّمان تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت معلّمان [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 163-178]

 • معناداری زندگی تدوین مدل علّی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎ گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با همه‎ گیری کرونا ویروس [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 74-84]

 • معنویت شناسایی مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 127-138]

ن

 • ناتوانی‏های یادگیری اثربخشی بازی‏ درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان با ناتوانی‏های یادگیری در شرایط همه‏گیری کووید  [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 5-16]

 • ناگویی هیجانی مقایسة کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی در پرستارانِ بخش مراقبت‏ از بیماران کووید- 19 با پرستاران سایر بخش ‏ها [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-164]

 • نشاط ذهنی اثربخشی بازی‏ درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان با ناتوانی‏های یادگیری در شرایط همه‏گیری کووید  [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 5-16]

 • نظریه داده بنیاد تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 51-67]

 • نظریه زمینه‌ای طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 33-50]

 • نگرش تأثیر آموزش با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در بافتار انرژی خورشیدی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 137-151]

 • نگرش نسبت به تغییر رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 143-152]

 • نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی بررسی نقش سواد رسانه ‏ای در پیش‏ بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 85-97]

 • نیاز به ارتباط ارائه مدل برای پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‌گری نیاز به تأییدطلبی در دانش‌آموزان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 68-79]

 • نیاز به تأیید طلبی ارائه مدل برای پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‌گری نیاز به تأییدطلبی در دانش‌آموزان [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 68-79]

و

 • واژگان کلیدی: طراحی نظام آموزشی طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان (روسا، معاونین و کاربران ارشد) مبتنی بر شایستگی (CBT) [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 17-32]

 • ورزش بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش‌آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 91-102]

 • ویژگی های مثبت شخصیتی پیش بینی رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 73-87]

ه

 • همکاری واکاوی مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت‌های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 58-71]

 • همه‏گیری کرونا بررسی آموزش در کلاس ‏های چند پایه در همه ‏گیری بیماری کرونا: مطالعه موردی در استان مرکزی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 120-132]

 • همه‏گیری کووید اثربخشی بازی‏ درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان با ناتوانی‏های یادگیری در شرایط همه‏گیری کووید  [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 5-16]

 • هوش اخلاقی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان‌شناختی و اخلاق تحصیلی دانش ‏آموزان دختر در دوره همه‏ گیری کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 203-216]

 • هیجانات معلم تبیین علّی درگیری شغلی معلمان تربیت‌بدنی بر اساس جهت‏گیری هدف و هیجانات تدریس [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 139-149]

 • هیجان مثبت بررسی رابطه توانایی‌های شناختی و ذهن‌آگاهی با خردمندی معلمان: نقش واسطه‌ای هیجانات مثبت [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 88-99]

 • هیجان‌های تحصیلی نقش ادراک از محیط کلاس، خوش‌بینی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در پیش‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 52، 1400، صفحه 46-57]

ی

 • یادگیری الکترونیکی شناسایی شاخص ‏های آموزشی در دوران کرونا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 41-50]

 • یادگیری مغز محور طراحی و اعتبارسنجی برنامه‏های درسی زیباشناسانه مغزمحور [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 114-125]